Dane z Wysp korzystne dla funta

Space

 

12.04.2023
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Jeszcze pod koniec poprzedniego roku Bank of England w swoim raporcie wyraźnie sugerował powrót recesji w drugim kwartale 2023. Głównym powodem miała być wciąż nieskuteczna walka z rosnącą inflacją. Analitycy banku jednoznacznie wskazywali, że funt szterling zmierzyć się będzie musiał z podnoszeniem stóp, aby próbować jej przeciwdziałać. Wpłynęło to negatywnie na kurs funta.

Jak się okazuje, raporty banku centralnego były nieprecyzyjne. Kondycja gospodarcza Wielkiej Brytanii jest lepsza, niż zakładano, a nowe dane wskazują raczej na utrzymanie obecnego poziomu PKB, zamiast jego spadku. Beneficjentem tej sytuacji natychmiast został funt szterling, odrabiając w ubiegłą środę straty do konkurencji, a w czwartek zwiększając dystans do PLN o ponad 3 grosze.

Zmiana trendu nastąpiła dopiero w obecnym tygodniu, wskutek planów amerykańskiej Rezerwy Federalnej co do podwyższenia poziomu stóp procentowych w USA. Bez wątpienia może to długofalowo odbić się na kursie funta i już w środę jego relacja w stosunku do PLN zmniejszyła się o 6 groszy, w porównaniu z kursem ubiegłotygodniowym.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl