National Minimum Wage and National Living Wage

19.03.2020
Opracowanie: England.pl

Urząd HM Revenue & Customs ogłosił, że od dnia 1-go kwietnia 2020 r. wzrosną w Wielkiej Brytanii stawki krajowej płacy minimalnej (NMW) we wszystkich przedziałach wiekowych. Stawka godzinowa minimalnego wynagrodzenia zależy od wieku pracownika oraz tego, czy jest on uczniem/praktykantem.

 

Stawki NMW zmieniają się każdego kwietnia. Poniżej podajemy aktualne stawki oraz te, które będą obowiązywały od 1-go kwietnia 2020 r.

Year

25 and over

21 to 24

18 to 20

Under 18

Apprentice

April 2019 (current rate)

£8.21

£7.70

£6.15

£4.35

£3.90

April 2020

£8.72

£8.20

£6.45

£4.55

£4.15

Kto jest uprawniony do otrzymywania płacy minimalnej?

Pracownicy muszą być w wieku ukończenia obowiązkowej edukacji, aby otrzymać krajową płacę minimalną lub muszą mieć ukończone 25 lat, aby otrzymać National Living Wage (jak się nazywa płacę minimalną dla pracowników w wieku 25 lat i starszych).

Umowy o pracę w których wynagrodzenie godzinowe jest poniżej płacy minimalnej - nie są prawnie wiążące. Pracownik ma prawo do krajowej płacy minimalnej niezależnie od formy i czasu zatrudnienia.