Zasiłki w Anglii

Zasiłki w Anglii.jpg [81.82 KB]

Child benefit

Jest to świadczenie socjalne od którego nie są odciągane żadne podatki mające pomóc rodzicom pokryć koszty utrzymania dziecka. Uprawnione do jego otrzymania są dzieci pracujących i płacących podatki rodziców. W niektórych szczególnych przypadkach przysługuje ono także takim dzieciom, których rodzice z jakichś przyczyn nie pracują. O zasiłek na dzieci może starać się każdy pracujący (ale tylko jeden z rodziców dziecka). Trzeba do tego jednak spełnić pewne warunki. 

 1. Trzeba mieć legalną pracę,
 2. Trzeba mieć settled status (mając pre-settlet status – każde podanie rozpatrywane jest oddzielnie w zależności od okoliczności),
 3. Trzeba być zarejestrowanym w Home Office (osoby samozatrudniające się nie muszą się rejestrować),
 4. Trzeba posiadać National Insurance Number,
 5. Trzeba mieć konto w banku.

Ważne jest, aby osoba starająca się o zasiłek na dzieci, regularnie opłacała składki na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to szczególnie samozatrudniających się.

Kto jest uprawniony?

Zasiłek otrzymamy na każde dziecko do 16 roku życia, jeśli kończy ono w tym wieku naukę lub nawet do wieku 20 lat, jeżeli pobiera ono naukę w pełnym wymiarze czasu (A-levels czy Scottish Highers ale z wykluczeniem studiów wyższych). Znaczy to, że dziecko musi uczęszczać do szkoły dziennej, nie ważne czy publicznej czy prywatnej. Przy czym uwaga! Zasiłek taki przysługuje nam nawet wtedy, jeśli nasze dzieci nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Warunkiem jednak jest, aby były to albo nasze rodzone dzieci, albo przysposobione (prawnie zaadoptowane). Jeśli dziecko otrzymuje zasiłki w innym kraju zasiłek w UK może być odpowiednio pomniejszony.  Środki wypłacane są w pełni osobom zarabiającym nie więcej niż 50.000 GBP rocznie (zarobki jednej osoby nie dwojga rodziców), a po przekroczeniu tej kwoty ich suma jest pomniejszana i przy zarobkach rzędu 60.000 GBP child benefit nie jest już wypłacany.

Wysokość zasiłku

Zasiłek w Wielkiej Brytanii wynosi:

 • 24 funtów tygodniowo na najstarsze dziecko lub gdy jest ono jedynakiem (od kwietnia 2023)
 • 90 funtów tygodniowo na każde następne dziecko (od kwietnia 2023)

 Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza, który dostać można w każdym oddziale Inland Revenue.

 Dodatkowo należy przygotować:

 • Oryginały aktów urodzenia wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 • Dokumenty tożsamości rodziców (rodzica).
 • National Insurance Number.
 • Zaświadczenia z college’u lub uczelni (jeżeli nasze dziecko ma więcej niż 16 lat, a wciąż pobiera naukę w pełnym wymiarze czasu).

Przy okazji przestrzegamy przed zatajaniem informacji dotyczących zasiłków pobieranych w kraju, gdyż Urząd sprawdzi czy nie pobieramy zasiłku w Polsce, zanim przyzna nam zasiłek w Anglii. Jeżeli pobieramy już jakieś zasiłki w Polsce, musimy to udokumentować. Ich suma może bowiem być potrącana z zasiłku, jaki będziemy dostawać z tytułu child benefit

O zasiłek można starać się nawet wstecz, ale tylko trzy miesiące. Znaczy to, iż jeżeli pracujemy już więcej niż trzy miesiące, zasiłek otrzymamy tylko za trzy miesiące wstecz.

Child Tax Credit

Jest to świadczenie wypłacane przez HMRC rodzicom, którzy mają niskie dochody lub są bezrobotni. Uprawnione do niego są osoby, które posiadają przynajmniej jedno dziecko, które normalnie mieszka z wnioskodawcą. Ubiegać się o niego mogą osoby, które legalnie pracują w Wielkiej Brytanii i dokonały rejestracji w Home Office przynajmniej 12 miesięcy wcześniej. Uwaga! O Child Tax Credit mogą ubiegać się jedynie osoby które otrzymują już Working Tax Credit. Child Tax Credit może być dodatkiem do Child Benefit.

Wysokość zasiłku zależy od:

 • Ilości dzieci zamieszkujących z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Tego czy jest to nowa aplikacja czy już pobierasz to świadczenie od jakiegoś czasu,
 • Czy wnioskodawca pracuje i przez ile godzin w tygodniu (jaki ma dochód),
 • Czy wnioskodawca opłaca opiekę nad dzieckiem (np. opieka nad niepełnosprawnym)
 • Czy dziecko mieszkające z Toba jest niepełnosprawne,
 • Czy przekroczyłeś 50 lat.

Jeżeli wnioskodawca jest w formalnym związku małżeńskim lub nieformalnym związku, musi złożyć wspólny wniosek z partnerem. Pojedynczy wniosek można złożyć tylko jak nie ma się partnera.

Aktualnie świadczenie to może być wypłacane maksymalnie na dwójkę dzieci. Jeśli trzecie lub kolejne dziecko urodziło się po 1 kwietnia 2018 roku – rodzice nie dostana na nie tego świadczenia.

Należny zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy. Płatność będzie cotygodniowa lub co każde 4 tygodnie – można zdecydować o tym samemu.

Jeżeli oboje rodzice pracują i oboje są uprawnieni do otrzymywania Child Tax Credit, to sami muszą zdecydować kto jest głównym opiekunem dziecka i ta osoba będzie otrzymywała zasiłek. W razie niepewności lub gdy rodzice dziecka nie mieszkają razem oboje powinni złożyć podanie o świadczenia, a Urząd podejmie decyzję u którego z rodziców jest centrum życia dziecka.

Jak Child Tax Credit jes kalkulowany?

Zasiłek, który jest wyliczany przez Urząd, jest naliczany na podstawie indywidualnych warunków każdego z wnioskodawców i jest obliczany na podstawie dochodów osiągniętych w poprzednim roku podatkowym np. do dnia 5-go kwietnia 2022 roku.
Osoba, która została zakwalifikowana do otrzymywania zasiłku, płatności będzie otrzymywała od dnia przyznania zasiłku do końca danego roku podatkowego np. do dnia 5-go kwietnia 2023 r.

 W kolejnym roku podatkowym na przestrzeni kwietnia, maja i czerwca Urząd wyśle pismo z zapytaniem, aby:

 • sprawdzić czy nie zmieniły się warunki rodzinne w kolejnym roku podatkowym,
 • potwierdzić dochody osiągnięte w właśnie zakończonym roku podatkowym,
 • odnotować nowy wniosek na nowy rok podatkowy.

Te informacje pomogą Urzędowi upewnić się, czy kwota zasiłku wypłacanego w kolejnym roku podatkowym jest poprawna i wyliczona na podstawie aktualnych dochodów. Jeżeli zasiłek okaże się za wysoki lub za niski, zostanie wystawiona korekta, aby doprowadzić wysokość zasiłku do należnej nam kwoty. Może się jednak zdarzyć, że np. zasiłek otrzymywany po 6-tym kwietnia 2022 do dnia wystawienia korekty był zbyt wysoki albo nie wystąpiłeś o zasiłek w kolejnym roku, to wtedy nadpłaconą kwotę należy zwrócić. Jeżeli stan rodzinny ulegnie zmianie lub zmienią się osiągane dochody, należy natychmiast powiadomić właściwy Urząd, aby uniknąć zwrotu nadpłaconego zasiłku.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie www.hmrc.gov.uk

Council Tax Reduction/Council Tax Support

Osoby o niższych dochodach lub utrzymujące się z benefitów i nie radzące sobie z płaceniem podatku lokalnego Council Tax, mogą się ubiegać o pomoc w jego spłacie w postaci zasiłku Council Tax Reduction.

Można także otrzymać Second Adult Rebate, jeśli w jednym domu zamieszkuje się z inna osobą dorosłą (która nie jest Twoim współmałżonkiem lub partnerem), która nie ma z czego płacić Council Tax.

Kto może się ubiegać o Council Tax Reduction?

O zasiłek Council Tax Reduction może się ubiegać osoba, która jest aktualnie zobowiązana do płacenia podatku Council Tax ale niestety osiąga niskie dochody. Możesz jednocześnie być właścicielem domu lub go wynajmować, być osoba pracującą lub bezrobotnym.

To jaką pomoc dostaniesz zależy od tego:

 • gdzie mieszkasz – każdy Council ma własny program pomocowy,
 • Twoich indywidulanych okoliczności (dochodu, liczby dzieci, benefitów jakie pobierasz, czy rodzaju status osiedlenia jaki posiadasz),
 • dochodu całego gospodarstwa domowego – łącznie z oszczędnościami, emeryturą i dochodem partnera,
 • czy Twoje dzieci mieszkają z Tobą,
 • czy mieszkają z Tobą inne osoby dorosłe.

Możesz również ubiegać się o Second Adult Rebate, jeśli osoba z którą razem zamieszkujesz:

 • nie jest Twoim współmałżonkiem lub partnerem,
 • jest w wieku co najmniej 18 lat,
 • nie opłaca czynszu bezpośrednio Tobie,
 • nie płaci sama Council Tax,
 • osiąga niskie dochody,
 • nie jest osobą współwynajmującą lub współwłaścicielem miejsca zamieszkania.

Możesz otrzymać Second Adult Rebate nawet jeśli nie otrzymujesz Council Tax Benefit pod warunkiem, że:

 • nie przyznano Ci Council Tax Benefit,
 • przyznano Ci jedynie zasiłek, który pokrywa zaledwie 25 procent lub mniej całego Council Tax

To czy należy Ci się Second Adult Rebate powinno być automatycznie sprawdzone przez Twoje władze lokalne w momencie składania wniosku o Council Tax Benefit. Jeśli należą Ci się oba Council Tax Benefit i Second Adult Rebate to otrzymasz ten, który okaże się większą zapomogą.

Kto nie kwalifikuje się do Council Tax Reduction?

Osoby, które mają oszczędności powyżej 16 000 GBP (lub inny kapitał) z wyjątkiem osób w wieku powyżej 60 lat otrzymujących kredyt gwarantowany z Pension Credit.

Twoje osobiste dochody i oszczędności nie będą miały wpływu na Second Adult Rebate, gdyż ten drugi zasiłek bazuje na sytuacji życiowej Twojego współlokatora. Większość osób ubiegających się o azyl i osoby, których pobyt w UK jest sponsorowany, nie otrzymają Council Tax Benefit.

Gdzie sprawdzić czy kwalifikujesz się do zasiłku?

Jeśli przypuszczasz, że powinieneś otrzymywać Council Tax Reduction, to możesz to sprawdzić klikając na poniższy link gdzie po wprowadzeniu danych Twojego miejsca zamieszkania zostaniesz przekierowany na strony internetowe Twoich władz lokalnych, gdzie możesz się dowiedzieć więcej na ten temat, a nawet ściągnąć odpowiedni formularz.

https://www.gov.uk/apply-council-tax-reduction

Co wpływa na wysokość otrzymanego zasiłku?

Przy obliczaniu wysokości Council Tax Reduction, Twój lokalny Council weźmie m.in. pod uwagę:

 • dochody Twoje i Twojego współmałżonka lub partnera, niektóre zasiłki i ulgi podatkowe, otrzymywaną emeryturę,
 • zgromadzone przez Ciebie oszczędności i oszczędności Twojego współmałżonka lub partnera,
 • Twoją sytuację życiową, tzn. Twój wiek, wielkość Twojej rodziny i wiek poszczególnych jej członków, to czy któryś z członków Twojej rodziny jest osobą niepełnosprawną.

Najwyższą kwotę Council Tax Reduction jaką można uzyskać to 100 procent wielkości Twojego rachunku. Jeśli otrzymujesz Income Support, Jobseeker's Allowance lub 'kredyt gwarantowany' z Pension Credit, to prawdopodobnie dostaniesz również bardzo dużą ulgę w dotychczasowym podatku Council Tax.

W jakiej formie jest wypłacany zasiłek?

Zasiłki Council Tax Benefit i Second Adult Rebate nie są wypłacane na konto bankowe, ale są podstawą do zmniejszenia rachunku za Council Tax. Tak więc osoba zainteresowana otrzyma nowy rachunek zawierający zniżkę i mniejszą łączną kwotę do zapłaty.

Czy będzie to miało wpływ na inne wypłacane zasiłki?

Nie - Council Tax Benefit i Second Adult Rebate nie mają wpływu na inne zasiłki, które otrzymujesz.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w swoim lokalnym Councilu, który możesz odnaleźć za pomocą poniższego linku:

https://www.gov.uk/apply-council-tax-reduction

Link do stron skąd możesz pobrać odpowiedni formularz:

https://www.gov.uk/housing-benefit/how-to-claim

Wniosek można złożyć do 13 tygodni (17 tygodni, jeśli jesteś powyżej 60. roku życia), zanim nabędzie się uprawnienia do otrzymywania Council Tax Reduction, tak więc jeżeli ktoś planuje przeprowadzkę to może wniosek o przyznanie Council Tax Reduction złożyć ze znacznym wyprzedzeniem.

Możesz także otrzymać to świadczenie z datą wstecz. O taką możliwość należy zapytać we własnym Councilu.

Co należy zrobić, jeśli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie?

Przede wszystkim musisz natychmiast powiadomić o tym lokalny Urząd, tym bardziej jeżeli nie chcesz być posądzony o wyłudzenie nienależnego Ci zasiłki. Musisz powiadomić w szczególności jeżeli:

 • podjąłeś pracę lub ją straciłeś,
 • nastąpiły zmiany w otrzymywanych przez Ciebie lub przez inne osoby z Twojego gospodarstwa domowego benefitach,
 • nastąpiły zmiany w Twojej prywatnej/związanej z miejscem pracy emeryturze,
 • nastąpiły zmiany w wysokości oszczędności, inwestycji lub własności nieruchomości jakie posiadasz,
 • nastąpiły zmiany w wysokości Twoich przychodów,
 • zmieniłeś miejsce zamieszkania,
 • Twój czynsz zwiększył lub zmniejszył się,
 • wyjeżdżasz za granicę (niezależnie od czasu jaki zamierzasz tam spędzić)
 • idziesz do szpitala, domu opieki czy schroniska,
 • inne osoby wprowadzają lub wyprowadzają się z Twojego domu (np. partner, dzieci, współlokator)
 • urodziłaś dziecko,
 • Twój partner lub osobą z którą mieszkałeś umarła,
 • Twoje dziecko skończyło 18 lat,
 • Zmienił się Twój status imigracyjny a nie jesteś obywatelem Wielkiej Brytanii.

Może się zdarzyć, że Twój wniosek zostanie odrzucony lub uznasz, że wysokość przyznanego Ci zasiłku jest dla Ciebie krzywdząca, możesz poprosić wtedy o ponowne rozpatrzenie wniosku. W skrajnych sytuacjach, jeżeli nadal jesteś nieusatysfakcjonowany, możesz odwołać się od decyzji urzędniczej do niezależnej jednostki Unified Appeal Tribunal.

Jeśli kwota świadczenia jakie uzyskałeś okazała się zbyt duża będziesz musiał zwrócić nadpłatę. Może wynikać ona z faktu, że nie zgłosiłeś zmian o których mowa powyżej, podałeś błędne /nieprawdziwe informacje, otrzymałeś zbyt dużą pomoc przez pomyłkę urzędniczą.

Housing Benefit

Jeżeli jesteś osoba o niskich dochodach, żyjącą z benefitów lub bezrobotną i potrzebujesz finansowej pomocy w opłaceniu części czy nawet całego czynszu, a jednocześnie nie posiadasz inwestycji ani większych oszczędności, to być może jesteś upoważniony do otrzymania takiej pomocy w postaci Housing Benefit. Przyznanie tego zasiłku nie wpływa na wysokość innych otrzymywanych przez Ciebie zapomóg.

Housing benefit nie pokrywa kosztów ogrzewania, gorącej wody, zużytej energii czy kosztów żywności.

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z tymi kosztami, sprawdź jaką pomoc możesz otrzymać klikając link do kalkulatora benefitów poniżej:

https://www.gov.uk/benefits-calculators

Kto może ubiegać się o Housing Benefit?

Możesz ubiegać się o Housing Benefit tylko jeśli:

 • Osiągnąłeś wiek emerytalny (State Pension age)
 • mieszkasz w schronisku, hostelu, mieszkaniu tymczasowym (np. B&B zaaranżowanym przez Twój Council), jesteś uciekinierem przed przemocą domową

Kiedy prawdopodobnie nie otrzymasz Housing Benefit?

 • gdy posiadasz oszczędności w wysokości przynajmniej 16.000 GBP chyba że otrzymujesz Guarantee Credit of Pension Credit
 • spłacasz kredyt za własny dom (możesz starać się wtedy o Support for Mortgage Interest)
 • mieszkasz w domu osoby ze sobą spokrewnionej,
 • starasz się jednocześnie o Universal Credit (chyba ze mieszkasz w lokalu tymczasowym),
 • mieszkasz z partnerem który już ubiega się o Housing Benefit,
 • jesteś studentem w pełnym wymiarze godzin,
 • przebywasz w UK jako osoba z EEA (UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) poszukująca pracy,
 • starasz się o azyl lub masz sponsora swojego pobytu w UK,
 • podlegasz kontroli imigracyjnej i przyznany Ci rodzaj pozwolenia na pobyt określa, że nie możesz starać się o pomoc ze środków publicznych,
 • jesteś tzw Crown Tenant,
 • osiągnąłeś państwowy wiek emerytalny, ale partner z którym żyjesz nie – chyba, że mieliście złożony wcześniej wniosek jako para przed 15 maja 2019 roku.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach np. w postaci P60 czy payslip,
 • opia umowy najmu lokalu,
 • dowód tożsamości np. paszport lub prawo jazdy,
 • NIN (National Insurance Number).

Jak sprawdzić czy kwalifikujesz się do zasiłku?

Jeśli przypuszczasz, że powinieneś otrzymywać Housing Benefit, to możesz to sprawdzić klikając na poniższy link, gdzie po wprowadzeniu danych Twojego miejsca zamieszkania zostaniesz przekierowany na strony internetowe Twoich władz lokalnych, gdzie możesz dowiedzieć się więcej na ten temat.

https://www.gov.uk/benefits-calculators

Co wpływa na wysokość otrzymanego zasiłku?

Nie ma jednej kwoty ustalonej dla Housing Benefit. Wysokość świadczenia zależy od wielu czynników w tym głównie od:

 • wysokości czynszu oraz czasami wysokość dodatkowych opłat jak np. opłata za windę czy plac zabaw,
 • dzielnicy w której znajduje się mieszkanie,
 • dochody Twoje i Twojego współmałżonka lub partnera, niektóre zasiłki i ulgi podatkowe, otrzymywaną emeryturę (ponad 6.000 GBP),
 • zgromadzone przez Ciebie oszczędności i oszczędności Twojego współmałżonka lub partnera,
 • Twoją sytuację życiową, tzn. Twój wiek, wielkość Twojej rodziny i wiek poszczególnych jej członków, to czy któryś z członków Twojej rodziny jest osobą niepełnosprawną.
 • czy czynsz który płacisz jest adekwatny do wynajmowanego domu,
 • czy wielkość Twojego domu jest odpowiednia dla Ciebie i Twojej rodziny (ilość pokoi),
 • kwota którą płacisz jest porównywalna z innymi czynszami w Twoim rejonie zamieszkania.

W jakiej formie jest wypłacany zasiłek?

Jeżeli wynajmujesz dom bezpośrednio od Councilu to Twój Housing Benefit będzie wpłacany bezpośrednio na Twoje konto rozliczeniowe w urzędzie.

Jeżeli wynajmujesz mieszkanie prywatnie to zasiłek wypłacany będzie na Twoje konto bankowe lub konto bankowe building society (rzadko w formie czeku).

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w swoim lokalnym Councilu.

 Więcej informacji znajdziesz klikając w link:

 https://www.gov.uk/housing-benefit/how-to-claim

Wniosek można złożyć do 13 tygodni (17 tygodni, jeśli jesteś powyżej 60. roku życia), zanim nabędzie się uprawnienia do otrzymywania Housing Benefit, tak więc jeżeli ktoś planuje przeprowadzkę to może wniosek o przyznanie Housing Benefit złożyć znacznie wcześniej.

Co należy zrobić, jeśli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie?

Przede wszystkim musisz natychmiast powiadomić o tym lokalny Urząd, tym bardziej jeżeli nie chcesz być posądzony o wyłudzenie nienależnego Ci zasiłki.

Musisz powiadomić w szczególności jeżeli:

 • jedno z Twoich dzieci skończyło szkołę lub opuściło dom,
 • nowy lokator wprowadził się lub stary wyprowadził z Twojego domu,
 • dochód Twój lub kogoś z domowników uległ zmianie,
 • zmieniły się Twoje oszczędności,
 • zmieniła się wysokość płaconego czynszu,
 • zamierzasz się przeprowadzić,
 • Ty lub Twój współmałżonek lub partner mają zamiar wyjechać na dłużej niż jeden miesiąc,

 Universal Credit

Jest to świadczenie mające na celu pomóc Ci radzić sobie z kosztami życia. Wypłacane jest ono co miesiąc lub dwa razy w miesiącu dla niektórych osób w Szkocji.

 Universal Credit zastępuje następujące benefity i tax credits:

 • Child Tax Credit
 • Housing Benefit
 • Income Support
 • income-based Jobseeker’s Allowance (JSA)
 • income-related Employment and Support Allowance (ESA)
 • Working Tax Credit

Jeśli pobierasz którąkolwiek z ww zapomóg nic nie musisz robić, chyba że zmieniły się okoliczności mające wpływ na Twoją bieżącą sytuację życiową lub dostałeś list zatutyłowany Migration Notice informujący o tym, ze musisz starać się o Universal Credit.

Gdy Ty lub Twój partner zaczniecie pobierać Universal Credit pozostałe benefity przestaną być wypłacane. Universal Credit nie ma wpływu na inne benefity typu Personal Independence Payment (PIP) czy Carer’s Allowance.

Kto może ubiegać się o Universal Credit?

 • osoba posiadająca niski dochód lub potrzebująca pomocy z kosztami życia (zarówno samozatrudniona jak i pracująca na część etatu),
 • bezrobotna,
 • niezdatna do pracy (np. z powodów zdrowotnych)

By starać się o ten zasiłek musisz;

 • żyć w UK,
 • mieć 18 lat (są wyjątki dla niektórych osób w wieku 16-17 lat),
 • podlegać pod emeryturę państwową,
 • mieć 16.000 GBP lub mniej oszczędności,
 • mieć settled lub pre-settled status

 Jeśli mieszkasz z partnerem musicie oboje złożyć podanie o Universal Credit. Musicie złożyć podanie wspólne jako jednego gospodarstwa domowego, nawet jeśli Twój partner nie spełnia kryteriów aplikacji.

To jakie świadczenie zostanie przyznane zależy od dochodów Twoich i partnera a także waszych oszczędności.

 Jeśli jedno z Was osiągnęło wiek emerytalny oboje wciąż możecie starać się o Universal Credit jako para. Zasiłek ten przestanie być wypłacany, gdy oboje osiągniecie wiek emerytalny.

 Jeśli pobierasz Pension Credit przesanie być on wypłacany gdy Ty lub Twój partner złożycie podanie o Universal Credit. Zazwyczaj bardziej opłacalne jest pobierania Pension Credit.

 Oddzielne zasady stosowane są w odniesieniu do osób uczących się, uczniów niepełnosprawnych, a także tych wieku od 16 do 17 lat.

 Wiecej informacji znajdziesz klikając w link:

 https://www.gov.uk/universal-credit/eligibility

 Jaka będzie wysokość zasiłku?

To zależy od:

 • Twojego „standard allowance”,
 • dodatkowych sum jakie można Ci przyznać,
 • kwot odjętych już od Twoich płatności.

Kliknij w link poniżej by dowiedzieć się ile może wynieść Twój Universa Credit:

 https://www.gov.uk/benefits-calculators

 Jak często wypłacany jest Universal Credit?

Zasiłek ten wypłacany jest miesięcznie i opiera się o Twoje okoliczności życiowe istniejące danego miesiąca. Jest to tzw „assesment period” i zaczyna się od daty złożenia wniosku o UC.

Zmiana okoliczności życiowych ma automatyczny wpływ na wysokość wypłacanego świadczenia w kolejnym miesiącu.

 Universal Credit zależy też od Twoich dochodów.

 „Standard allowance”

Odnosi się on do całego gospodarstwa domowego:

Ile dostaniesz

Miesięczny standard allowance

Jeśli jesteś sam i w wieku poniżej 25 lat

£265.31

Jeśli jesteś sam I w wieku powyżej 25 lat

£334.91

Jeśli mieszkasz z partnerem i oboje macie poniżej 25 lat

£416.45 (na Was oboje)

Jeśli mieszkasz z partnerem i choć jedno z Was ma 25 lat lub więcej

£525.72 (na Was dwoje)

Możesz otrzymać także środki powyżej „standard allowance” jeśli spełniasz dodatkowe kryteria.

Szczegóły znajdziesz Klikając w poniższy link:

https://www.gov.uk/universal-credit/what-youll-get

Jak złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć on-line Tworząc swoje konto Klienta. Wniosek musi być złożony w ciągu 28 dni od chwili utworzenia konta, w przeciwnym razie cały proces trzeba będzie zacząć od początku.

Gdy mieszkasz z partnerem oboje musicie założyć oddzielne konta, a następnie połączyć je ze sobą.

Jeśli nie masz możliwości stworzenia konta i aplikacji on-line, możesz zadzwonić na Universal Credit Helpline:  0800 328 5644.

Czego potrzebujesz do złożenia wniosku?

 • danych konta bankowego,
 • adresu email,
 • dostępu do telefonu.

Jeśli nie posiadasz podanych rzeczy możesz zadzwonić na helpline, udać się do joncentre a także uzyskać pomoc od Citizens Advice Help.

Potrzebował będziesz również:

 • dokumentu tożsamości (paszportu, karty debetowej lub kredytowej, brytyjskiego prawa jazdy, payslip lub formularza P60)
 • danych odnośnie gospodarstwa domowego np. ile czynszu płacisz,
 • informacji o zarobkach np. payslip,
 • informacji o niepełnosprawności czy innych aspektach zdrowotnych,
 • informacji ile płacisz za opiekę nad dzieckiem jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie,
 • informacji o swoich oszczędnościach i inwestycjach np. czy wynajmujesz komuś mieszkani

Aplikację możesz zacząć tu:

https://www.universal-credit.service.gov.uk/start

Uwagi końcowe.

Może się zdażyć, że Twój wniosek zostanie odrzucony lub uznasz, że wysokość przyznanego Ci zasiłku jest dla Ciebie krzywdząca, to możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie wniosku. W skrajnych sytuacjach, jeżeli nadal jesteś nieusatasfakcjonowany, możesz odwołać się od decyzji urzędniczej do niezależnej jednostki Unified Appeal Tribunal. 


Informacje zebrał i opracował zespół England.pl