Zasiłki w Anglii

Child benefit

Jest to świadczenie socjalne podobne do tego, które istnieje od dawna w Polsce, do którego otrzymywania uprawnione są dzieci pracujących i płacących podatki rodziców. W niektórych szczególnych przypadkach przysługuje ono także takim dzieciom, których rodzice z jakiś przyczyn nie pracują. O zasiłek na dzieci może starać się każdy pracujący. Trzeba do tego jednak spełnić pewne warunki.

 1. Trzeba mieć legalną pracę,
 2. Trzeba być zarejestrowanym w Home Office ( osoby samozatrudniające się nie muszą się rejestrować),
 3. Trzeba posiadać National Insurance Number ,
 4. Trzeba mieć konto w banku.
  Ważne jest, aby osoba starająca się o zasiłek na dzieci, regularnie opłacała składki na ubezpieczenie społeczne. Dotyczy to szczególnie samozatrudniających się.

Kto jest uprawniony?

Zasiłek otrzymamy na każde dziecko do 16 roku życia, jeśli skończyło w tym wieku naukę, lub nawet powyżej lat 18, jeżeli pobiera naukę w pełnym wymiarze czasu. Znaczy to, że chodzi do szkoły dziennej, nie ważne czy publicznej czy prywatnej. Przy czym uwaga! Zasiłek taki przysługuje nam nawet wtedy, jeśli nasze dzieci nie mieszkają w Wielkiej Brytanii. Warunkiem jednak jest, aby były to albo nasze rodzone dzieci, albo przysposobione (prawnie zaadoptowane).

Wysokość zasiłku

Zasiłek w Wielkiej Brytanii jest relatywnie wyższy niż w Polsce i wynosi:

 • 20,70 funtów tygodniowo na najstarsze dziecko ,
 • 13,70 funtów tygodniowo na każde następne dziecko.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

Pierwszym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza, który dostać można w każdym oddziale Inland Revenue.

Dodatkowo należy przygotować:

 • Oryginały aktów urodzenia wraz z tłumaczeniem na język angielski.
 • Dokumenty tożsamości rodziców (rodzica).
 • National Insurance Number.
 • Zaświadczenia z college’u lub uczelni ( jeżeli nasze dziecko ma więcej niż 16 lat, a wciąż pobiera naukę w pełnym wymiarze czasu).

Przy okazji przestrzegamy przed zatajaniem informacji dotyczących zasiłków pobieranych w kraju, gdyż Urząd sprawdzi czy nie pobieramy zasiłku w Polsce, zanim przyzna nam zasiłek w Anglii. Jeżeli pobieramy już jakieś zasiłki w Polsce, musimy to udokumentować. Ich suma może bowiem być potrącana z zasiłku, jaki będziemy dostawać z tytułu child benefit

O zasiłek można starać się nawet wstecz, ale tylko trzy miesiące. Znaczy to, iż jeżeli pracujemy już więcej niż trzy miesiące, zasiłek otrzymamy tylko za trzy miesiące wstecz.

Child Tax Credit

Jest to zasiłek wypłacany przez Rząd Brytyjski. Uprawnione do niego są osoby, które posiadają przynajmniej jedno dziecko, które normalnie mieszkają z wnioskodawcą. Dziewięć na dziesięć rodzin brytyjskich posiadające dzieci otrzymuje taki zasiłek.
Ubiegać się o niego mogą osoby które legalnie pracuja w Wielkiej Brytanii i dokonały rejestracji w Home Office przynajmniej 12 miesięcy wcześniej.

Wysokość zasiłku zależy od:

 • Ilości dzieci zamieszkujących z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • Czy wnioskodawca pracuje i przez ile godzin w tygodniu,
 • Czy wnioskodawca opłaca opieke nad dzieckiem ( np. opieka nad niepełnosprawnym)
 • Czy dziecko mieszkajace z Toba jest niepełnosprawne,
 • Czy przekroczyłeś 50 lat

Wysokość zasilku zależy również od wielkości osiąganych dochodów. Im mniej zarabiasz tym wiekszy możesz otrzymac zasiłek.

Przykład (dane z roku 2011)

Pan i Pani Kowalska pracują na pełnych etatach i zarabiają łącznie około £25 000 rocznie. Wychowują razem troje dzieci. Orzymają około £55 tygodniowo. Jeżeli ich dochód wzrósłby łącznie do £50 000 rocznie, to otrzymaja łącznie około £10 tygodniowo.

Jeżeli wnioskodawca jest w formalnym związku małżeńskim lub nieformalnym związku, musi złożyć wspólny wniosek z partnerem. Pojedynczy wniosek można złożyć tylko jak nie ma się partnera.

