Przelewy do Polski

Twoje przelewy w Polsce zaksięgowane na koncie odbiorcy w ciągu 1 godziny? Tak, z nami to możliwe, a dodatkowo przelewając minimum 100 GBP, każdy Twój przelew zostanie zrealizowany zawsze GRATIS.

Sprawdź, jak szybko zlecić przelew do Polski

 1. Zarejestruj się w serwisie England.pl
 2. Dodaj dane odbiorcy i złóż nam dyspozycję przelewu
 3. Zrób przelew na nasze konto bankowe lub opłać kartą
 4. Gotowe! Pieniądze zaraz będą u odbiorcy

Prawda, że proste? Zarejestruj się w naszym systemie transakcyjnym i sprawdź sam!

Zacznij teraz

Lubisz dużo czytać? Poniżej kilka dodatkowych informacji o przelewach z Wielkiej Brytanii do Polski

 1. Wszystkie przelewy o wartości powyżej oraz równej 100 GBP transferujemy do Polski bezpłatnie. Przelewy poniżej 100 GBP będą obciążone opłatą 3 GBP (potrącaną od kwoty wpłaty).
 2. Nie przyjmujemy na nasze konto wpłat gotówkowych, a jedynie przelewy bezgotówkowe (z konta bankowego na konto bankowe) lub płatności kartą (warunki zostały określone w Regulaminie).
 3. Zlecenie płatnicze może złożyć jedynie Klient, który następnie prześle nam środki z własnego konta bankowego (nie realizujemy przelewów otrzymywanych z kont osób trzecich).
 4. Złamanie wymogów punktu 2 lub 3 skutkuje zwrotem środków do nadawcy.
 5. Standardowo, kwota jednorazowego przelewu nie może być wyższa niż 50 000 GBP, ale w wyjątkowych wypadkach wykonujemy również większe przelewy po skontaktowaniu się z nami i uzgodnieniu warunków.
 6. Przed dokonaniem transferu należy dokonać rejestracji w naszym serwisie, przez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
 7. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego Klient podaje własne dane niezbędne do realizacji przelewów oraz adres e-mail i ustanawia hasło, które będzie służyło do logowania w naszym serwisie. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma unikatowy Numer Klienta, którym będzie się posługiwał w kontaktach z nami oraz zamieszczał w tytule przelewu środków na nasze konto.
 8. Nasz rachunek bankowy na przelewy do Polski Klient znajdzie w sekcji "Konta bankowe", po zalogowaniu się do naszego systemu transakcyjnego.
 9. Po dokonaniu przelewu na nasze konto, należy zalogować się do swojego indywidualnego panelu, wybrać odbiorcę przelewu (z wcześniej utworzonej listy), a następnie zlecić przelew.
 10. Jeżeli kwota jednorazowego przelewu lub suma drobnych przelewów dokonanych za naszym pośrednictwem przekracza narastająco równowartość 1000 euro, wówczas przed realizacją przelewu należy dostarczyć WYMAGANE DOKUMENTY
 11. Jeżeli Klient dokonał przelewu na nasze konto oraz prawidłowego zlecenia w swoim panelu przed godz. 14:00 czasu polskiego w dzień roboczy, to pieniądze na złotówkowym koncie w Polsce powinny zostać zaksięgowane tego samego dnia. Przy wpłatach późniejszych, także tego samego dnia lub najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Przelewy do Polski w dni robocze zazwyczaj są realizowane w ciągu 1 godziny.
 12. W przypadkach podejrzenia prania pieniędzy lub niedopełnienia rejestracji np. poprzez niedosłanie wymaganych dokumentów, przelew zostanie wstrzymany celem wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów. Przy większych transakcjach możemy poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia pieniędzy.
 13. Pieniądze zostaną przeliczone wg kursu dla przelewów z Wielkiej Brytanii do Polski, jaki obowiązywał w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Kursy zmieniają się codziennie i są publikowane na pierwszej stronie naszego serwisu England.pl, oraz w indywidualnym Panelu Klienta.
 14. Po zgłoszeniu przelewu przez Klienta oraz po zakończeniu transakcji, na podany podczas rejestracji adres e-mail Klienta, zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia, oraz później - wykonania transakcji.

Zacznij teraz

UWAGA! Przy przelewach powyżej równowartości 1000 EUR lub kiedy suma drobnych przelewów narastająco przekracza równowartość 1000 EUR, nadawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamość (paszport lub dowód osobisty) oraz dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w UK (np. pismo z urzędu, banku, bądź rachunek na którym widnieje nazwisko nadawcy, aktualny adres oraz data wystawienia pisma). Obowiązek powyższy wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Gromadzone informacje są wykorzystywane przez Fintecom Sp. z o.o., jako właściciela serwisu England.pl, celem należytego wykonania usługi transferu pieniędzy i są udostępniane jedynie podmiotom zaangażowanym w realizacji przekazu pieniężnego, oraz są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane – RODO).

Działalność Fintecom Sp. z o.o. w zakresie przekazu pieniężnego jest nadzorowana i regulowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (rejestr podmiotów nadzorowanych nr IP4/2013).