Podatki w Anglii

Najprostszą i najpopularniejszą formą założenia małej firmy jest prowadzenie działalności jako osoba fizyczna samozatrudniona – self employed, czy sole trader.

Spółka cywilna dwóch lub więcej osób nazywa się partnership – w oczach skarbówki jest to kilka osób self employed prowadzących jedną firmę.

Jeśli chcesz zacząć skromnie i zobaczyć jak pójdzie, myślisz, że zyski w pierwszym roku będą niskie lub nawet poniesiesz straty, to prawdopodobnie to forma jest najlepsza, ponieważ:

 • Możesz zacząć sprzedawać i masz trzy miesiące, aby się zarejestrować,
 • Nie ma kosztów rejestracji (lub rzędu Ł30, jeśli zrobi to za ciebie księgowy),
 • Jeśli nie wyjdzie, procedura zamknięcia jest prosta,
 • Jeśli poniesiesz straty, to możesz dostać zwrot podatku zapłaconego z innych dochodów do trzech lat wstecz,
 • Rozliczenie firmy robi się raz w roku i jest stosunkowo tanie,
 • Nie masz nawet obowiązku otwarcia osobnego konta bankowego.

Alternatywą jest spółka z.o.o – limited company. Może to być spółka jedno lub wielo-osobowa.

Firma limited company ofiaruje wiele korzyści, takich jak:

 • Kapitał akcyjny może wynosić tylko Ł1,
 • Spora oszczędność podatkowa dla biznesu przynoszącego znaczne zyski,
 • Odpowiedzialność za długi firmy jest ograniczona do majątku firmy,
 • Możliwość ochrony wkładu własnego przez udzielenie pożyczki firmie,
 • Spółka limited cieszy się większym prestiżem, co może być ważne, jeśli chcesz zdobyć kontrakty z dużymi klientami,
 • Możliwość wyższych benefitów i świadczeń socjalnych,
 • Czasami klient wymaga założenia spółki ltd, szczególnie w przypadku kierowców i informatyków.

Mimo, że procedury są prostsze i tańsze, niż w większości państw, rozliczenie limited company jest droższe, niż takiego samego biznesu prowadzonego jako self employed, czy partnership.

Z grubsza, przy zyskach rzędu Ł20-stu tysięcy na rok, dodatkowe koszty zwrócą się z nawiązką w zaoszczędzonym podatku.

Przeniesienie działalności z self employed na limited jest łatwiejsze, niż odwrotnie i daje możliwość dalszej oszczędności podatkowej.

Najwięcej drobnych firm zaczyna działalność jako self employed i przechodzi na limited, jeśli osiągnie dostateczne zyski.

Autor: Dorota Haden Certax Northampton Ltd
www.certax.co.uk

Jak naliczane są twoje podatki w UK?

Co tydzień czy miesiąc dostajesz odcinek wypłaty. Pracodawca potrącił podatek (income tax) i składki ubezpieczeń społecznych (national insurance). Czy wiesz skąd biorą się te wartości?

Otóż każda osoba pracująca w Anglii może zarobić pewną sumę bez podatku. Nazywa się to personal allowance i w tym roku podatkowym (2015) wynosi £10,600. Następne £31,785 dochodów opodatkowane jest stawką 20%. Osoby przekraczające tę sumę wchodzą w następny próg podatkowy - 40%. Personal allowance wykorzystywana jest stopniowo w ciągu roku.

Personal allowance można wykorzystać tylko raz. To znaczy, że jeśli masz dwie prace, drugi pracodawca musi potrącić podatek w wysokości 20% od całych twoich zarobków.

Urząd skarbowy używa systemu kodów podatkowych (tax code), aby pracodawca mógł ustalić, ile naliczać podatku. Większość osób ma kod podatkowy 747L. W twojej drugiej pracy będziesz miał kod BR (basic rate).

Dodakowo pracodawca nalicza składki National Insurance w wysokości 12% od zarobków przekraczających £155 tygodniowo, lub £8,060 rocznie. Istotna różnica z podatkiem jest taka, że pierwsze £155 na tydzień z każdego źródła jest zwolnione z National Insurance.

Podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2015/2016

PROGI PODATKOWE OSIĄGNIĘTY DOCHÓD
Pierwszy próg – PERSONAL ALLOWANCE 0% £0 - £10 600
Stawka podstawowa - 20% £10 600 - £42 385
Stawka podwyższona - 40% £42 386 - £ 150 000
Stawka dodatkowa - 45% ponad £150 000

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, podatki płacisz od zysków, jakie przyniósł twoj biznes, a nie od dochodów brutto.

W przypadku osób samozatrudnionych w postaci sole trader, naliczenie robi się raz na rok. Powiedzmy, że twój biznes przyniósł £20,000 zysku. Pierwsze £10,600 jesz zwolnione, od pozostałej sumy £9,400 zapłacisz 20% podatku, tzn £1880.

Osoby samozatrudnione płacą dwa rodzaje składek National Insurance: tygodniowe składki £2.80, które kupują prawo do świadczeń społecznych, oraz dodakowo 9% od zysków przekraczających £8,060. W naszym przykładzie,£1074.60.

A zatem biznes o zyskach£20000 zapłaci w sumie £1880 plus £1074.60 = £2954.60, normalnie rozbite na dwie raty: jedna 31go lipca, druga 31go stycznia. Dla wielu osób, otrzymanie naliczenia podaku od księgowego jest szokiem, bo nie są przygotowani na takie sumy. Bycie własnym szefem wymaga dyscypliny. Jeśli prowadzisz rentowny biznes, odkładaj regularnie ok 10% obrotów na konto oszczędnościowe na poczet podatku, aby uniknąć problemów.

Z drugiej strony, wiele nowych biznesów przynosi straty w pierwszym roku działalności, z tytułu kosztów początkowych. Jeśli jesteś w takiej sytuacji i miałeś dochody z innech źródeł w okresie poprzednich trzech lat, możesz te straty odliczyć od dochodów z poprzednich lat i otrzymać zwrot podatku.

Jeśli prowadzisz biznes w formie spółki zoo, limited company, masz większe pole do popisu, aby zminimalizować obciążenie podatkowe.

Twoja firma będzie płacić podatek od zysków w wysokości 20% (na zyskach do Ł300 tysięcy) raz w roku. Pieniądze, które ty wybierasz z konta firmy dla siebie, traktowane są jako twoj dochod.

Z jednej strony jesteś dyrektorem firmy. Do celów podatkowych, jesteś traktowany jako pracownik i twoja firma musi potrącać podatek i national insurance od twojego wynagrodzenia.

Z drugiej strony jesteś udziałowcem, i możesz wypłacać sobie część pieniędzy jako podział zysków, czyli dywidendy. Dywidendy są wypłacane z czystych zysków (po naliczeniu podatku corporation tax), nie podlegają national insurance i w pewnych granicach, nie będziesz płacił od nich podatku. Twój księgowy pomoże ci ustalić podatkowo optymalny bilans pomiędzy wynagrodzeniem i dywidendami. Ta rozmowa powinna mieć miejsce na początku roku, bo po zakończeniu rozliczeń firmy może być za póżno.

Autor: Dorota Haden Certax Northampton Ltd
www.certax.co.uk

Jak obliczane są zyski firmy w UK?

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, musisz rozliczyć się z podatku według procedur self assessment, to znaczy masz obowiązek przygotować roczne oświadczenia podatkowe swojego biznesu. Osoby fizyczne (self employed) płacą podatek dochodowy, income tax, a spółki zoo (limited companies) podatek corporation tax. W obu rodzajach działalności, podatek naliczany jest w prawie identyczny sposób od rocznych zysków firmy

Bardzo ogólnie, zysk to różnica pomiędzy obrotami i kosztami. Jeśli nie jesteś płatnikem VAT, obroty to po prostu wartość twoich sprzedaży. Jeśli jesteś płatnikiem VAT, obroty to wartość sprzedaży pomniejszona o VAT.

Naliczanie obrotów jest raczej oczywiste, ale warto zaznaczyć kilka punktów:

 • Obroty liczą się według daty sprzedaży. Np, jako programista wystawiłeś fakturę za zbudowanie strony internetowej 31go marca 2011, ale faktura została zapłacona 1go czerwca 2011. Dochód ten jest ujęty w rozliczeniach za rok podatkowy 10-11, a nie 11-12.
 • Jednakże, jeśli klient ci nie zapłacił i nie ma widoków na otrzymanie zapłaty, np z powodów bankructwa, możesz ten dochód spisać na straty.
 • Prawnie dochody należy wykazać, niezależnie od tego, czy klient poprosił o fakturę lub paragon, czy nie.
 • Każdy biznes ma obowiązek prowadzić wiarygodny rejestr dochodów. W przypadku działalności typu fryzjerstwo, może to być po prostu ręcznie spisany dzienny utarg w zeszycie lub kalendarzu. Jeśli nie masz rejestru, w razie inspekcji, skarbówka ma władzę oszacować twoje dochody według swojego uznania i nałożyć kary za brak dokumentacji.

