Jak postąpi Bank of England?

Space

 

19.10.2021
Opracowanie: Sebastian Stanowski

Ostatnie miesiące roku zapowiadają burzliwe dyskusje pomiędzy analitykami na Wyspach. Powodem są dwie całkowicie odmienne prognozy dla brytyjskiej waluty, w obliczu prawdopodobnej decyzji Bank of England o podniesieniu stóp procentowych. Decyzja ma zostać podjęta, aby ustabilizować kurs funta i wspomóc gospodarkę. Czy faktycznie tak się stanie?

Spora grupa specjalistów jest odmiennego zdania. Krytycy twierdzą, że wyższe stopy spotęgują zjawisko stagflacji i przyczynią się do spowolnienia wzrostu gospodarczego. Historia wielokrotnie pokazała, że wolny wzrost gospodarczy nie idzie w parze z silną walutą.

Wyższe stopy procentowe zwykle wpływały jednak korzystnie na kurs funta i tym motywuje swoją opinię druga grupa, optymistycznie nastawiona do działań banku centralnego. Twierdzą oni, że ogólnie panujący sceptycyzm na rynku finansowym zaczyna odciskać swoje piętno na walucie i zalecają, aby racjonalnie podchodzić do działań Bank of England, regulatora z odpowiednią wiedzą i wieloletnią praktyką w dziedzinie stabilizacji i wspierania Państwa.


Uwaga! Opublikowane na stronie komentarze walutowe nie mają charakteru rekomendacji ich autora lub serwisu England.pl.