Pomoc i kontakt

Pytania dotyczące przelewów

 • Nie korzystam z bankowości internetowej, czy mogę wpłacić środki w oddziale banku na wasze konto?

  Nie, nie przyjmujemy wpłat gotówkowych (w placówkach bankowych), wyłącznie przelewy internetowe z własnego prywatnego konta bankowego klienta. W przypadku klientów biznesowych – przelewy z konta firmowego.

 • Czy mogę wysłać pieniądze z konta bankowego innego niż moje własne?

  Nie. Przelew musi być wykonany wyłącznie z własnego osobistego konta bankowego lub konta firmowego w przypadku klientów biznesowych.

 • Czy zlecić przelew może inna osoba niż ta, z której konta bankowego wpłynęła do Was wpłata?

  Nie. Zlecić przelew może wyłącznie osoba która dokonała wpłaty z własnego konta bankowego. Jeżeli wpłata wpłynie z rachunku bankowego innej osoby niż zleceniodawcy przelewu, Klient zostanie poproszony aby właściciel tego rachunku bankowego zarejestrował się w naszym serwisie i zlecił przelew w swoim panelu klienta.

 • Czy można zapłacić za przelew kartą?

  Tak, przy przelewach do Polski o wartości do 200 GBP lub do W. Brytanii o wartości do 1000 PLN można wybrać opcję płatności kartą.

 • Czy zlecając przelew, zdeklarowana kwota zostanie automatycznie pobrana z mojego konta bankowego?

  Nie, klient musi sam wykonać przelew środków z własnego konta na nasze konto bankowe.

 • Od jakiej kwoty nie zapłacę za przelew pieniędzy?

  Za przelewy pieniędzy do Polski od kwoty 2 tys. funtów lub więcej, albo do W. Brytanii od 10 tys. złotych lub więcej, nie pobieramy opłaty.

 • Czy można zrobić przelew do Polski na konto dewizowe?

  Przelewy do Polski realizujemy wyłącznie na konta złotówkowe.

 • Jak długo trwają przelewy między Wielką Brytanią a Polską?

  Przelewy realizujemy w dni robocze, w godzinach 7:00 -21:00. Środki na koncie odbiorcy przelewu w Polsce lub w W. Brytanii zwykle są zaksięgowane max. do 1 godziny czasu. W przypadku zlecenia dokonanego w popołudniowych godzinach do małego banku, księgowanie może nastąpić następnego dnia roboczego.

 • Czy mogę negocjować kurs wymiany?

  Przy przelewie od kwoty 2 tys. funtów do Polski, lub 10 tys. złotych do UK, podczas składania zlecenia przelewu, automatycznie podstawi się kurs preferencyjny. Kurs preferencyjny jest zmienny w ciągu dnia oraz zależy od kwoty przelewu jaka zostanie wpisana do zlecenia.

 • Czy istnieje możliwość przesyłania pieniędzy bezpośrednio pod wskazany adres domowy w Polsce?

  Nie ma takiej możliwości. Odbiorca musi posiadać konto złotówkowe w dowolnym banku w Polsce.

 • Co mam zrobić jeżeli odbiorca nie otrzymał przelewu w przewidywanym terminie?

  Jeżeli odbiorca przelewu nie otrzymał pieniędzy w przewidywanym terminie, należy powiadomić nas o tym fakcie abyśmy mogli jak najszybciej wyjaśnić przyczynę opóźnienia.
  Prosimy wówczas skorzystać z zakładki "Skontaktuj się z operatorem" w swoim panelu klienta.

 • Co się stanie w przypadku gdy podam nieprawidłowy numer konta odbiorcy?

  Jeżeli pieniądze zostały wysłane na nieistniejący numer konta, to  pieniądze wrócą ponownie na nasze konto. Klient zostanie powiadomiony o tym fakcie mailowo, a przelew zostanie wstrzymany do momentu dostarczenia przez Klienta prawidłowego numeru konta. Jeżeli jednak omyłkowy przelew został zrealizowany na istniejące konto, to Klient musi nas natychmiast powiadomić, abyśmy mogli jak najszybciej skontaktować się z bankiem odbiorcy i zażądać zwrotu środków.

 • Czy dostanę od Państwa informacje, że mój przelew został zrealizowany?

  Tak, Klient automatycznie otrzyma potwierdzenie realizacji przelewu e-mailem w chwili jego realizacji przez nas. Dodatkowo informacje o statusie złożonych przelewów są wyświetlane w panelu klienta w zakładce „Historia płatności”.

 • Czy mogę dostać bankowe potwierdzenie zrealizowania transakcji?

  Tak, jeśli jest taka potrzeba, wyślemy takie potwierdzenie na adres e-mail Klienta. W większość przypadków wystarczają Klientom potwierdzenia w formacie PDF, które można samemu pobrać przechodząc w zakładce „Historia płatności” do „Szczegóły płatności”.

 • Przesłałem pieniądze na Wasze konto ale zapomniałem zlecić przelew, co się stanie?

  Przelana kwota pozostanie na naszym koncie do momentu zlecenia przelewu przez Klienta.

 • Wysłałem zlecenie przelewu ale nie mogłem lub zapomniałem przesłać pieniądze na Wasze konto, co się stanie?

  Zlecenie jest aktywne przez 1 dzień, jeżeli po tym czasie nie odnotujemy wpływu środków na nasze konto, zlecenie zostaje anulowane.
  Uwaga: nie dotyczy zleceń z preferencyjnym kursem wymiany.

 • Czy mogę zapłacić rachunek za telefon lub spłacać raty kredytu w Polsce?

  Oczywiście. Jest to możliwe.

 • Czy odbiorca mojego przelewu poniesie w swoim banku jakieś dodatkowe opłaty?

  Nie, odbiorca przelewu nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

 • Sprzedałem nieruchomość w UK (w Polsce) i chcę przesłać większą kwotę do Polski (UK), czy są jakieś limity?

  Poza standardową rejestracją w naszym serwisie, nasze wewnętrzne przepisy regulujące międzynarodowy transfer pieniędzy wymagają, aby nadawca, dokonując jednorazowego przelewu kwoty powyżej 10 000 EUR, przedstawił kopię dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia środków pieniężnych (w tym przypadku może to być umowa sprzedaży nieruchomości).
  Przed dokonaniem zlecenia transakcji polecamy kontakt z naszymi konsultantami.

Pytania dotyczące wymaganych dokumentów

 • Czy wymagane są jakieś dokumenty od nadawcy przelewu?

  Przy przelewach powyżej równowartości 1000 EUR lub kiedy suma drobnych przelewów narastająco przekracza równowartość 1000 EUR, nadawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w UK (np. pismo z urzędu, banku, bądź rachunek, na którym widnieje nazwisko nadawcy, aktualny adres oraz data wystawienia dokumentu). Wymagane_dokumenty
  Obowiązek powyższy wynika z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 • Dlaczego wymagane są dokumenty?

  Prawo wymaga od nas środków bezpieczeństwa finansowego, monitorowania oraz kontroli wszystkich transakcji, które przeprowadzane są za pośrednictwem naszej firmy. Wymagamy, aby przy każdej transakcji powyżej równowartości 1000 EUR (lub kiedy suma drobnych przelewów narastająco przekracza równowartość 1000 EUR) została potwierdzona tożsamość nadawcy.
  Zgodnie z Przepisami AML transakcja może zostać wstrzymana jeżeli wymagane dokumenty nie zostaną przedłożone.

 • Jak mogę dostarczyć wymagane dokumenty?

  Zaloguj się do swojego Panelu Klienta, wybierz zakładkę "Skany dokumentów" i załaduj pliki. Opcjonalnie możesz przesłać dokumenty mailowo na adres:  biuro@england.pl

 • Czy za każdym razem należy potwierdzać tożsamość Klienta?

  Nie. Jeżeli dokumenty zostały już raz dostarczone, Klient nie musi ponownie potwierdzać swojej tożsamości.

 • Co stanie się jeżeli Klient odmówi zastosowania się do procedury przedstawienia dokumentów?

  Nasza firma może odmówić realizacji transferów pieniężnych.
  W przypadku przekazania fałszywych danych osobowych przez klienta lub w momencie podejrzenia ewentualnego tzw. „prania brudnych pieniędzy” lub innej działalności przestępczej, jesteśmy prawnie zobowiązani do zgłoszenia takiego faktu odpowiednim organom bez konieczności ujawnienia tego faktu Klientowi.

 • Jak chronione są dane Klientów?

  Wszystkie dane Klientów serwisu England.pl są objęte ścisłą tajemnicą i nie są udostępniane żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem zaufanych podmiotów uczestniczących w procesie przekazu pieniężnego. Nasza firma stosuje się do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanym – RODO).

Chat

Skontaktuj się z nami poprzez czat na stronie internetowej. Wystarczy, że napiszesz do nas w oknie czatu znajdującym się w prawym dolnym rogu strony England.pl.

 

 

 

 

GG

Skype

Skype call

Telefony

Infolinia w Polsce:

tel. +48 94 343 58 14 - od 07:00 do 19:00 czasu pol. od poniedziałku do piątku
tel. kom. +48 500 308 968 - od 07:00 do 19:00 czasu pol. od poniedziałku do piątku

Infolinia w Wielkiej Brytanii:

tel.: +44 2032 907 203 - od 06:00 do 18:00 czasu ang. od poniedziałku do piątku.

Adresy e-mail

Kontakt w sprawach dotyczących transferów:
biuro@england.pl

Kontakt w sprawie reklamacji:
reklamacje@england.pl

Kontakt w sprawie współpracy, ofert, skarg, itp.:
office@england.pl

Kontakt w sprawie incydentów związanych z bezpieczeństwem transakcji, logowania itp.:
incydenty@england.pl

 

Formularz kontaktowy

Pomoc i kontakt

Nasz adres

Fintecom S.A.
ul. Marszałka Piłsudskiego 45
75-502 Koszalin
POLAND