EBC zaskoczył.

Space

 

21.07.2022
Opracowanie: Romek Remus, England.pl

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe w strefie euro aż o 50 pkt bazowych, znacznie więcej od oczekiwań rynku. Ta pierwsza podwyżka ,od ponad dziesięciu lat, sprawiła gwałtowne umocnienie się euro, na czym przy okazji zyskała również złotówka. Pytanie na jak długo?

Zmiana stóp procentowych, spowodowała wzrost kursu euro w stosunku do wszystkich głównych walu, w tym na parze GBP/EUR. Ten ruch ze stopami procentowymi, spowodował również wzrost wartości złotówki względem funta o ponad 10 groszy, w stosunku do dnia wczorajszego. Nie podejrzewamy jednak aby była to trwała tendencja, a raczej chwilowe odwrócenie trendu spowodowane podwyżka wyższą nić oczekiwano.

Bezpowrotny koniec ujemnych stóp procentowych oraz wzrost kosztu pieniądza w strefie euro, oznacza równie niewielki wzrost rat u tych osób, które zaciągnęły kredyty w euro.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl