Funt na delikatnym spadku

Space

 

12.12.2023
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Pomimo korzystnej dla funta tendencji w ubiegłym tygodniu, szterling odnotowuje mały spadek w stosunku do kursu z poprzedniej środy. Funt od kilku tygodni próbuje obronić się przed kiepską koniunkturą, jednakże nowe dane nie napawają optymizmem.

Niekorzystnym dla funta okazał się spadek rentowności brytyjskich obligacji. Inwestorzy są zdania, że Bank of England zdecyduje się w nowym roku na drastyczne obniżki poziomu stóp procentowych. Co ciekawe, spadki rentowności obligacji w strefie euro i USA, nie wpłynęły negatywnie na głównych konkurentów szterlinga.

Specjaliści banku inwestycyjnego TD Securities twierdzą, że w roku 2024 powinniśmy nastawić się na dalsze spadki. Rosnąca presja na brytyjskim rynku pracy, prawdopodobne obniżki stóp procentowych, a w efekcie zmniejszony popyt konsumencki odbiją się na cenie funta i spowodują, że znajdzie się ponownie pod dużą presją. Pierwsza obniżka poziomu stóp nastąpić ma najpewniej już w kwietniu.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl