Wpływ inflacji na kurs funta szterlinga

Space

 

19.05.2022
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Ostatnie dane na temat inflacji w Zjednoczonym Królestwie, opublikowane na początku obecnego tygodnia, okazały się niższe niż przewidywano. W stosunku do wyników z marca, inflacja wzrosła o 2,5 %, wobec oczekiwanego przez rynek 2,6 %. Kolejne już przeszacowanie stanu gospodarki UK negatywnie odbiło się na kursie brytyjskiej waluty, powodując jej spadek o niemal 6 groszy, względem kursu z wtorku. Specjaliści są zdania, że inflacja w Wielkiej Brytanii będzie rosła co najmniej do października. Osiągnąć ma wtedy pułap
10% oraz być bezpośrednio powiązana z podniesieniem cen energii.

 W tym samym czasie, analitycy banku inwestycyjnego Morgan Stanley, pokusili się o przedstawienie prognozy dotyczącej wymiany funta na amerykańskiego dolara, w perspektywie drugiego półrocza. Zwiększenie popytu na USD, oraz jego mocna pozycja w związku z wojną na Ukrainie, spowodować ma stopniowy wzrost jego wartości. Najwyższy stosunek wymiany, dolar osiągnąć ma w trzecim kwartale obecnego roku. Sytuacja może oczywiście ulec zmianie, raport nie uwzględnia bowiem żadnych nieprzewidzianych wydarzeń, a opiera się wyłącznie na trendach i obecnej sytuacji politycznej.

 Niezbyt korzystnie prezentuje się również perspektywa dla pary walutowej GBP/EUR. Włoski bank UniCredit obniżył na początku tygodnia swoją prognozę dla funta szterlinga i ostrzegł o możliwości dalszych spadków względem europejskiej wspólnej waluty. Jest to oczywiście wciąż konsekwencja decyzji Bank of England z poprzedniego tygodnia, kiedy to bank centralny Wielkiej Brytanii podniósł stopy procentowe o 25 punktów bazowych, lekceważąc oczekiwania i nadzieje rynku finansowego.


 Uwaga! Opublikowane na stronie komentarze walutowe nie mają charakteru rekomendacji ich autora lub serwisu England.pl.