Praca w Anglii

Nie ma żadnego ograniczenia w dostępie do brytyjskiego rynku pracy dla obywateli polskich, zamierzających podjąć pracę na wyspach. Jedynym ograniczeniem mogą być kwalifikacje kandydata, znajomość języka angielskiego czy determinacja w znalezieniu wymarzonej pracy. Kiedy w niektórych krajach Unii bezrobocie sięga prawie 10% , to w Wielkiej Brytanii wynosiło ono z końcem 2016 roku 4.8% , co jest najniższym wskaźnikiem od 10 lat. W różnych regionach występuje różny poziom bezrobocia, najwyższe bezrobocie panuje na północnym wschodzie gdzie sięga ono 8 %, a najniższe na południowym zachodzie gdzie wynosi ono 3.1 %.

Płaca minimalna (National Minimum Wage)

Przed podjęciem pracy warto wiedzieć, że w Wielkiej Brytanii obowiązuje minimalna płaca krajowa (NMW - National Minimum Wage) która jest corocznie analizowana i zmieniana wraz ze wzrostem kosztów utrzymania. Od roku 2017 zmiany minimalnej płacy następują zawsze 1-go kwietnia. Od dnia 01.04.2020 National Minimum Wage wynosi:

 • 8.72 £/godz. dla osób dorosłych w wieku 25 i więcej (zmiana z 8.21)
 • 8.20 £/godz. dla osób dorosłych w wieku 21 do 24 roku (zmiana z 7.70)
 • 6.45 £/godz. dla osób w wieku od 18 do 20 lat (zmiana z 6.15)
 • 4.55 £/godz. dla młodzieży w wieku 16 - 17 lat (zmiana z 4.35)
 • 4.15 £/godz. dla uczniów poniżej 19 lat oraz 19 lat i powyżej w pierwszym roku ich nauki zawodu (zmiana z 3.90)

Pracodawca, który płaci poniżej minimalnej płacy krajowej, lub faworyzuje w płacach pracowników angielskich - łamie prawo.

Poniżej przedstawiamy link do angielskich stron rządowych na których można znaleźć zawsze auktualną informacje o minimalnej płacy krajowej: National Minimum Wage

Z naszego rozeznania wynika, że niestety wielu polaków zarabia minimalną stawkę, ale osoby posiadające wysokie kwalifikacje, zarabiają znacznie powyżej 10 funtów na godzinę.

Co mówi brytyjskie Prawo Pracy?

Przewiduje ono, iż:

 • nie wolno pracować wiecej niż 48 godzin w tygodniu, chyba że pracownik podpisał pisemną zgodę na zatrudnienie więcej niż 48 godzin tygodniowo. Taka zgoda musi być pisemna i może być w każdej chwili przez pracownika odwołana,
 • nie wolno pracować wiecej niż 6 godzin bez 20-minutowej przerwy,
 • nie wolno pracować bez 11-godzinnej przerwy miedzy jednym dniem pracy a drugim,
 • nie wolno mieć mniej niz 20 dni płatnego urlopu (w to wlicza się tzw. bank holidays), dla pracujących w niepełnym wymierze godzin pracy urlop jest obliczany proporcjonalnie do czasu pracy. Dla robotników rolnych pracujących 5 dni tygodniowo, minimum to 23 dni urlopu plus dni ustawowo wolne od pracy
 • oplata za urlop powinna wynosic tyle, co średnia zarobków,
 • dla kobiet w ciaży pracodawca musi zrobić tzw. risk assessment (oszacować zagrożenie) i tak zmodyfikować warunki pracy, aby nie zagrażały zdrowiu matki i jej przyszłego dziecka,
 • nie wolno zwalniać z pracy pracowników tylko dlatego, że dochodzą swoich praw lub dlatego, że są w ciaży,
 • minimalna płaca musi wynosic £6,50 brutto dla osób powyżej 21 lat. Inne stawki obejmują osoby poniżej 22 lat oraz zatrudnione w rolnictwie,
 • dyskryminacja z powodu przynależności rasowej, płci, niepełnosprawności, stanu cywilnego, wieku, orientacji seksualnej, wyznania oraz członkostawa w związku zawodowym ( lub nieprzynależności) - jest nielegalna,
 • mogą Ci przysługiwać dodatkowe uprawnienia np. do urlopu macierzyńskiego czy np. ochrona przed niesprawiedliwym zwolnieniem z pracy ( choć niektore uprawnienia przysługuja dopiero po upływie okresu kwalifikacyjnego).

Jeżeli te prawa zostaly zlamane, pracownik może wystąpić do Sądu Pracy (Employment Tribunal). Może żądać odszkodowania/rekompensaty za nieodpowiednie wynagrodzenie, za nadmierną ilość godzin, za brak przerw miedzy dniami pracy, za nieopłacony prawidłowo urlop. Odszkodowanie wynosi tyle, ile stracone zarobki.

Odmienną sprawą jest dyskryminacja w miejscu pracy. Jest ona niedozwolona, w szczególności jeżeli dotyczy płci, rasy, religii, narodowości. Odszkodowanie nie jest wyliczane matematycznie, jako że ma rekompensować sprawioną przykrość, ale wynosi z reguly od 2 do 5 tys. funtów, choć w drastycznych przypadkach może wynosić kilkanaście albo i kilkadziesiąt tysięcy.

Co mówi brytyjskie Prawo Cywilne?

Przewiduje ono, że pracodawca ma obowiązek stworzenia bezpiecznego miejsca pracy. Sklada się na to:

 • bezpieczny system pracy,
 • bezpieczne lokum,
 • bezpieczne maszyny i narzędzia,
 • bezpieczni (przeszkoleni) pracownicy,
 • bezpieczne warunki zewnetrzne (np. powietrze, temperatura itd.),
 • bezpieczne ubranie ochronne, obuwie - jeżeli takie jest potrzebne.

Jeżeli zakład pracy łamie te warunki , należy sięgnąć po pomoc inspektora z Health & Safety Executive. Jeżeli zaś ktokolwiek w ciągu ostatnich 3 lat mial wypadek i poniósł obrażenia cielesne, może dochodzić odszkodowania w Sadzie Cywilnym za obrażenie i za straty finansowe tym spowodowane, np. straty zarobków lub koszty leczenia.

Sprawy w Trybunale i sprawy wypadkowe prowadzi sie na zasadzie no win no fee: przy przegranej pracownik skladający roszczenie nic nie płaci, a prawnik nie otrzymuje zapłaty; przy wygranej prawnik ma prawo odtracic od odszkodowania (czyli po zakonczeniu sprawy) na rzecz własnych kosztów 25 proc. (wypadki) lub 30 proc. (Trybunal). Koszty sprawy, np. koszty sądowe ponosi firma adwokacka.