Należny zasiłek będzie wypłacany bezpośrednio na rachunek bankowy wnioskodawcy. Płatność będzie cotygodniowa lub co każde 4 tygodnie. Jeżeli oboje partnerzy pracuja i oboje są uprawnieni do otrzymywania Child Tax Credit, to sami partnerzy muszą zdecydować kto jest głównym opiekunem i ta osoba będzie otrzymywała zasiłek.

Jak Child Tax Credit jes kalkulowany?

Zasiłek który jest wyliczny przez Urząd jest naliczany na podstawie indywidualnych warunków każdego z wnioskodawców i jest obliczany na podstawie dochodów osiagnietych w poprzednim roku podatkowym np. do dnia 5-go kwietnia 2008 roku.
Osoba która została zakwalifikowana do otrzymywania zasiłku, płatności będzie otrzymywała od dnia przyznania zasiłku do końca danego roku podatkowego np. do dnia 5-go kwietnia 2009 r.

W kolejnym roku podatkowym na przestrzeni kwietnia, maja i czerwca Urząd wyśle pismo z zapytaniem aby:

 • sprawdzić czy nie zmieniły się warunki rodzinne w kolejnym roku podatkowym,
 • potwierdzić dochdy osiagnięte w właśnie zakończonym roku podatkowym,
 • odnować nowy wniosk na nowy rok podatkowy.

Te informacje pomogą Urzędowi upewnić się, czy kwota zasiłku wypłacanego w kolejnym roku podatkowym jest poprawna i wyliczona na podstawie aktualnych dochodów. Jezeli zasiłek okaże sie za wysoki lub za niski, zostanie wystawiona korekta aby doprowadzic wysokosć zasiłku do należnej nam kwoty. Może sie jednak zdażyć, że zasiłek otrzymywany po 6-tym kwietnia 2009 do dnia wystawienia korekty był zbyt wysoki albo nie wystąpiłeś o zasiłek w kolejnym roku, to wtedy nadpłaconą kwotę należy zwrócić. Jeżeli stan rodzinny ulegnie zmianie lub zmienią sie osiągane dochody, należy natychmias powiadomić właściwy Urząd aby uniknać zwrotu nadpłaconego zasiłku.

Opracowano na podstawie informacji zawartych na stronie www.hmrc.gov.uk

Council Tax Benefit/Reduction

Osoby o niższych dochodach, nie radzące sobie z płaceniem podatku lokalnego Council Tax, moga się ubiegać o pomoc w jego spłacie w postaci zasiłu Council Tax Benefit. Można także otrzymać Second Adult Rebate, jeśli w jednym domu zamieszkuje się z inna osobą dorosłą (która nie jest Twoim współmałżonkiem lub partnerem), która nie ma z czego płacić Council Tax.

Kto może się ubiegać o Council Tax Benefit?

O zasiłek Council Tax Benefit może się ubiegać osoba, która jest aktualnie zobowiązana do płacenia podatku Council Tax ale niestety osiaga niskie dochody, jednocześnie jej prywatne oszczędnosci nie przekraczają £16 000.

Możesz również ubiegać się o Second Adult Rebate, jeśli osoba z którą razem zamieszkujesz:

 • nie jest Twoim współmałżonkiem lub partnerem,
 • jest w wieku co najmniej 18 lat,
 • nie opłaca czynszu bezpośrednio Tobie,
 • nie płaci sama Council Tax,
 • osiaga niskie dochody.

Możesz otrzymać Second Adult Rebate nawet jeśli nie otrzymujesz Council Tax Benefit pod warunkiem, że:

 • nie przyznano Ci Council Tax Benefit,
 • przyznano Ci jedynie zasiłek, który pokrywa zaledwie 25 procent lub mniej całego Council Tax

To czy należy Ci się Second Adult Rebate powinno być automatycznie sprawdzone przez Twoje władze lokalne w momencie składania wniosku o Counsil Tax Benefit. Jeśli należą Ci się oba Council Tax Benefit i Second Adult Rebate to otrzymasz ten, który okaże się większą zapomogą.

Kto nie kwalifikuje się do Council Tax Benefit?

Osoby które mają oszczędności powyżej £16 000, z wyjątkiem osób w wieku powyżej 60 lat otrzymujących kredyt gwarantowany z Pension Credit. Twoje osobiste dochody i oszczędności nie będą miały wpływu na Second Adult Rebate, gdyż ten drugi zasiłek bazuje na sytuacji życiowej Twojego współlokatora. Większość osób ubiegających się o azyl i osoby, których pobyt w UK jest sponsorowany, nie otrzymają Council Tax Benefit.

Gdzie sprawdzić czy kwalifikujesz się do zasiłku?

Jeśli przypuszczasz, że powinieneś otrzymywać Council Tax Benefit, to możesz to sprawdzić klikając na poniższy link gdzie po wprowadzeniu danych Twojego miejsca zamieszkania zostaniesz przekierowany na strony internetowe Twoich władz lokalnych, gdzie możesz sie dowiedziec więcej na ten temat, a nawet ściągnąć odpowiedni formularz.

Strony Twoich władz lokalnych

Co wpływa na wysokość otrzymanego zasiłku?

Przy obliczaniu wysokości Council Tax Benefit, Twój lokalny Council weźmie m.in. pod uwagę:

 • dochody Twoje i Twojego współmałżonka lub partnera, niektóre zasiłki i ulgi podatkowe, otrzymywanę emeryturę,
 • zgromadzone przez Ciebie oszczędności i oszczędności Twojego współmałżonka lub partnera,
 • Twoją sytuację życiową, tzn. Twój wiek, wielkość Twojej rodziny i wiek poszczególnych jej członków, to czy któryś z członków Twojej rodziny jest osobą niepełnosprawną.

Najwyższą kwotę Council Tax Benefit jaką można uzyskać, jest 100 procent wielkości Twojego rachunku. Jeśli otrzymujesz Income Support, Jobseeker's Allowance lub 'kredyt gwarantowany' z Pension Credit, to prawdopodobnie dostaniesz również bardzo dużą ulge w dotychczasowym podatku Council Tax.

W jakiej formie jest wypłacany zasiłek?

Zasiłki Council Tax Benefit i Second Adult Rebate nie są wypłacane na konto bankowe, ale są podstawą do zmniejszenia rachneku z podatkiem Council Tax. Tak wiec osoba zainteresowana otrzyma nowy rachunek zawierający zniżkę i miejszą łączną kwotę do zapłaty.

Czy będzie to miało wpływ na inne wypłacane zasiłki?

Nie - Council Tax Benefit i Second Adult Rebate nie mają wpływu na inne zasiłki, które otrzymujesz.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioske należy złożyć w soim lokalnym Counsil-u, który możesz odnaleźć za pomoca poniższego linku:

Strony Twoich władz lokalnych

Link do stron skąd możesz pobrać odpowiedni formularz:

Formularz Cousil Tax Benefit

Wniosek można złożyć do 13 tygodni (17 tygodni, jeśli jesteś powyżej 60. roku życia), zanim nabędzie się uprawnienia do otrzymywania Council Tax Benefit, tak więc jeżeli ktoś planuje przeprowdzkę to może wniosek o przyznanie Council Tax Benefit złożyc ze znacznym wyprzedzeniem.

Co należy zrobić, jeśli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie?

Przede wszystkim musisz natychmiast powiadmić o tym lokalny Urząd, tym bardziej jeżeli nie chcesz być posądzony o wyłudzenie nienależnego Ci zasiłki. Musisz powiadomić w szczególności jeżeli:

 • jedno z Twoich dzieci skończyło szkołę lub opuściło dom,
 • nowy lokator wprowadził się lub stary wyprowadził z Twojego domu,
 • dochód Twój lub kogoś z domowników uległ zmianie,
 • zmieniły się Twoje oszczędności,
 • zmieniła się wysokość płaconego czynszu,
 • zamierzasz się przeprowadzić,
 • Ty lub Twój współmałżonek lub partner mają zamiar wyjechać na dłużej niż jeden miesiąc,
 • itp.

Uwagi końcowe.

Może się zdażyć, że Twój wniosek zostanie odrzucony lub uznasz, że wysokość przyznanego Ci zasiłku jest dla Ciebie krzywdząca, to możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie wniosku. W skrajnych sytuacjach, jeżeli nadal jesteś nieusatasfakcjonowany, możesz odwołać się od decyzji urzędniczej do niezależnej jednostki Unified Appeal Tribunal.

Housing Benefit

Jeżeli jesteś osoba o niskich dochodach i potrzebujesz finansowej pomocy w opłaceniu części czy nawet całego czynszu, a jednocześnie nie posiadasz inwestycji ani większych oszczędności, to być może jesteś upoważniony do otrzymania takiej pomocy w postaci Housing Benefit. Przyznanie tego zasiłku nie wpływa na wysokość innych otrzymywanych przez Ciebie zapomóg.

Kto nie może się ubiegać o Housing Benefit?

Formalnie nie mogą się o tą zapomogę ubiegać osoby które:

 • posiadaja oszczędności powyżej 16 000 funtów a są poniżej 60 roku życia ,
 • mieszkają w domu swojej najbliższej rodziny,
 • jesteś studentem w pełnym wymiarze czasu ( chyba, ze jesteś niepełnosprawny lub masz dzieci),
 • ubiegasz sie o azyl lub Twój pobyt w UK jest sponsorowany.

Są również dodatkowe ograniczenia:

 • Jezeli mieszkasz ze współmałżonkiem lub partnerem tylko jedno z Was może otrzymac Housing Benefit,
 • Jeżeli jesteś kawalerem lub panną w wieku poniżej 25 lat, możesz otrzymać Housing Benefit tylko do pojedynczego pokoju np. w domu który wynajmujesz z innymi.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie o dochodach np. w postaci P60 czy payslip,
 • opia umowy najmu lokalu,
 • dowód tożsamości np. paszport lub prawo jazdy,
 • NIN (National Insurance Number).

Jak sprawdzić czy kwalifikujesz się do zasiłku?

Jeśli przypuszczasz, że powinieneś otrzymywać Housing Benefit, to możesz to sprawdzić klikając na poniższy link gdzie po wprowadzeniu danych Twojego miejsca zamieszkania zostaniesz przekierowany na strony internetowe Twoich władz lokalnych, gdzie możesz sie dowiedziec więcej na ten temat, a nawet ściągnąć odpowiedni formularz.

Strony Twoich władz lokalnych

Co wpływa na wysokość otrzymanego zasiłku?

Wysokość zasiłku zależy głównie od:

 • wysokości czynszu oraz czasami wysokość dodatkowych opłat jak np. opłata za windę czy plac zabaw,
 • dzielnicy w której znajduje się mieszkanie,
 • dochody Twoje i Twojego współmałżonka lub partnera, niektóre zasiłki i ulgi podatkowe, otrzymywanę emeryturę,
 • zgromadzone przez Ciebie oszczędności i oszczędności Twojego współmałżonka lub partnera,
 • Twoją sytuację życiową, tzn. Twój wiek, wielkość Twojej rodziny i wiek poszczególnych jej członków, to czy któryś z członków Twojej rodziny jest osobą niepełnosprawną.
 • czy czynsz który płacisz jest adekwatny do wynajmowanego domu,
 • czy wielkość Twojego domu jest odpowiednia dla Ciebie i Twojej rodziny,
 • kwota którą płacisz jest porównywalna z innymi czynszami w Twoim rejonie zamieszkania.

W zasiłku tym nie uwzględnia sie wszystkich kosztów związanych z mieszkaniem np.:

 • opłatę za wodę,
 • opłatę za ogrzewanie, gorącą wodę, oświetlenie, czy gotowanie,
 • opłat za wyżywienie (jezeli jest ona uwzgledniona w opłacie za pobyt np. w hotelu).

W jakiej formie jest wypłacany zasiłek?

Jeżeli wynajmujesz dom bezpośrednio od Counsil-u to Twój Housing Benefit bedzie wpłacany bezposrednio na Twoje konto rozliczeniowe w urzędzie.

Jeżeli nie wynajmujesz bezpośrednio od Counsil-u to możesz wybrać jak bedzie wypłacany Twój zasiłek:

 • bezposrednio do własciciela mieszkania,
 • Tobie czekiem,
 • Czy stałym zleceniem bankowym bezpośrednio na Twoje konto.

Jak złożyć wniosek?

Wniosk należy złożyć w soim lokalnym Counsil-u, który możesz odnaleźć za pomoca poniższego linku:

Strony Twoich władz lokalnych

Link do stron skąd możesz pobrać odpowiedni formularz:

Formularz Housing Benefit

Wniosek można złożyć do 13 tygodni (17 tygodni, jeśli jesteś powyżej 60. roku życia), zanim nabędzie się uprawnienia do otrzymywania Housing Benefit, tak więc jeżeli ktoś planuje przeprowdzkę to może wniosek o przyznanie Housing Benefit złożyć znacznie wcześniej.

Co należy zrobić, jeśli Twoja sytuacja życiowa ulegnie zmianie?

Przede wszystkim musisz natychmiast powiadmić o tym lokalny Urząd, tym bardziej jeżeli nie chcesz być posądzony o wyłudzenie nienależnego Ci zasiłki. Musisz powiadomić w szczególności jeżeli:

 • jedno z Twoich dzieci skończyło szkołę lub opuściło dom,
 • nowy lokator wprowadził się lub stary wyprowadził z Twojego domu,
 • dochód Twój lub kogoś z domowników uległ zmianie,
 • zmieniły się Twoje oszczędności,
 • zmieniła się wysokość płaconego czynszu,
 • zamierzasz się przeprowadzić,
 • Ty lub Twój współmałżonek lub partner mają zamiar wyjechać na dłużej niż jeden miesiąc,
 • itp.

Uwagi końcowe.

Może się zdażyć, że Twój wniosek zostanie odrzucony lub uznasz, że wysokość przyznanego Ci zasiłku jest dla Ciebie krzywdząca, to możesz poprosić o ponowne rozpatrzenie wniosku. W skrajnych sytuacjach, jeżeli nadal jesteś nieusatasfakcjonowany, możesz odwołać się od decyzji urzędniczej do niezależnej jednostki Unified Appeal Tribunal.