Pierwszy kwartał korzystny dla funta

Space

 

29.03.2023
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Funt w dość dobrej kondycji wchodzi w drugi kwartał 2023 roku. Po burzliwym początku marca, szterling niespodziewanie zyskał na wartości po podwyższeniu stóp procentowych. Bank of England zdecydował się w ubiegły czwartek na kolejne podniesienie ich poziomu, tym razem o 25 punktów bazowych.

Wkrótce po wystąpieniu prezesa BoE, Andrew Bailey'a, szterling odzyskał ponad 3 grosze do PLN. Odrobił również część strat do EUR, oraz USD. Kondycja ekonomiczna Wielkiej Brytanii uległa znaczącej poprawie, a Bailey zapewnił, że w chwili obecnej nie występuje żadne bezpośrednie zagrożenie dla stabilności finansowej kraju. Umocnienie szterlinga powinno wkrótce wpłynąć na obniżenie poziomu cen, a w efekcie również na wzrost popytu.

W dłuższej perspektywie, specjaliści są jednak zdania, że gwałtowny spadek inflacji, przewidywany na drugą połowę roku, może wpłynąć na kurs funta negatywnie. Gdyby jednak inflacja pozostała na obecnym poziomie, Bank of England z pewnością zdecyduje się ponownie podnieść poziom stóp procentowych. Już teraz przedstawiciele zapowiedzieli, że ich decyzje uzależnione będą od sytuacji gospodarczej Królestwa.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl