Wartość funta dalej spada

Space

 

19.04.2023
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Wraz z rozpoczęciem nowego tygodnia funt szterling zanotował kolejny spadek. Na przestrzeni ostatnich 8 dni funt stracił niemal 12 groszy do polskiego złotego. Jest to największy spadek w tak krótkim okresie od marca.

Za gorszą formę waluty odpowiada dość intensywny okres na brytyjskim rynku walutowym. Jeszcze w tym tygodniu opublikowane zostaną dane dotyczące inflacji.
Jeśli odnotowany zostanie jej spadek, to prawdopodobnie wpłynie to na walutę korzystnie i pomoże w odbudowie jej kursu. Na lepszą kondycję ekonomiczną Wielkiej Brytanii wskazują aktualne ceny żywności i napojów w restauracjach i hotelach-w lutym nagły ich wzrost z miejsca wpłynął poziom inflacji(podnosząc jej poziom do 10,4%).

Pod koniec tygodnia mają zostać opublikowane również najnowsze wyniki PMI  (Purchasing Managers' Index - wskaźnik pomagający ocenić sytuację w sektorze produkcji).
Ponadto, już na początek maja planowane jest kolejne posiedzenie Bank of England, na którym podjęte zostaną decyzje dotyczące stóp procentowych. Inwestorzy są zdania, że nie powinniśmy spodziewać się jakichś dużych podwyżek.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl