Przelew większej kwoty pieniędzy. Po co te dokumenty?

06.04.2022
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Jeśli planujesz transfer dużej sumy pieniędzy, to przygotuj odpowiednie dokumenty. Wraz ze wzrostem kwoty rośnie bowiem ryzyko tzw. prania brudnych pieniędzy, popełniania przestępstw i oszustw, również za pośrednictwem instytucji finansowych. Jeśli zamierzasz szybko przelać przez nasz serwis dużą kwotę do Polski, lub z Polski do UK, przygotuj się, że poprosimy Cię o dokumenty na źródło pochodzenia tych pieniędzy, bo tego wymagają od nas rygorystyczne przepisy AML.

Zrodlo_pochodzenia_pieniedzy.jpeg [909.18 KB]

Dokumenty na źródło pochodzenia pieniędzy. Po co?

Rolą Fintecom, właściciela m. in. marki England.pl, jak i każdej innej instytucji finansowej będącej pod jurysdykcją Komisji Nadzoru Finansowego, jest dbanie o bezpieczeństwo środków finansowych oraz danych osobowych naszych Klientów, ale również, zapobieganie wprowadzania do obiegu środków, mogących pochodzić z przestępstw czy przeznaczonych na finansowanie terroryzmu.

Zadanie to, jest niezwykle trudne. Oszuści są bardzo kreatywni i wynajdują coraz to nowe sposoby ukrywania źródeł przychodu. W odpowiedzi na te zagrożenia, KNF opracował szereg środków pomocniczych, mających ułatwić pracę organom finansowym. Jeżeli kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego w England.pl poprosiliśmy Cię o dokumenty na potwierdzenie adresu i tożsamości, lub jeśli był to przelew większej kwoty pieniędzy to tych, które udokumentują źródło ich pochodzenia, to w tym artykule postaram się to wyjaśnić. Pochodzenie Twoich pieniędzy ma dla nas tak fundamentalne znaczenie. Na rynku finansowym stosowany jest szereg praktyk, prowadzących do uzyskania maksymalnej liczby informacji o realizowanej transakcji. Celem jest osiągnięcie jak największej transparentności, zarówno dla bezpieczeństwa Klienta, jak i samej instytucji. Najważniejszą z nich są Środki Bezpieczeństwa Finansowego. Główną składową ŚBF jest polityka KYC (Know Your Customer).

Know Your Customer - Poznaj Swojego Klienta

Opiera się ona na szeregu działań, podejmowanych przez instytucję przez cały okres świadczenia usług. Rozpoczyna się jeszcze przed nawiązaniem jakichkolwiek relacji z Klientem, poprzez identyfikację jego danych. Działy Compliance i AML, zajmujące się m.in. weryfikacją, analizą, oraz monitoringiem transakcji często mają ograniczone możliwości indywidualnego spotkania z Klientem (pamiętajmy, że wiele usług prowadzonych jest wyłącznie online). Dlatego też, pierwszym krokiem podejmowanym przez analityków, jest pozyskanie danych osobowych, czyli imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, oraz numeru telefonu. Następnie dokonywana jest analiza przesłanych przez Klienta dokumentów weryfikacyjnych, przede wszystkim dokumentu tożsamości, dokumentów potwierdzających adres zamieszkania, lub w przypadku większych transakcji, dokumentów potwierdzających źródło pochodzenia środków będących w jego posiadaniu.

Politically Exposed Person - Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych

Kolejny etap, to identyfikacja PEP (Politically Exposed Person) - osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych) oraz RCA (Relatives and Close Associates - krewni, oraz bliscy współpracownicy tych osób). Jeśli taka osoba zostanie zidentyfikowana wśród Klientów którzy za naszym pośrednictwem chcą wykonać szybki transfer pieniędzy do Polski lub z Polski do Anglii, zobowiązani jesteśmy do stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa, tj. znacznie częstsza analiza transakcji, realizacja wyłącznie za zgodą osoby nadzorującej, uzyskanie dodatkowych dokumentów, np. potwierdzonych notarialnie. Jeżeli mamy do czynienia z Klientem biznesowym, poza analizą dokumentów firmowych, obowiązkiem jest identyfikacja beneficjenta rzeczywistego.

