Angielskie jednostki miary

Jednostki długości

  • 1 mile = 1,609 km ( mila )
  • 1 yard = 91,44 cm ( jard )
  • 1 foot = 30,48 cm ( stopa )
  • 1 inch = 2,54 cm ( cal )

 

Handlowe jednostki wagi

  • 1 pound = 0,454 kg ( funt )

 

Miary pojemności płynów

  • 1 pint = 0,568 l ( pół kwarty )
  • 1 quart = 1,136 l ( kwarta )
  • 1 gallon = 4,546 l ( 4 kwarty )

 

Miary powierzchni

  • Square foot = 929 cm2 ( stopa kwadratowa ) = 0,093 m2
  • Square inch = 6,45 cm2 ( cal kwadratowy )