Kurs funta słabnie, co dalej?

Space

 

01.02.2024
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Szterling bardzo pewnie wszedł w nowy rok, stopniowo zyskując przewagę nad konkurentami na giełdzie walutowej, chociaż zanotował niewielkie spadki na początku obecnego tygodnia. Czynniki ekonomiczne wciąż zdają się jednak hamować jego marsz ku dominacji i raz po raz uderzają w bardzo wrażliwą na wszelkie zmiany walutę.

Obecne obawy ekonomistów skupiają się na perspektywie zmniejszenia poziomu stóp procentowych przez Bank of England. Decyzje oficjeli banku centralnego pozostają póki co sferą domysłów, oczywistym jest jednak, że sugerują się oni koniunkturą, a ta na Wyspach zdaje się zmierzać ku poprawie. Ubiegłotygodniowy spadek kursu euro, po wystąpieniu Christine Legarde z EBC może wskazywać, że analogicznie zareagowałby na takie działania szterling.

Optymistycznym dla szterlinga sygnałem są jednak dane dotyczące poziomu zadłużenia rządu Wielkiej Brytanii. Zadłużenie sektora publicznego wyniosło w grudniu 7,8 mld funtów, wobec oczekiwanych 14 miliardów. Dodatkowe fundusze w budżecie z pewnością pomogą funtowi w stawianiu oporu wobec konkurencji.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl