Kiedy funt odzyska straty?

Space

 

28.06.2022
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Ostatnie miesiące nie były korzystne dla funta szterlinga. Niezbyt sprzyjające warunki ekonomiczne na Wyspach, bardzo powściągliwa polityka Bank of England, a także kryzys na rynku paliwowym odbiły się negatywnie na walucie. Ostatnie wskaźniki wskazywały, że funtowi ciężko będzie odzyskać straty bez większej stanowczości, ze strony banku centralnego.

 O ocenę sytuacji w UK pokusili się analitycy walutowi banku Barclays. Ich śródroczna analiza perspektyw nie pozostawia złudzeń - to nie jest jeszcze najgorszy moment szterlinga w tym roku. Powinniśmy spodziewać się dalszych spadków w drugim półroczu, a jakakolwiek tendencja wzrostowa może nastąpić dopiero na początku roku 2023.

 Powodem wciąż pozostaje rozbieżność w kwestii prowadzenia polityki pieniężnej, pomiędzy Bank of England, a resztą rynku. Bank centralny mocno ograniczył wsparcie dla brytyjskiej waluty i zniechęcił tym samym zagranicznych inwestorów do lokowania swoich środków w Wielkiej Brytanii. Analitycy Barclays twierdzą, że w tym momencie BoE ma dużo mniejsze możliwości manewru przy ustalaniu poziomu stóp procentowych, niż główni konkurenci z grupy G10. Większa ostrożność banku stwarza niestety kolejne ryzyko spadkowe, którego świadkami możemy zostać już niebawem.


 Uwaga! Opublikowane na stronie komentarze walutowe nie mają charakteru rekomendacji ich autora lub serwisu England.pl.