Kolejne spadki funta

Space

 

29.09.2022
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Środowe wystąpienie przedstawicieli Bank of England doprowadziło do kolejnego spadku funta, względem głównych konkurentów grupy G10. Powodem takiego stanu rzeczy okazała się deklaracja o planowanym zakupie obligacji skarbu państwa, przez bank centralny. Celem takiego działania ma być poprawa kondycji brytyjskiej gospodarki. Co ciekawe, bank nie wyznaczył żadnego limitu, dając sobie swobodę decydowania o ilości nabywanych papierów.

Pojawia się wobec tego pytanie, jak na zakup aktywów odpowie sam szterling? Historia podpowiada, że zwykle taka ingerencja kończyła się spadkiem kursu waluty państwowej, obniżała bowiem znacznie jej rentowność. Sama strategia naprawcza może wobec tego przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.

Tendencja spadkowa nie sprzyja kumulacji funtów, przez mieszkańców Wielkiej Brytanii. Bieżące zawirowania doprowadziły do spadku GBP względem złotego o kilka groszy.  Jednak funt stopniowo zaczął odrabiać niedawne straty, więc jeśli planujecie Państwo wymienić w najbliższym czasie swoje zapasy brytyjskiej waluty, zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie odbiorcy w Polsce w ekspresowym czasie.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl