Ciężki tydzień dla funta

Space

 

26.07.2023
Opracowanie: Sebastian Stanowski, England.pl

Ubiegłotygodniowa publikacja wyników inflacji pośrednio uderzyła w kurs funta szterlinga. Prognozowane 8,2% okazało się wynikiem przeszacowanym, czerwcowe statystyki wskazały bowiem inflację na poziomie 7,9%. Oznacza to spadek o 0,8% w stosunku do maja. 

Spadek inflacji skłonił Bank of England oraz analityków do refleksji na temat kolejnych podwyżek stóp procentowych. Podczas gdy planowana była kolejna podwyżka o 50 punktów bazowych, oczekiwania zmieniły się na skromniejszą podwyżkę o 25 punktów bazowych i to było głównym bezpośrednim powodem spadku kursu funta szterlinga. Kurs funta mocno spadł w stosunku do kursu z początku ubiegłego tygodnia i dopiero w piątek funta zaczął odrabiać straty.

W obecny tydzień, szterling wszedł wciąż osłabiony, ale z dość stabilną perspektywą. W najbliższych dniach Rezerwa Federalna USA ma ogłosić plany co do dalszego wspierania USD. Na czwartek swoje wystąpienie zaplanowali również przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego. Dopiero po poznaniu strategii innych banków centralnych oraz ogłoszeniu wyników gospodarczych PMI za lipiec, Bank of England podejmie działania co do dalszych kierunków własnej polityki pieniężnej.


Przedstawione, poglądy, są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji serwisu England.pl w zakresie kupna czy sprzedaży brytyjskiego funta. Poglądy te nie stanowią doradztwa w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie komentarza, ponosi czytelnik serwisu England.pl