Funt walczy o należną mu pozycję

Space

 

03.10.2023
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

W ostatnim tygodniu września szterling nie zdołał odrobić strat poniesionych na przeciągu całego miesiąca. Decyzje Bank of England o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, przyniosły funtowi najgorsze otwarcie giełdy od początku roku. Perspektywy na kolejne miesiące również nie kształtują się dla brytyjskiej waluty korzystnie.

Analitycy banku JP Morgan mówią otwarcie o dużym prawdopodobieństwie dalszych strat. Dolar amerykański oraz euro mogą ponownie zdystansować się do funta, wskutek spadku wartości brytyjskich obligacji. Jest to oczywiście wciąż pokłosie braku podniesienia poziomu stóp procentowych na Wyspach. Wartość papierów wartościowych w strefie euro, oraz w USA pozostała w analogicznym okresie, na niezmienionym poziomie.

Podobnego zdania są specjaliści Goldman Sachs, kolejnego giganta z amerykańskiego sektora bankowego. Ich prognozy dla szterlinga, dotąd bardzo optymistyczne, uległy nagłej zmianie. Nie zamknęli jednak furtki dla poprawy sytuacji-niezbędna byłaby tu jednak zmiana polityki banku centralnego i ponowne wsparcie waluty.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl