Biznes w Wielkiej Brytanii

Omówimy poniżej dwie najpopularniejsze formy prowadzenia działaności gospodarczej w Wielkiej Brytanii: Self Employed i Limited Company

Self Employed - czyli samozatrudnienie

Self-Employment (Sole Trader) jest najprostrzą formą prowadzenia działalności gospodarczej i zalecamy ją każdemu kto dopiero stawia pierwsze kroki w biznesie. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Polskim odpowiednikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Rejestrować się jako Samozatrudniony moga jedynie osóby przebywające na terenie Wielkiej Brytanii.

Rejestracji Self Employed należy dokonać najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Sole Trader nie posiada osobowości prawnej. Osoba samozatrudniona odpowiada całym swoim majątkiem za działalność firmy. Rozpoczęcie działaności gospodarczej w ramach Self-Employment nie przekreśla możliwości zatrudnienia w innej firmie w oparciu o umowę o pracę. Tak więc można pracować u kogoś, a jednocześnie u siebie. Przy rocznym rozliczeniu podatkowym należy wówczas oprócz zysków wypracowanych przez działalność gospodarczą, dołączyć równiez dochody z tytułu pracy najemnej. Osoba samozatrudniona ma możliwość zatrudniania dodatkowych pracowników.

Osoby samozatrudnione płacą podatek dochodowy od osób fizycznych (personal income tax) oraz są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance) i muszą składać roczne rozliczeni podatkowe, po zakończeniu roku podatkowego który kończy się zawsze 05-go kwietnia.

Podatki:

  • Dochody do GBP 10,600 są zwolnione od opodatkowania
  • Stawka opodatkowania 20% obowiązuje dla dochodów GBP 10,600 - GBP 42,385
  • Stawka opodatkowania 40% obowiazuje dla dochodów powyżej GBP 42,386

Samozatrudniający się ma również obowiązek prowadzenia odpowiedniej dokumentacji finansowej i przechowywania wszystkich dokumentów i rachunków przez okres 5 lat.

Dodatkowym obowiązkiem jest płacenie składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance). Skladki w roku podatkowym 2015/2016 wynoszą:

  • Class 2 - roczny dochód netto do GBP 5,965 - stawka GBP 2.80 tygodniowo
  • Class 4 - dochód netto powyżej GBP 8,060 - stawka GBP 2.80 tygodniowo plus 9% dochodu powyżej GBP 8,060 do GBP 42,385. Dodatkowo opłata w wysokości 2% dla dochodu powyżej GBP 42,385

Jeżeli osoba samozatrudniona osiagnie w ciągu ostatnich 12 miesiecy sprzedaż na poziomie GBP 82,000 to ma obowiazek zarejestrowac sie jako płatnik VAT.

Private Limited Company (LTD)

Private Limited Company (LTD) to odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to najpopularniejsza i bardziej prestiżowa forma prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, jednocześnie rozpoznawana i respektowana na całym świecie.

Rejestracja spólki LTD nastepuje w Companies House - instytucji, której odpowiednikiem w Polsce jest Krajowy Rejestr Sądowy. Brytyjska spółkę LTD można założyć i prowadzić nawet jeśli nie jest się rezydentem/mieszkańcem Wielkiej Brytanii. Do rejestracji wymagana jest tylko jedna osoba (pełniąca jednocześnie funkcje Dyrektora i Udziałowca), funkcja Sekretarza jest opcjonalna i nie jest wymagana w UK. Wymogiem formalnym jest aby Limited Company miała minimum jednego dyrektora i jednego udziałowca, konieczne jest też podanie adresu firmy w Wielkiej Brytanii. Istnieją firmy, które za niewielka odpłatnością udzielają adresu spółce. Nazwa spółki musi kończyć się na Limited lub Ltd.

Spółki LTD posiadają osobowość prawną tak wiec finanse firmy są oddzielone od finansów jej właścicieli. Udziałowcy firmy odpowiadaja za jej zobowiązania tylko do wysokości wniesionego wkładu. W przypadku spółek LTD nie ma wymogu, co do minimalnej wysokości wniesionego kapitału założycielskiego. Najczęściej drobni przedsiebiorcy jako kapitał założycielski podają 1000 funtów podzielony na 1000 udziałów czyli każdy udział jest po GBP 1.00 . Kapitał ten jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o. Minimum jeden udział musi być jednak przyznany. Funkcje Dyrektora, Sekretarza i Udziałowca mogą pełnić osoby fizyczne lub inne firmy. Zysk firmy kapitałowej objęty jest podatkiem od osób prawnych (corporation tax).

Podstawowe stawki podatkowe:

  • 20% podatku dla firm z dochodem nie wyższym niż GBP 300,000.00
  • 21% podatku dla firm z dochodem wyższym niż GBP 300,000.00

Na dyrektorze spoczywa obowiązek składania rocznych raportów (annual return) o statusie firmy i ewentualnych zmianach w jej strukturze oraz obowiązek składania rocznych rozliczeń podatkowych.