Open Source Intelligence - tzw. Biały Wywiad

Ponadto instytucje finansowe, bardzo często do uzyskania pełni danych analitycznych korzystają z płatnych baz danych zewnętrznych firm (np. consultingowych).
Popularną metodą uzupełniania informacji o Kliencie jest stosowanie tzw. Białego Wywiadu (OSINT, Open-Source Intelligence).
OSINT to zakres informacji powszechnie dostępnych o Kliencie. Możemy do niego zaliczyć wszystkie dane należące do otwartych źródeł, takich jak: strony internetowe, portale społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram), portale zawodowe (LinkedIn, Golden Line), portale branżowe, fora internetowe, Google street view, IP location finder, itp. Niezbędne informacje możemy również uzyskać z ogólnodostępnych baz informacyjnych, takich jak: KRS, CEIDG, Companies House, Company Check, VIES Komisji Europejskiej, Guernsey Registry, czy The Financial Services Register. Na podstawie zebranych danych instytucja tworzy tzw. profil Klienta, który następnie jest regularnie uzupełniany o dodatkowe informacje. Obraz ten pomaga w przyszłości identyfikować wszelkie zachowania nietypowe, oraz nieprawidłowości w postępowaniu Klienta, a także zwiększa ogólne bezpieczeństwo relacji obustronnej.

Bieżąca obserwacja

Ostatnią czynnością, prowadzoną już aż do ustania relacji, jest regularny monitoring profilu i transakcji, zarówno u Klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Instytucja musi być świadoma i reagować na każdą zmianę danych osobowych, okresową aktualizację wygasłych dokumentów. Nad prawidłową implementacją przepisów czuwać musi odpowiednio wyszkolona kadra. Poza szkoleniami oferowanymi przez prywatne firmy i stowarzyszenia, swoje własne webinaria organizuje również Komisja Nadzoru Finansowego. Ponadto każda instytucja, zależnie od skali działalności stosuje dodatkowo własne kryteria i narzędzia, które ułatwiają pracę analitykom.

Obowiązkiem instytucji jest również współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w przypadku wykrycia jakichkolwiek transakcji, mających znamiona oszustwa finansowego, lub w przypadku posiadania podejrzeń o finansowanie terroryzmu. Na bezpośrednią prośbę Inspektora, instytucja jest zobowiązana do:

  • blokady podejrzanej transakcji (czyli wstrzymanie się od realizacji)
  • blokady konta/profilu Klienta
  • zamrożenia środków otrzymanych od Klienta, do momentu wyjaśnienia sprawy przez GIIF, lub do momentu przekazania dalszych instrukcji przez prokuraturę
  • odmowy realizacji usług Klientowi, co do którego występują wątpliwości lub podejrzenia.

AML - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, instytucje finansowe muszą również przekazywać do GIIF następujące informacje:

  • o każdym przypadku przyjęcia lub wypłacenia Klientowi środków powyżej kwoty 15 tys. euro,
  • o realizacji transferu środków przekraczających 15 tys. euro, z pewnymi wyjątkami

Więcej o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, napisaliśmy tutaj.

Bezpieczeństwo Twoich pieniędzy

Aby dodatkowo zabezpieczyć Państwa pieniądze, w England.pl regularnie dokonujemy aktualizacji systemów informatycznych, oraz zwiększajmy system zabezpieczeń. Ma to oczywiście na celu uniemożliwienie ataków hakerskich oraz zapobieżenie awariom.
Jedną z metod jest silne uwierzytelnianie, oparte na dwuetapowej weryfikacji tożsamości Klienta. Opiera się ono na dwóch, niezależnych elementach ze zbioru: wiedza Klienta (coś, co tylko Państwo znacie, np. nazwisko panieńskie matki), posiadanie (coś będącego w Państwa posiadaniu, np. kod autoryzacyjny sms w telefonie lub np. przesłany w komunikatorze GG), lub cechy charakterystyczne (np. odcisk palca, lub skan siatkówki).

Podsumowanie

Reasumując, zarówno usługodawcy jak i Klienci permanentnie narażeni są na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą rozwój technologii. Wspólnymi siłami, zwiększaniem świadomości oraz ciągłym dostosowywaniem narzędzi do nowych niebezpieczeństw jesteśmy w stanie się temu przeciwstawić.
Musimy pamiętać, że wszystkim użytkownikom rynku, w równym stopniu zależy na bezpieczeństwie finansowym, oraz na bezpieczeństwie informacji. Dlatego w England.pl ważnym jest dla nas, aby wszyscy Klienci byli świadomi co do przepisów i wymogów jakie na nas ciążą jako na autoryzowanej instytucji finansowej, oraz dobrze rozumieli dlaczego muszą wysłać swoje dokumenty kiedy limit przesyłania pieniędzy na niezweryfikowanym profilu zostanie przekroczony, lub kiedy poprosimy o dokument na źródło pochodzenia pieniędzy. O tym, jaki dokument należy przedstawić zależy od tego, skąd pochodzą przesyłane pieniądze. Zależnie od sytuacji, nasz Klient zawsze zostaje rzetelnie poinformowany jaki dokument będzie tym odpowiednim.

Przy okazji tego artykułu przypominamy, że jeśli zamierzasz szybko przelać przez naszą firmę pieniądze do UK, lub z W. Brytanii do Polski, to pamiętaj, że pod żadnym pozorem nie przyjmujemy wpłat gotówki a jedynie przelew bankowy z Twojego własnego konta, na nasze.