Stabilny poziom funta

Space

 

28.04.2021
Opracowanie: Sebastian Stanowski

Po znacznych skokach w marcu i kwietniu, kurs funta wygląda obecnie dość stabilnie. Poziom przestał drastycznie się zmieniać głównie przez wzrost ilości szczepień w pozostałych krajach europejskich. Przez ostatnie dwa miesiące waluta zyskała również na znacznym osłabieniu napięć na linii Wielka Brytania-Unia Europejska. Brexit, oraz umowy handlowe podpisane pod koniec 2020 roku z pewnością wprowadziły dużą destabilizację polityczną, a nieporozumienia narastały. Sytuacja pandemiczna przyczyniła się jednak do odsunięcia wzajemnych animozji na drugi plan, co pomogło szterlingowi w umocnieniu.

Specjaliści Bank of America, jednego z największych amerykańskich banków przewidują, że wysoki stosunek funta wobec euro i dolara powinien się w najbliższych tygodniach utrzymać. Jednocześnie wyraźnie wskazują, iż o gwałtownych wzrostach funta wobec wymienionych walut możemy na jakiś czas zapomnieć.

Zyski na brytyjskiej walucie w najbliższych miesiącach prawdopodobnie będą trudniejsze do uzyskania. Potencjalnym spadkom zapobiec mają jednak poczynione przez zagranicznych biznesmenów inwestycje w brytyjskie obligacje, które powinny zagwarantować płynność szterlinga.


Uwaga! Opublikowane na stronie komentarze walutowe nie mają charakteru rekomendacji ich autora lub serwisu England.pl.