To, co jest kosztem firmy jest mniej oczywiste. Naturalnie, jako właściciel firmy chcesz odliczyć jak najwięcej, ale skarbówka chce, abyś odliczył jak najmniej. Zadaniem twoim i twojego księgowego jest to, abyś odliczył wszystko to, na co pozwalają przepisy.

Zasada generalna mówi, że wszelkie koszty poniesione wyłącznie i w całości do celów wygenerowania dochodu można odliczyć od podatku. Od każdej zasady są wyjątki i oto najczęściej spotykane wydatki, których nie można odliczyć od podatku:

 • Zwrotny depozyt na wynajem lokalu jest uwięzionym pieniądzem, a nie kosztem.
 • Podobnie, zakup towaru na sprzedaż staje się kosztem dopiero przy sprzedaży lub po spisaniu na straty, a nie w momencie zakupu.
 • Fundusz reprezentacyjny – z nielicznymi wyjątkami, brytyjska skarbówka jest anty i nie pozwala odliczać kosztów prezentów, zapraszania klientów lub dostawców do restaurancji czy na koncerty.
 • Ubranie do pracy – kwalifikuje się tylko umundorawanie lub ubranie ochronne. Elegancki garnitur kupiony specjalnie do pracy nie jest dozwolonym kosztem.
 • Niektóre koszty prawnicze, np koszt spisania długoterminowej dzierżawy lokalu.
 • Koszt zakupu lokalu jest inwestycją nie kosztem.
 • Niektóre prace budowlane są też traktowane jako inwestycja, nie jako koszt.

Powyżej podałam przykłady negatywne. Jednakże istnieją również czasami zaskakująco przychylne przepisy, dzięki którym można legalnie zminimalizować obciążenie podatkowe firmy.

Autor: Dorota Haden Certax Northampton Ltd
www.certax.co.uk

Jakie koszty można odliczyć od podatku?

Szkolenia – jeśli prowadzisz działalność jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, możesz odliczyć koszty bardzo szerokiego wachlarza szkoleń. Wystarczy udokumentować w jaki sposób to szkolenie pomoże Ci w wykonywaniu twojej funkcji dyrektora. A zatem, może to być nie tylko szkolenie zawodowe, ale również nauka angielskiego lub innych języków obcych czy nawet kurs budowania asertywności. Te same przepisy odnoszą się do osób zatrudnionych w firmach. A zatem, jeśli płacisz z własnej kieszeni za jakieś kursy, możesz porozmawiać z szefem, czy pracodawca mógłby płacić za kurs w zamian za czasowe obniżenie wynagrodzenia, po angielsku salary sacrifice. W ten sposób kurs będzie cię kosztował o 32% mniej w zaoszczędzonym podatku i National Insurance. Przepisy obowiązujące osoby prawadzące działalność jako sole trader są niestety mniej przychylne, i jedynie można odliczyć pogłębianie kwalifikacji zawodowych.

Koszt opieki nad dziećmi – jeśli płacisz za żłobek, przedszkole lub nawet niektóre kluby zajęć pozalekczyjnych i nie bierzesz na to dodatku z Tax Credits, twoja firma lub pracodawca może płacić pierwsze Ł55 na tydzień na rodzica bez podatku.

Imprezy dla pracowników – możesz wydać do Ł150 na rok na osobę na funkcje dla pracowników plus ich osoby towarzyszące. Może to być cokolwiek – wyjście do restauracji, do teatru, na koncert, na wyścigi konne, itp.

Telefony komórkowe – jeśli jesteś sole trader, odliczasz koszt telefonu minus % użytkowania prywatnego. Jeśli masz limited company, weź telefon na firmę i możesz odliczyć całość.

Zatrudnianie członków rodziny – jeśli w twoim gospodarstwie domowym są osoby, które zarabiają poniżej personal allowance, obecnie £10,600 na rok, zatrudnij je w biznesie. Musisz tylko udokumentować obowiązki tej osoby. Np zamiast płacić kieszonkowe nastoletniemu dziecku, płać im wynagrodzenie za pomoc w pracy papierkowej, szukanie informacji na internecie, itp.

Jako pracownikom, możesz im również wziąć telefon na firmę, zaprosić do restauracji, płacić za kurs językowy itp.

Samochód na firmę – tutaj masz kilka opcji i przepisy nie są oczywiste. Jeśli masz firmę limited company lub jesteś sole trader z obrotami poniżej £73,000 możesz odliczać 45 penów za milę służbową przebytą własnym samochodem. Jeśli robisz więcej niż 10.000 mil na rok, od mil powyżej tej wartości możesz odliczyć 25 penów za milę. Dla osób sole traders, ta opcja jest lepsza, jeśli masz tani i ekonomiczny samochód. Jeśli twoje koszty motoryzacyjne są wysokie, może być korzystniej odpisać faktyczne koszty, pomniejszone o procent użytkowania prywatnego.

Dla właścicieli firm limited company opcja 45 penów za milę jest zazwyczaj optymalna. Kupowanie samochodów osobowych na firmę opłaca się tylko w nielicznych wypadkach. Jest to spowodowane tym, że od tego przywileju, że firma płaci za samochód, który częściowo jest używany do podróży prywatnych, musisz płacić podatek na wynagrodzeniu w naturze, który normalnie przewyższa oszczędność podatkową firmy. Twój księgowy może ci zrobić symulację na podstawie twojego wyboru samochodu i przebiegu, i doradzić która opcja jest dla ciebie lepsza.

Autor: Dorota Haden Certax Northampton Ltd
www.certax.co.uk

Jakie pozostałe koszty można odliczyć od podatku?

Generalna zasada mówi, że wszelkie koszty poniesione przez biznes wyłącznie i w całości do celów wygenerowania dochodu można odliczyć od podatku, a co przepisy mówią o wyjazdach służbowych, prowadzeniu działalności z domu i środkach stałych.

Wyjazdy służbowe – to jest terenem prawdziwej wojny pomiędzy skarbówką i biznesami, a przepisy niekoniecznie są logiczne. Po pierwsze, dojazd z domu do stałego miejsca pracy, nie jest podróżą służbową. A zatem jeśli masz biuro, sklep czy salon, kosztu dojazdu do pracy nie można odliczyć. Natomiast jeśli siedzibą firmy jest dom i masz kilka filli, możesz odliczyć wszystkie podróże, jako dojazd pomiędzy placówkami. Jeśli pracujesz w lokalu klienta, np jako informatyk, możesz odliczyć koszt dojazdów. Na dalsze wyjazdy, liczy się cel podróży. Na przykład, jeśli pojechałeś do Polski w celu rozeznania potencjalnego rynku zbytu lub nawiązania kontaktów z dostawcami, możesz odliczyć cały koszt, nawej jeśli przy okazji odwiedziłeś rodzinę.

Parking – koszt parkingu można odliczyć zawsze, nawet jeśli jest to koszt parkingu przy stałym miejscu pracy.

Diety i noclegi – jeśli twój wyjazd spełnia definicję podróży służbowej, możesz również odliczyć koszty noclegów i posiłków. Jeśli bierzesz własne kanapki z domu lub nocujesz u znajomych, jest możliwość korzystania z ryczałtów ustalonych przez skarbówkę, dzięki którym możesz odliczyć te koszty bez paragonów. Twój księgowy może ci udostępnić karty diet, w celu rejestru tego typu kosztów.

Prowadzenie działalności z domu – w Anglii bardzo wiele małych firm prowadzi działalność z domu. Pod warunkiem, że wizyty klientów są nieliczne i nie przeszkadza się sąsiadom, oraz że żadna część domu nie jest zajmowana przez biznes w 100%, nie potrzeba pozwolenia i nie płaci się bizness rates. W rozliczeniach firmy można odliczyć część kosztów utrzymania domu w takich proporcjach, w jakich dom używany jest do biznesu. A zatem można odliczyć część kosztu wynajmu lub odsetek hipotecznych, gazu, prądu, wody, internetu, ubezpieczenia i niektórych prac remontowych.

Zakup środków stałych – prawo podatkowe generalnie zachęca firmy do inwestycji w maszyny, narzędzia i wyposażenie. Przekłada się to na opcję odliczenia całkowitego kosztu w roku zakupu, aż do sumy Ł100,000 na rok. Oznacza to, że w roku inwestycji zyski firmy będą bardzo pomniejszone, lub nawet będą straty. To z kolei może dać szanse starania się o zwrot podatku z poprzednich lat i odbić się korzystnie na zasiłkach pobieranych przez właścicieli.

Dla firm, które inwestują w budowanie nowych technologii lub produktów, istnieje dodatkowa opcja odliczenia do 200% poniesionych kosztów!

Jednakże, przy planowaniu większych zakupów porada profesjonalna jest bardzo wskazana, aby się upewnić, że dana inwestycja podlega pod korzystne przepisy i w celu wykorzystania wszelkich możliwych ulg podatkowych.

Autor: Dorota Haden Certax Northampton Ltd
www.certax.co.uk

PODATKI PŁACONE W ANGLII

Każdy rok podatkowy w Wielkiej Brytanii zaczyna się 6-go kwietnia i kończy 5-go kwietnia następnego roku, tzn. nie pokrywa sie z rokiem kalendarzowym tak jak to przyjęto w Polsce. Ostateczny termin na rozliczenie sie z Inland Revenue ( odpowiednik naszego Urzedu skarbowego) za np. rok 2008/2009 minie 31 stycznia 2010 roku.

Zeznanie należy zlożyć jeżeli przepracowało się minimum 183 dni w całym roku podatkowym. Do dnia 31 maja 2005 pracodawca jest zobowiazany wystawić kazdemu pracownikowi formularz o oznaczeniu P60, w którym zawarta jest informacja ile łącznie pracownik zarobił u danego pracodawcy brutto oraz ile potrącono mu podaku.

Jeżeli zeznanie podatkowe zostanie zlożone do dnia 30 wrzesnia to Inland Revenue sam rozliczy podatnika z wysokości należnego podatku.

Ostateczny termin zlożenia zeznania podatkowego za ubiegły rok podatkowy uplywa dnia 31 stycznia następnego roku. Kto nie uczyni tego w w/w terminie zostanie mu automatycznie naliczona kara w wysokosci 100 funtów. Można zapłacic kolejne 100 funtów kary jeżeli nie zloży sie zeznania w kolejnym terminie tzn. do dnia 31 lipca następnego roku.

Wszelkie dokument podatkowe należy przechowywac przez conajmniej 22 miesiace od daty zakonczenia roku podatkowego.

Podatek od dochodow osobistych jest progresywny tzn. że tym wiekszy podatek zaplacimy im więcej zarobiliśmy. Poniżej jest przedstawione zestawienie obowiazujacych w Anglii progów podatkowych :

PROGI PODATKOWE

Podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2007/2008

PROGI PODATKOWE OSIĄGNIĘTY DOCHÓD
Pierwszy próg - 10% £0 - £2,230
Stawka podstawowa - 22% £2,231 - £34,600
Stawka podwyższona - 40% ponad £34, 600

Podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2008/2009

PROGI PODATKOWE OSIĄGNIĘTY DOCHÓD
I-szy próg - 10% dla oszczędności £0 - £2,320
Stawka podstawowa - 20% £0 - £34,800
Stawka podwyższona - 40% ponad £34,800

Podatek dochodowy od osób fizycznych w roku 2009/2010

PROGI PODATKOWE OSIĄGNIĘTY DOCHÓD
I-szy próg - 10% dla oszczędności £0 - £2,440
Stawka podstawowa - 20% £0 - £37,400
Stawka podwyższona - 40% ponad £37,400

ULGI PODATKOWE

KWOTA WOLNA OD PODATKU 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010
Ulga indywidualna £5,225 £6,035 £6,475
Ulga dla osób między 65 a 74 lata £7,550 £9,030 £9,490
Ulga dla osób od 75-go roku życia £7,690 £9,180 9,640

Pracując legalnie jesteśmy oczywiście zobowiązani płacić podatki. Istnieje jednak możliwość otrzymania zwrotu nadpłaconego podatku po zakończeniu roku podatkowego lub nawet w jego trakcie jeżeli opuszczamy Anglię.

Nie czekając na zakończenie roku podatkowego, warto sprawdzić czy nie możemy zmniejszyż kwoty płaconych podatków. Jeżeli kwota płaconego podatku wydaje się nam szczególnie wysoka lub stwierdzimy, że przy kolejnej wyplacie potrącono nam więcej podatku niż poprzednio, warto wtedy zwrócić uwagę na kod podatkowy. Jest on umieszczony na pay slip-ie w rubryce TAX CODE.

Tax code to zazwyczaj kombinacja liter i cyfr. Ten aktualnie najczęściej spotykany to: 647L. Czasami kod składa się tylko z liter np.: BR, DO, OP. Te ostatnie symbole moga wystąpić w przypadku posiadania dwóch zródeł dochodu np. dwie prace. Inland Revenue wysyła specjalne listy z informacją o nadanym kodzie podatkowym.

Dodatkowe informacje można zasięgnąć bezpośrednio w lokalnych biurach Inland Revenue lub odwiedzając strony HM Inland Revenue & Customs.