Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy przelewach

Zgodnie z wymogami stawianymi przez Ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowanu terroryzmu, Klient (nadawca przelewu), w przypadku przekroczenia limitu przelewów równowartości 1000 EUR zobowiązany jest do dostarczenia nam kopii następujących dwóch dokumentów:

1. Dokument potwierdzający tożsamość, ze zdjęciem
    i widoczną datą ważności.

Jeden z poniższych:

 • Dowód osobisty (kopia obu stron dowodu)
 • Paszport

2. Dokument potwierdzający adres zamieszkania
    nadawcy przelewu.

Jeden z poniższych:

 • Wyciąg z konta bankowego z widocznym numerem rachunku (uznajemy też wyciąg elektroniczny w formacie PDF)
 • Wyciąg z karty debetowej/kredytowej z widocznym numerem karty
 • Oficjalne pismo z banku z imieniem, nazwiskiem i aktualnym adresem Klienta
 • List od pracodawcy potwierdzający adres Klienta z pełnymi danymi firmy
 • Rachunki np: Council Tax Bill, rachunek za prąd, gaz lub wodę, telefon stacjonarny (nie uznajemy rachunków za telefony komórkowe oraz internet)
 • Brytyjskie prawo jazdy (wydane na terenie UK Mainland, prawa jazdy wydane na terenie Irlandii Północnej nie są akceptowane)
 • Oficjalne pisma urzędowe np. Home Office, HM Revenue & Customs z widocznym numerem Klienta/referencji
 • Karta podatkowa P 60
 • Umowa najmu lokalu
 • List z agencji nieruchomości
 • Potwierdzenie stypendium naukowego lub innego z widocznym numerem Klienta/referencji

W przypadku Klientów zamieszkałych w Polsce, przelewających pieniądze do UK potrzebne będą polskie odpowiedniki powyższych dokumentów potwierdzających. Uwaga! Nie akceptujemy polskiego prawa jazdy.

Powyższe dokumenty potwierdzenia adresu muszą zawierać: imię i nazwisko nadawcy przelewu, adres zamieszkania oraz datę wystawienia dokumentu nie starszą niż 3 miesiące wstecz.

Powyższe kopie dokumentów w formie plików elektronicznych (skany, dobrej jakości czytelne fotografie, PDF) klient samodzielnie importuje do zakładki "Skany dokumentów" w swoim panelu Klienta. Opcjonalnie można przesłać dokumenty mailowo na adres: biuro@england.pl

Dokumenty których nie akceptujemy to:

 • Polskie prawo jazdy
 • Rachunki za telefon komórkowy oraz internet
 • Niekompletne dokumenty (częściowo skopiowane strony)
 • Print screen z wyciągu bankowego
 • Kserokopie koperty z adresem
 • Karty medyczne
 • Inne dokumenty nie posiadające daty wystawienia

W uzasadnionych przypadkach Klient może być poproszony o dodatkowe dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia pieniędzy. Opcjonalnie dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej.

W razie pytań bądź wątpliwości dotyczących wymaganych dokumentów prosimy skontaktować się z konsultantem serwisu England.pl, lub wysłać nam wiadomość poprzez zakładkę "Skontaktuj się z operatorem" w swoim panelu Klienta.