Funt wobec kolejnych zagrożeń

Space

 

08.12.2022
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Wrażliwy na globalne zmiany szterling stopniowo odzyskiwał stratę do konkurencji w ostatnich 3 miesiącach. Jego wzrost był mocno skorelowany ze zmianami na rynku akcyjnym. Eksperci od dłuższego czasu są jednakże zgodni, że w przyszłym roku tendencja ta może się odwrócić.

Przyczyną takiego obrotu spraw zdają się być nieuniknione wzrosty stóp procentowych w USA. Doprowadzić to może do wzrostu USD, a w efekcie wpłynąć na kurs szterlinga. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zaplanowała na 14 grudnia zebranie, podczas którego prawdopodobnym wydaje się ogłoszenie podniesienia stóp, o 50 punktów bazowych. Według ekspertów, każda decyzja o ich wzroście wpłynie na funta negatywnie.

Dużym zagrożeniem dla szterlinga okazać się też może recesja, skrzętnie planowana przez banki centralne przy ścisłej, międzynarodowej współpracy. Jej szczyt przypadnie prawdopodobnie na połowę przyszłego roku. Jest to krok niezbędny do podjęcia w walce z wciąż rosnącą, globalną inflacją. Polski złoty również zwykł wrażliwie reagować na wszelkie zawirowania rynków finansowych, ciężko wobec tego przewidzieć, jak te decyzje wpłyną bezpośrednio na parę walutową PLN/GBP, oraz na ich wzajemny stosunek.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl