Przelewy do Polski 4.7200 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.00% 

Kurs funta - GBP/PLN - prognozy

Dane za okres: Dzisiaj 1 tydz 2 tyg 1 mc 3 mc 6 mc 12 mc

 

Kurs średni GBP/PLN - wykres przedstawia uśredniony kurs funta brytyjskiego w serwisie England.pl.

 

Aktualny kurs wymiany funta szterlinga (GBP)

Bieżący kurs wymiany brytyjskiej waluty w naszym serwisie przy przelewach z i do Wielkiej Brytanii.

Do Polski
4.9854 
  Do W. Brytanii
5.1498 

Przelicznik walut

Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać zaznaczając odpowiedni kierunek transferu - do Polski lub do UK.

Polski UK

 


 

Komentarze i prognozy

 
Fitch rating

Aktualizacja ratingu dla Polski

Dzisiaj w godzinach wieczornych agencja Fitch ma opublikować aktualizację ratingu dla naszego kraju. Nic nie wskazuje na zmianę obecnej, statecznej oceny: A - z perspektywą stabilną, plasującej Warszawę na "średnio-wysokim" poziomie inwestycyjnym. Około godz. 22 powinna ukazać się zapowiadana decyzja.

Minęły już niemal 2 lata od kontrowersyjnej publikacji innych agencji: S&P, a później Moody's, które w 2016 r. obniżyły Polsce perspektywę ratingu. Zresztą, jak okazało się z biegiem czasu, były to decyzje błędne, a obie agencje niewiele później z powrotem podnosiły ocenę naszego kraju. Jak wynikało z ich wcześniejszych uzasadnień, obie w dużym stopniu uległy mainstreamowej medialnej propagandzie, zamiast skoncentrować się w pierwszej kolejności na analizie ekonomicznej.

Tego błędu nie popełnił Fitch. Eksperci agencji zachowali wówczas stoicki spokój i zajęli się przede wszystkim badaniem kluczowych danych makro i czynników z nimi związanych. Dlatego też postanowili utrzymać rating Polski bez zmian, na poziomie A - z perspektywą stabilną.

W komunikacie z lipca 2017 r. analitycy Fitcha napisali: „Polski rating odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne podtrzymywane przez rozsądną architekturę monetarną i zdrowy sektor bankowy”.

Od tamtego momentu pod tym względem nie nastąpiła żądna istotna zmiana, nie pojawiły się też sygnały mogące zwiastować nagłe wahnięcie. Dlatego, biorąc pod uwagę wyważenie wcześniejszych decyzji agencji, nie należy raczej spodziewać się korekty w grudniu.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 08.12.2017

Funt odrabia straty

Funt odrabia straty

W mijającym tygodniu brytyjska waluta zaczęła poprawiać swoje notowania. Na aprecjację, w różnym stopniu, złożyło się wiele czynników, ale jako główny powód podawane jest przede wszystkim powolne wyklarowywanie się brexitowych negocjacji. Mimo że na tym etapie trudno jest wyrokować na jakich warunkach zostaną zawarte ostateczne porozumienia, to sam fakt stabilizowania się i postępu procesu pozytywnie zadziałał na szterlinga.

Bazując na obecnym przebiegu rozmów na linii Londyn-Bruksela, można zakładać, że ustalenia dotyczące umów handlowych zostaną wypracowane już w drugiej fazie negocjacji. Dzięki temu, u znacznej część inwestorów, oczekujących właśnie takiego przebiegu zdarzeń, powoli zaczęła zmniejszać się skala awersji do ryzyka. Mimo że do końca brexitowych pertraktacji jest jeszcze bardzo daleko, to jednak brytyjska waluta już na starcie poniosła znaczne straty. W dużej mierze na wyrost – właśnie z tytułu niejednokrotnie przesadzonych obaw i swoistej "psychozy strachu", która zapanowała na rynku. Stabilizacja rozmów może funtowi dać szansę na odrobienie części spadków i podniesienie giełdowej wartości do poziomu w większym stopniu odpowiadającego danym makro z brytyjskiej ekonomii.

W takich okolicznościach pieniądz znad Tamizy ma możliwość sukcesywnej aprecjacji, aczkolwiek kolejnym potencjalnym znakiem zapytania, widniejącym na horyzoncie, jest już najbliższy szczyt unijny. Zaplanowane między 14 i 15 grudnia br. spotkanie może być przyczyną kolejnych wahań brytyjskiej waluty.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 01.12.2017

Wzmocnienie złotówki

Wzmocnienie złotówki. Euro coraz słabsze

W tym tygodniu pieniądz znad Wisły zanotował znaczący wzrost w relacji do euro. Wspólna waluta słabnie m.in. w wyniku kryzysu politycznego w Niemczech. O ile sytuacja za naszą zachodnią granicą nie zacznie się stabilizować, a na chwilę obecną nic na to nie wskazuje, to notowania złotówki mogą dalej rosnąć.

Polska waluta od początku bieżącego tygodnia poprawiła swoją wycenę do euro już o ponad 3 grosze - od poziomu 4,2381 dochodząc do 4,2060. Oprócz dosyć stabilnej pozycji złotówki, która od dłuższego czasu w miarę skutecznie broni swojej wartości, głównym powodem tak szybkiej aprecjacji jest przede wszystkim kryzys w Niemczech. Po fiasku rozmów koalicyjnych w Berlinie nadal nie udało się stworzyć nowego rządu. Mimo porażki swojej partii, kanclerz Angela Merkel wyklucza możliwość dymisji, nie zgadza się także na sformowanie rządu mniejszościowego. Jeśli cztery partie, biorące udział w negocjacjach, nie powrócą do stołu rozmów, to w tej sytuacji prawdopodobnie jedynym rozwiązaniem będzie rozpisanie przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Najwcześniej odbyłyby się dopiero na wiosnę, w wyniku czego okres "bezkrólewia" trwałby w Niemczech ponad pół roku.

Większość analityków uważa, że ten ruch będzie otwierał drogę ku dalszej przecenie euro. Jeżeli faktycznie dojdzie do takiego rozstrzygnięcia, to w kolejnych miesiącach będzie można spodziewać się dalszego wzmacniania złotówki względem wspólnej waluty.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 24.11.2017

Jak długo jeszcze szterling będzie taki tani?

Jak długo jeszcze funt będzie taki tani?

Niezależnie od faktu, że nadal najbardziej deprecjonującym szterlinga czynnikiem jest zbliżające się widmo Brexitu, to istotnych elementów kształtujących jego niską wycenę jest więcej. Wymienić tu można m.in. osłabienie pozycji rządu po ostatnich wyborach i prawdopodobną zmianę na stanowisku lidera Partii Konserwatywnej.

Wielka Brytania, od momentu czerwcowego referendum, przestała być najszybciej wzrastającą gospodarką wśród państw G7 i stopniowo tracąc pozycję, znajduje się obecnie już na końcu listy. Szef BOE, Mark Carney, w swoimi ostatnim wystąpieniu, odnosząc się do wyników makro, zaznaczył że w okolicznościach towarzyszących zwalniającej ekonomii, priorytetem jego instytucji będzie przede wszystkim utrzymanie odpowiednio niskiego poziomu inflacji i stabilnej pozycji banków. Wynika to także z faktu, że wzrost pensji w znaczącym stopniu przestał nadążać za tempem wzrostu cen. Może oznaczać to powrót do długofalowej "gołębiej" polityki Banku Anglii, która w tych warunkach nie będzie przyczyniała się zbytnio do poprawy notowań funta.

Kolejnym czynnikiem, który nie wróży dobrze pieniądzowi nad Tamizą jest wynik ostatnich wyborów parlamentarnych i osłabiona pozycja nowego brytyjskiego rządu. Wiąże się to także z atmosferą niepewności politycznej i coraz głośniejszymi spekulacjami dotyczącymi możliwej zmiany na stanowisku szefa rady ministrów i zarazem przewodniczącego Partii Konserwatywnej.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 17.11.2017

Walka z kryptowalutami

Polska: stopy procentowe bez zmian oraz walka z kryptowalutami

Rada Polityki Pieniężnej na ostatnim posiedzeniu podjęła decyzję, że stopy pozostaną na obecnym poziomie. Szef RPP zapowiedział też, że jeżeli potwierdzą się projekcje podstawowych danych makro na kolejny rok, to oprocentowanie prawdopodobnie nie będzie zmieniane przez cały 2018 r. Ma to związek także z ograniczaniem nasilającego się zjawiska lokowania środków w kryptowalutach.

Na konferencji prasowej, prezes RPP Adam Glapiński ogłosił, że stopy procentowe w listopadzie nie będą aktualizowane. Poinformował również, że biorąc pod uwagę obecne prognozy, nie widzi potrzeby rewizji stóp do końca 2018 r. - o ile nie nastąpi znaczna zmiana w projekcji zasdaniczych danych. Poziom oprocentowania nadal będzie wynosić: stopa referencyjna 1,5%, stopa lombardowa 2,5%, stopa depozytowa 0,5% oraz stopa redyskontowa weksli 1,75%.

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej zwrócili też uwagę na fakt, że ta decyzja powinna w pewnym stopniu przyczynić się do ograniczenia zjawiska transferów z banków do różnego rodzaju funduszy i lokowania oszczędności m.in. w kryptowalutach. Mimo że takie środki płatnicze nie są w Polsce nielegalne, to RPP, podobnie jak większość banków centralnych na świecie, przestrzega przed inwestowaniem w wirtualne pieniądze.
- To nie jest rynek w jakikolwiek sposób regulowany i nadzorowany, ryzyko jest ogromne - zaznaczył prezes NBP.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 10.11.2017

BoE podniósł stopy procentowe

Bank Anglii podniósł stopy procentowe

Zgodnie z prognozami większości ekonomistów w dniu wczorajszym BOE podniósł oprocentowanie. Mimo że był to długo wyczekiwany ruch – poprzednia podwyżka miała miejsce dekadę wcześniej, to jednak inwestorzy nie przyjęli tej wiadomości entuzjastycznie. Wręcz przeciwnie - wbrew oczekiwaniom pieniądz nad Tamizą zanotował zauważalną stratę.

Brytyjski Komitet ds. Polityki Monetarnej (organ Bank of England) pierwszy raz od 10 lat zdecydował się na podniesienie stóp. Mimo że skala zamiany jest bardzo nieznaczna (podstawowa stopa wzrosła o 0,25% - do poziomu 0,5%), to jednak jest to pierwszy "jastrzębi" ruch tej instytucji po bardzo długiej przerwie. Warto zwrócił też uwagę na liczbę członków komitetu popierających postanowienie: za podwyżką głosowało aż 7 z nich, przeciwko opowiedziało się 2.

W tych okolicznościach zaskoczeniem mogą być, pogarszające się od momentu ogłoszenia decyzji, notowania funta. Analitycy główną przyczynę takiej reakcji giełdy upatrują w treści komunikatu Banku Anglii, którego fragment informuje że: „wszyscy członkowie zgodzili się, że wszelkie przyszłe podwyżki stóp procentowych będą stopniowe i do ograniczonego poziomu”. Najwyraźniej odczytane to zostało jako zapowiedź długofalowej asekuracyjnej "gołębiej" polityki i z nawiązką zdewaluowało w oczach inwestorów wartość wczorajszego postanowienia. Szterling zauważalnie stracił w relacji do większości walut i w chwili obecnej wyceniany jest na: GBP/USD – 1,3074, GBP/EUR – 1,1220, GBP/CHF – 1,3066, GBP/PLN – 4,7561.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 03.11.2017

Euro traci po decyzji EBC

Euro traci po decyzji banku centralnego

W dniu wczorajszym euro osłabiło się w relacji do większości walut głównych. Było to bezpośrednim wynikiem decyzji Europejskiego Banku Centralnego, który zakomunikował utrzymanie rekordowo niskich stóp procentowych oraz przedłużenie programu QE o kolejny rok. Na stracie wspólnego pieniądza zyskał przede wszystkim dolar, podniosły się też notowania funta.

Prezes EBC, Mario Draghi, po czwartkowym posiedzeniu poinformował, że czas trwania programu Quantitive Easing (QE) zostanie wydłużony co najmniej do września 2018 r. Rekordowo niskie stopy procentowe w eurolandzie (w tym także ujemna stopa depozytowa) pozostaną bez zmian, a przy obecnych założeniach frankfurckiego banku prawdopodobnie będą na takim poziomie przez cały 2018 r. Od stycznia miesięczna pula QE zostanie zmniejszona z 60 mld do 30 mld euro. Co więcej, szef EBC podkreślił, że obecnie program dodruku pieniądza nie ma jeszcze określonej daty zakończenia.

Wczorajsza decyzja i towarzyszące jej "gołębie" wypowiedzi Draghi'ego przełożyły się na niemal natychmiastowy spadek ceny euro. Najwięcej wspólna waluta straciła w relacji do amerykańskiego dolara – w momencie ogłaszania postanowienia EBC kosztowała ponad 1,18 $, natomiast obecnie jej wartość to już 1,1606. Skorzystały na tym również notowania funta oraz naszej złotówki, zauważalnie poprawiając swoją wycenę wobec EUR.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 27.10.2017

Stabilna złotówka oraz ponowne wzmocnienie funta

Stabilna złotówka oraz ponowne wzmocnienie funta

Kolejne dobre dane z polskiego rynku pracy umocniły dosyć stabilną pozycję naszej waluty. Mimo tego w piątek złoty może lekko słabnąć – w oczekiwaniu na zapowiedzianą na koniec dnia aktualizację ratingu dla Polski – agencji S&P. Natomiast funt ponownie zaczął drożeć w związku z przewidywanym podniesieniem stóp przez BOE.

Najnowsze badania GUS-u wskazują na wzrost zatrudnienia i wzrost wynagrodzeń. Według danych, we wrześniu br. w przedsiębiorstwach niefinansowych (zatrudniających ponad 9 osób) pracowało 6.030,8 tys. osób, czyli o 5,2 tys. więcej niż w sierpniu br. oraz o 4,5% więcej w ujęciu mdm. Jest to rekordowy wzrost, najwyższy od 2005 r. - kiedy zaczęto prowadzić tego rodzaju statystyki. Natomiast w sektorze dużych przedsiębiorstw od początku 2017 r. utworzono 231,9 tys. nowych miejsc pracy. Jest to już w chwili obecnej najlepszy wynik od 10 lat, a przy tym tempie rozwoju prognozy wskazują, że do końca roku rezultat będzie jeszcze wyższy.

Tymczasem średnie wynagrodzenie brutto w dużych firmach wyniosło 4.473,06 zł i było o 6% wyższe niż rok temu (nominalna podwyżka wyniosła 255,10 zł brutto miesięcznie). Nominalny wzrost płac już drugi miesiąc z rzędu wyniósł przynajmniej 6% - w sierpniu br. płace podniosły się o 6,6%, co było najlepszym wynikiem od ponad 5 lat.

Natomiast brytyjska waluta, w końcówce tygodnia, zanotowała gwałtowne wzmocnienie – również w relalcji do złotówki. Kolejna nagła aprecjacja funta spowodowana była tym razem nadzieją na podniesienie stóp procentowych przez Bank of England. Dalszy wzrost inflacji w tym miesiącu zwiększa prawdopodobieństwo "jastrzębiego" posunięcia tej instytucji. Większość analityków daje aż do 70% szans na zmianę w bieżącej polityce monetarnej BOE przed końcem 2017 r.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 20.10.2017

Wzrosty i spadki funta

Dlaczego funt znowu taniał i drożał?

Informacja o tym, że wzrosty i spadki szterlinga są w największym stopniu spowodowane bieżącymi okolicznościami towarzyszącymi Brexitowi, może wydawać się już truizmem. Jednak, niezależnie od tego, że wiadomość ta na przestrzeni ostatniego roku była powtarza niemal do znudzenia, to nadal jest to jeden z czynników najsilniej oddziaływujących na brytyjską walutę. Wyraźnie było to widać również w tym tygodniu.

W miniony czwartek, w godzinach porannych media obiegła informacja, że negocjacje między Londynem a Brukselą, dotyczące porozumień handlowych, utknęły w martwym punkcie. Na efekt nie trzeba było długo czekać. Funt błyskawicznie zaczął notować straty w stosunku do wszystkich walut głównych. Także w relacji do złotówki spadł o 4 gr. zaledwie w ciągu kilku godzin.

Tymczasem, gwałtowny wzrost wyceny pieniądza nad Tamizą rozpoczął się jeszcze tego samego dnia – niemal równie niespodziewanie, jak wcześniejszy spadek. W godzinach popołudniowych do mediów trafił kolejny news – tym razem sugerujący, że Unia jednak rozpoczyna proces przygotowania porozumienia o wymianie towarowej z UK, a obie strony negocjacji stworzą "specjalny rodzaj partnerstwa handlowego". Po tej informacji funt rozpoczął błyskawiczną aprecjację, w wyniku czego przed końcem dnia przebił z nawiązką swoją cenę otwarcia. W relacji do złotówki nie tylko odrobił 4 gr. porannej straty, ale także zyskał kolejne 1,5 gr., kończąc notowania na poziomie 4,7883.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 13.10.2017

W październiku stopy procentowe bez zmian

Polska: w październiku stopy procentowe bez zmian

Podczas ostatniego posiedzenia Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy na dotychczasowym poziomie. RPP w 2017 r. spotykać się będzie jeszcze dwukrotnie. Bazując na wypowiedziach jej członków można założyć, że w tym roku nie nastąpi już podwyżka. Na chwilę obecną większość Rady opowiada się za długookresową stabilizacją oprocentowania.

Zgodnie z przewidywaniami większości analityków, Rada Polityki Pieniężnej na październikowym posiedzeniu podjęła decyzję o nie zmienianiu oprocentowania. Stopa referencyjna nadal wynosić będzie 1,5%, depozytowa 0,5%, lombardowa 2,5%, a redyskontowa weksli 1,75%. Z protokołów wynika, że Rada w najbliższym czasie nie zamierza szokować inwestorów gwałtownymi zmianami, a stopy mogą pozostać na aktualnym poziomie - nie tylko do końca br. ale także przez znaczną cześć 2018 r.

Niezależnie od faktu, że obecnie większość członków RPP opowiada się za długookresowym kontynuowaniem polityki stabilizacji stóp, to jednak pojawiają się też głosy wskazujące na możliwość podwyżki. Kilkukrotnie na przestrzeni ostatnich miesięcy propozycje takie zgłaszali: Kamil Zubelewicz, Łukasz Hardt i Eugeniusz Gatnar. Natomiast prezes Rady Adam Glapiński, mimo że przy aktualnych projekcjach nie przewiduje zmiany aż do końca następnego roku, to jednak zaznacza, że w długoterminowym aspekcie sytuacja może ulec zmianie.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 06.10.2017

Porażka Angeli Merkel i wzrost ceny funta

Porażka Angeli Merkel i wzrost ceny funta

W mijającym tygodniu brytyjska waluta odnotował znaczące umocnienie. Zjawisko to przypisywane jest przede wszystkim dwóm czynnikom. Pierwszy z nich to wynik wyborów parlamentarnych w Niemczech, który bardzo osłabił pozycję CDU/CSU i dotychczasowej Kanclerz Angeli Merkel. Drugi to przekonanie inwestorów, że Bank of England może faktycznie niedługo podnieść stopy procentowe.

W ostatni weekend odbyły się wybory do Bundestagu. Mimo że oficjalne sondaże sugerowały, że posiadająca do tej pory największą liczbę posłów w parlamencie partia CDU/CSU utrzyma swoją przewagę, to jednak wynik był zupełnie inny. Partia Angeli Merkel dostała najmniejszą ilość głosów od 1949 r., natomiast ich koalicjant - SPD Martina Schultza - uzyskał najgorszy wynik od czasu II wojny światowej. Zachwiało to sceną polityczną, zmonopolizowaną do tej pory w dużej mierze przez te partie.

Niestabilna i nerwowa sytuacja w Berlinie bardzo szybko znalazła swoje odzwierciedlenie na giełdzie walutowej. Pogorszyły się notowania euro, a zyskał na tym m.in.: funt, dolar a także nasza złotówka. Do aprecjacji pieniądza znad Tamizy przyczyniły się też poprzednie publikacje Banku Anglii, sugerujące, że instytucja ta zamierza w najbliższym czasie odejść od swojej "gołębiej" polityki i podnieść stopy procentowe.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 29.09.2017

Silny dolar

Silny dolar na horyzoncie

Amerykańska Rezerwa Federalna podjęła decyzję o rozpoczęciu redukcji programu QE, czyli wygaszania efektów prowadzonego przez ostatnie lata luzowania monetarnego. Zapowiedziano także cykl kolejnych podwyżek stóp procentowych. Jastrzębia postawa Fed-u może w niedługim czasie przełożyć się na znaczące umocnienie dolara..

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) zakończył program reinwestowania 10 mld USD miesięcznie z zapadających obligacji. Zasady normalizacji polityki monetarnej zaczną obowiązywać od października br. Tym samym amerykański bank centralny przerwał dodruk pieniądza trwający od 2008 r. Zgodnie z oczekiwaniami analityków, stopy procentowe zostały utrzymane na poziomie 1,00-1,25%.

Natomiast według zapowiedzi członków Fed-u, jeszcze przed końcem tego roku stopy mają zostać podniesione o 0,25%, a w 2018 r. planowane są aż trzy podwyżki – do poziomu do 2,00-2,25%. Zdecydowana polityka Rezerwy Federalnej może przyczynić się do szybkiego umocnienie dolara. W pierwszej kolejności, prawdopodobnie na dłuższą metę, odczuje to euro – już po komunikacie Fed-u kurs EUR/USD spadł poniżej 1,19 wobec ok. 1,20 sprzed publikacji. W mniejszym stopniu umocnienie pieniądza za oceanem może też przyczynić się do słabszych notowań funta.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 22.09.2017

Funt drożeje. Będzie podwyżka stóp?

Funt drożeje. Czy będzie podwyżka stóp?

Mimo że Bank Anglii na swoim ostatnim posiedzeniu podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym, bardzo niskim poziomie (0,25%), to jednak notowania brytyjskiej waluty zaczęły bardzo szybko się poprawiać. Spowodowane zostało to m.in. deklaracjami Komitetu Polityki Monetarnej, który zasugerował, że BOE może w najbliższym czasie odejść od swojej "gołębiej" polityki.

Od ostatniego spotkania Bank of England pieniądz nad Tamizą w błyskawicznym tempie zaczął odrabiać straty do większości walut głównych. Mimo że, zgodnie z przewidywaniami większości analityków, instytucja ta postanowiła nie podnosić stóp, a także utrzymać program skupu aktywów na obecnym poziomie, to jednak nastąpiła bardzo szybka aprecjacja funta. Zjawisko to przypisuje się przede wszystkim komunikatowi opublikowanemu po posiedzeniu BOE. Dwóch z dziewięciu członków Komitetu Polityki Monetarnej (czyli odpowiednika polskiej Rady Polityki Pieniężnej) opowiedziało się za podniesieniem stóp procentowych już we wrześniu.

Nie jest to proporcja głosów będąca na granicy podjęcia takiej decyzji, ale mimo tego informacja ta została bardzo optymistycznie potraktowana przez rynek. Posunięcia Banku Anglii w ostatnich latach można zaliczyć do jednych z najbardziej "gołębich" spośród największych banków centralnych na świecie. Dlatego też komunikat sformułowany w zaledwie nieco bardziej stanowczym tonie, mógł spowodować taką entuzjastyczną reakcję giełdy walutowej.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 15.09.2017

Notowania funta wobec miny podłożonej pod UE

Notowania funta wobec "bomby" podłożonej pod UE

Dla brytyjskiej waluty Brexit, jest i jeszcze długo będzie głównym czynnikiem kształtującym jej notowania. Jednak możemy spodziewać się również zmian wyceny wywołanej kolejnymi decyzjami Brukseli dotyczącymi tzw. "Bomby QE", czyli krytykowanego przez wielu analityków, trwającego już lata, programu luzowania monetarnego. Jeżeli UE będzie nadal "lekką ręką" przedłużać dodruk pieniądza, to funt może na tym skorzystać.

W komentarzach giełdowych dotyczących programu Quantitive Easing (QE) coraz częściej dominuje opinia, że prezesa Europejskiego Banku Centralnego czeka karkołomne, być może niewykonalne zadanie rozbrojenia tej, sukcesywnie podkładanej przez lata "bomby". EBC rozpoczął taktykę dodrukowywania pieniądza i utrzymywania rekordowo niskich stóp procentowych w 2015 r. Początkowo skala wydatków zaplanowana była na poziomie 60 mln euro, które każdego miesiąca przeznaczano na zakup obligacji z państw członkowskich UE i ostatecznie miała zamknąć się w kwocie 1 bln euro. Jednak, z czasem miesięczną pulę podniesiono do 80 mln euro, a w chwili obecnej koszt programu szacuje się już na 2 bln euro.

Eksperci krytykujący dotychczasowe efekty tych działań podnoszą m.in. argument, że program, który miał ożywić gospodarkę, stał się zamiast tego przede wszystkim strategią ratowania banków. Co więcej, pomocą w ramach QE nie jest objęta Grecja, będąca obecnie w najgorszej sytuacji ekonomicznej spośród krajów strefy euro, ponieważ nie spełnia wymogu posiadania ratingu na poziomie inwestycyjnym.

Program, który planowano realizować przez ok. półtora roku, rozrósł się już niemal dwukrotnie i póki co nic nie wskazuje na rychłe zakończenie. Prezes EBC Mario Draghi, w swoim ostatnim wystąpieniu poinformował, że stopy procentowe nadal będą utrzymywane na rekordowo niskim, w tym również ujemnym, poziomie (stopa podstawowych operacji refinansujących: 0,00% oraz stopa depozytu w banku centralnym: -0,40%). Natomiast skup obligacji w ramach QE będzie prowadzony na aktualnych zasadach do końca grudnia 2017 r., a w razie potrzeby „tak długo, aż Rada stwierdzi trwałe dostosowanie ścieżki inflacji odpowiadające celowi inflacyjnemu". Rada jest też gotowa do „wydłużenia programu lub zwiększenia jego skali” - zakomunikował Draghi.

W ten sposób UE wchodzi w kolejny rok oparty na dodruku pieniądza. Mimo że narzędzia strategii QE po kryzysie z 2008 r. stosowało wiele krajów (m.in. USA, UK i Japonia), to jednak były tam stopniowo redukowane i wygaszane. Tymczasem Unia Europejska zdaje się zmierzać w odwrotnym kierunku. Obawy ekonomistów mogą okazać się trafne: coraz większy ładunek wybuchowy, który poprzez wydłużanie programu podkłada pod siebie Bruksela, będzie bardzo trudny do rozbrojenia.

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 08.09.2017

Kursy - archiwum

Data Kupno Sprze.
2017-12-13 11:23 4.7200 4.8550
2017-12-12 17:05 4.7100 4.8550
2017-12-12 16:22 4.7100 4.8490
2017-12-12 14:18 4.7100 4.8390
2017-12-12 13:51 4.7000 4.8350
2017-12-12 11:11 4.7000 4.8290
2017-12-12 11:07 4.7000 4.8390
2017-12-12 10:40 4.7100 4.8390
2017-12-12 10:34 4.7000 4.8390
2017-12-11 19:44 4.7000 4.8290
2017-12-11 16:15 4.6900 4.8290
2017-12-11 16:03 4.6900 4.8350
2017-12-11 10:10 4.7000 4.8350
2017-12-09 10:21 4.7000 4.8490
2017-12-08 17:44 4.7100 4.8490
2017-12-08 17:42 4.7100 4.8590
2017-12-08 17:11 4.7200 4.8590
2017-12-08 17:09 4.7200 4.8690
2017-12-08 14:45 4.7300 4.8690
2017-12-08 14:43 4.7300 4.8790
2017-12-08 13:31 4.7400 4.8790
2017-12-08 13:30 4.7400 4.8890
2017-12-08 11:45 4.7500 4.8890
2017-12-08 10:12 4.7200 4.8890
2017-12-07 18:08 4.7200 4.8590
2017-12-07 16:12 4.7200 4.8550
2017-12-07 14:20 4.7200 4.8450
2017-12-07 14:18 4.7200 4.8390
2017-12-07 13:11 4.7000 4.8390
2017-12-07 12:58 4.7000 4.8490
2017-12-07 11:47 4.7200 4.8490
2017-12-07 10:05 4.7100 4.8390
2017-12-06 18:03 4.7100 4.8490
2017-12-06 17:28 4.7200 4.8550
2017-12-06 17:16 4.7200 4.8450
2017-12-06 17:15 4.7200 4.8390
2017-12-06 16:30 4.7000 4.8390
2017-12-06 12:13 4.7000 4.8350
2017-12-06 11:31 4.7000 4.8290
2017-12-06 11:29 4.7000 4.8390
2017-12-06 10:13 4.7100 4.8390
2017-12-05 17:59 4.7100 4.8550
2017-12-05 17:00 4.7100 4.8450
2017-12-05 16:56 4.7000 4.8450
2017-12-05 15:26 4.7000 4.8390
2017-12-05 14:50 4.7000 4.8350
2017-12-05 14:48 4.7000 4.8290
2017-12-05 14:45 4.6900 4.8290
2017-12-05 11:33 4.6900 4.8190
2017-12-05 09:26 4.6900 4.8150
2017-12-05 09:25 4.7000 4.8150
2017-12-04 17:15 4.7100 4.8390
2017-12-04 15:20 4.7200 4.8550
2017-12-04 13:34 4.7100 4.8550
2017-12-04 12:46 4.7100 4.8490
2017-12-04 12:20 4.7100 4.8450
2017-12-04 12:18 4.7100 4.8390
2017-12-04 10:20 4.7100 4.8290
2017-12-01 17:16 4.7100 4.8390
2017-12-01 16:10 4.7000 4.8390
2017-12-01 16:03 4.7100 4.8390
2017-12-01 13:41 4.7100 4.8450
2017-12-01 11:54 4.7000 4.8450
2017-11-30 14:45 4.7000 4.8350
2017-11-30 14:44 4.7000 4.8390
2017-11-30 14:14 4.7100 4.8390
2017-11-30 13:13 4.7100 4.8450
2017-11-30 12:52 4.7200 4.8450
2017-11-30 10:30 4.7000 4.8450
2017-11-30 09:43 4.7000 4.8290
2017-11-29 17:27 4.6900 4.8290
2017-11-29 14:44 4.6900 4.8250
2017-11-29 14:32 4.6800 4.8250
2017-11-29 12:14 4.6800 4.8150
2017-11-29 12:10 4.6800 4.8090
2017-11-29 11:25 4.6700 4.8090
2017-11-29 08:47 4.6700 4.7990
2017-11-28 17:26 4.6200 4.7590
2017-11-28 14:40 4.6300 4.7590
2017-11-28 13:14 4.6400 4.7650
2017-11-27 11:39 4.6400 4.7750
2017-11-24 18:12 4.6300 4.7750
2017-11-24 17:17 4.6400 4.7750
2017-11-24 16:37 4.6500 4.7750
2017-11-24 16:03 4.6500 4.7850
2017-11-24 15:07 4.6500 4.7890
2017-11-24 11:07 4.6500 4.7950
2017-11-23 19:04 4.6500 4.7880
2017-11-23 19:01 4.6500 4.7890
2017-11-23 10:06 4.6700 4.7990
2017-11-23 08:54 4.6800 4.7990
2017-11-22 16:48 4.6700 4.8090
2017-11-22 16:46 4.6800 4.8090
2017-11-22 09:44 4.6800 4.8150
2017-11-22 09:38 4.6800 4.7990
2017-11-21 17:27 4.6900 4.8250
2017-11-21 17:26 4.6900 4.8290
2017-11-21 16:26 4.7000 4.8290
2017-11-21 14:29 4.7000 4.8390
2017-11-21 14:09 4.7000 4.8450
2017-11-20 17:40 4.7000 4.8390
2017-11-20 15:59 4.6900 4.8350
2017-11-20 11:41 4.6900 4.8250
2017-11-20 10:18 4.7000 4.8250
2017-11-20 09:28 4.7000 4.8150
2017-11-17 17:16 4.6700 4.8150
2017-11-17 16:41 4.6700 4.8090
2017-11-17 14:20 4.6700 4.8050
2017-11-17 14:14 4.6700 4.8090
2017-11-17 13:41 4.6800 4.8090
2017-11-17 12:24 4.6700 4.8090
2017-11-17 12:15 4.6800 4.8090
2017-11-17 11:58 4.6800 4.8250
2017-11-17 10:24 4.6800 4.8290
2017-11-16 15:55 4.6800 4.8090
2017-11-16 12:13 4.6800 4.7990
2017-11-15 19:43 4.6700 4.7990
2017-11-15 16:49 4.6600 4.7990
2017-11-15 16:25 4.6500 4.7990
2017-11-15 15:31 4.6500 4.7950
2017-11-15 13:12 4.6500 4.7850
2017-11-15 11:41 4.6500 4.7890
2017-11-15 11:18 4.6700 4.7950
2017-11-15 10:10 4.6600 4.7950
2017-11-15 10:09 4.6700 4.7950
2017-11-14 16:59 4.6700 4.7990
2017-11-14 10:49 4.6600 4.7990
2017-11-14 10:13 4.6700 4.7990
2017-11-14 10:10 4.6700 4.8290
2017-11-13 16:26 4.6900 4.8290
2017-11-13 16:25 4.6900 4.8250
2017-11-13 11:21 4.6900 4.8190
2017-11-13 10:23 4.6800 4.8190
2017-11-13 09:41 4.7000 4.8190
2017-11-10 14:46 4.7200 4.8590
2017-11-10 14:44 4.7100 4.8590
2017-11-10 13:21 4.7100 4.8550
2017-11-09 15:04 4.7100 4.8450
2017-11-09 15:03 4.7100 4.8490
2017-11-09 11:21 4.7100 4.8390
2017-11-08 17:18 4.7100 4.8550
2017-11-08 15:56 4.7100 4.8490
2017-11-08 15:55 4.7100 4.8550
2017-11-08 14:13 4.7200 4.8550
2017-11-08 14:12 4.7200 4.8650
2017-11-08 11:45 4.7300 4.8550
2017-11-08 10:17 4.7300 4.8690
2017-11-08 10:11 4.7300 4.8890
2017-11-07 17:57 4.7400 4.8890
2017-11-07 17:09 4.7400 4.8850
2017-11-07 16:32 4.7400 4.8750
2017-11-07 11:20 4.7400 4.8850
2017-11-07 10:43 4.7400 4.8790
2017-11-07 10:15 4.7300 4.8790
2017-11-06 17:51 4.7300 4.8690
2017-11-06 15:11 4.7300 4.8650
2017-11-06 12:58 4.7300 4.8590
2017-11-06 11:00 4.7000 4.8590
2017-11-03 17:40 4.7000 4.8450
2017-11-03 16:01 4.7000 4.8390
2017-11-03 15:02 4.7000 4.8350
2017-11-03 13:36 4.7000 4.8250
2017-11-03 13:13 4.7000 4.7000
2017-11-03 12:43 4.6900 4.8250
2017-11-03 12:25 4.6900 4.8190
2017-11-03 10:10 4.6800 4.8190
2017-11-02 16:47 4.6800 4.8250
2017-11-02 16:42 4.6900 4.8250
2017-11-02 16:38 4.7000 4.8250
2017-11-02 13:45 4.7000 4.8390
2017-11-02 13:34 4.7000 4.8490
2017-11-02 13:31 4.7000 4.8750
2017-11-02 12:24 4.7400 4.8750
2017-11-02 12:22 4.7400 4.8790
2017-11-02 11:23 4.7500 4.8790
2017-11-02 11:18 4.7500 4.8850
2017-11-02 10:12 4.7600 4.8850
2017-11-01 09:11 4.7600 4.8990
2017-10-31 16:13 4.7500 4.8990
2017-10-31 16:09 4.7300 4.8990
2017-10-31 11:53 4.7300 4.8950
2017-10-31 11:41 4.7300 4.8990
2017-10-31 11:34 4.7300 4.8950
2017-10-31 11:02 4.7300 4.8850
2017-10-31 10:11 4.7300 4.8790
2017-10-30 18:04 4.7300 4.8890
2017-10-30 14:43 4.7300 4.8850
2017-10-30 14:19 4.7200 4.8850
2017-10-30 13:49 4.7200 4.8750
2017-10-30 12:51 4.7200 4.8690
2017-10-30 10:11 4.7200 4.8650
2017-10-27 16:43 4.7200 4.8690
2017-10-27 12:26 4.7200 4.8550
2017-10-27 10:53 4.7100 4.8550
2017-10-27 10:12 4.7200 4.8550
2017-10-26 18:48 4.7000 4.8550
2017-10-26 17:27 4.6900 4.8550
2017-10-26 16:20 4.6900 4.8450
2017-10-26 14:55 4.6900 4.8250
2017-10-26 10:56 4.6900 4.8190
2017-10-25 18:21 4.6900 4.8250
2017-10-25 13:01 4.6700 4.8250
2017-10-25 12:02 4.6700 4.8190
2017-10-24 16:47 4.6700 4.8090
2017-10-24 16:45 4.6700 4.8150
2017-10-24 11:15 4.6800 4.8150
2017-10-24 10:23 4.6700 4.8150
2017-10-23 12:45 4.6700 4.8190
2017-10-23 09:58 4.6800 4.8190
2017-10-23 09:54 4.6800 4.7990
2017-10-20 17:45 4.6500 4.7990
2017-10-20 13:51 4.6500 4.7950
2017-10-20 12:37 4.6500 4.7990
2017-10-20 11:58 4.6500 4.7890
2017-10-20 10:13 4.6500 4.7850
2017-10-19 19:41 4.6400 4.7850
2017-10-19 18:02 4.6500 4.7850
2017-10-19 11:59 4.6500 4.7890
2017-10-19 11:56 4.6500 4.7990
2017-10-19 10:42 4.6600 4.7990
2017-10-18 17:58 4.6700 4.7990
2017-10-18 15:58 4.6600 4.7990
2017-10-18 15:57 4.6700 4.7990
2017-10-18 14:19 4.6700 4.7990
2017-10-18 14:17 4.6700 4.8150
2017-10-18 12:58 4.6800 4.8150
2017-10-17 20:44 4.6700 4.8150
2017-10-17 18:10 4.6800 4.8150
2017-10-17 17:52 4.6700 4.8150
2017-10-17 14:57 4.6700 4.8090
2017-10-17 14:55 4.6700 4.8190
2017-10-17 13:47 4.6800 4.8190
2017-10-17 13:45 4.6800 4.8250
2017-10-17 13:00 4.6900 4.8250
2017-10-17 12:57 4.6900 4.8290
2017-10-17 12:55 4.7000 4.8290
2017-10-17 09:22 4.7000 4.8390
2017-10-17 09:20 4.7000 4.8190
2017-10-16 20:00 4.6900 4.8190
2017-10-16 16:54 4.7000 4.8290
2017-10-16 14:48 4.7000 4.8350
2017-10-16 14:44 4.7000 4.8390
2017-10-16 13:44 4.7100 4.8390
2017-10-16 13:42 4.7100 4.8490
2017-10-16 10:43 4.7200 4.8490
2017-10-13 11:50 4.7000 4.8490
2017-10-13 10:08 4.7000 4.8650
2017-10-13 09:28 4.6700 4.8650
2017-10-12 13:56 4.6700 4.8150
2017-10-12 13:15 4.6800 4.8150
2017-10-12 12:57 4.6900 4.8250
2017-10-12 09:52 4.7000 4.8350
2017-10-11 18:13 4.6900 4.8250
2017-10-11 18:06 4.7000 4.8250
2017-10-11 16:17 4.7000 4.8350
2017-10-11 16:14 4.7000 4.8450
2017-10-11 10:43 4.7100 4.8450
2017-10-11 10:05 4.7200 4.8450
2017-10-11 09:18 4.7200 4.8650
2017-10-10 16:35 4.7300 4.8650
2017-10-10 15:58 4.7300 4.8690
2017-10-10 15:00 4.7400 4.8690
2017-10-10 10:15 4.7400 4.8750
2017-10-10 10:13 4.7400 4.8880
2017-10-09 16:49 4.7500 4.8880
2017-10-09 12:51 4.7600 4.8880
2017-10-09 09:53 4.7500 4.8880
2017-10-06 18:15 4.7300 4.8670
2017-10-06 12:05 4.7400 4.8670
2017-10-06 08:45 4.7400 4.8770
2017-10-05 17:44 4.7500 4.8850
2017-10-05 11:21 4.7500 4.8750
2017-10-05 10:20 4.7600 4.8850
2017-10-05 09:38 4.7600 4.8770
2017-10-04 19:23 4.7800 4.9050
2017-10-04 18:10 4.7800 4.9190
2017-10-04 16:56 4.7900 4.9190
2017-10-04 16:55 4.7900 4.9150
2017-10-04 12:59 4.7800 4.9150
2017-10-04 10:56 4.7900 4.9150
2017-10-04 10:08 4.8000 4.9150
2017-10-04 08:55 4.8000 4.9250
2017-10-03 18:11 4.8000 4.9250
2017-10-03 13:53 4.7900 4.9250
2017-10-03 13:04 4.8000 4.9250
2017-10-03 12:07 4.8000 4.9350
2017-10-02 16:00 4.8000 4.9350
2017-10-02 14:44 4.8000 4.9250
2017-10-02 14:43 4.8000 4.9550
2017-09-29 17:22 4.8200 4.9550
2017-09-29 17:21 4.8000 4.9550
2017-09-29 15:17 4.8000 4.9490
2017-09-29 15:16 4.8000 4.9650
2017-09-29 11:38 4.8200 4.9650
2017-09-29 10:51 4.8300 4.9650
2017-09-29 10:07 4.8500 4.9650
2017-09-29 06:34 4.8500 4.9790
2017-09-28 16:44 4.8500 4.9790
2017-09-28 14:28 4.8300 4.9790
2017-09-28 14:00 4.8300 4.9750
2017-09-28 13:06 4.8300 4.9690
2017-09-28 12:52 4.8300 4.9650
2017-09-28 11:48 4.8300 4.9590
2017-09-28 11:44 4.8300 4.9650
2017-09-28 10:47 4.8400 4.9650
2017-09-27 16:25 4.8500 4.9990
2017-09-27 13:16 4.8400 4.9890
2017-09-27 13:12 4.8400 4.9790
2017-09-27 12:13 4.8300 4.9790
2017-09-27 10:54 4.8300 4.9750
2017-09-27 10:40 4.8200 4.9750
2017-09-27 10:39 4.8200 4.9690
2017-09-26 15:39 4.8200 4.9590
2017-09-26 15:35 4.8200 4.9490
2017-09-26 11:57 4.8000 4.9490
2017-09-26 09:57 4.8000 4.9390
2017-09-25 19:52 4.8000 4.9250
2017-09-25 15:05 4.7900 4.9250
2017-09-25 14:37 4.7900 4.9190
2017-09-25 12:44 4.7800 4.9190
2017-09-25 11:09 4.7900 4.9190
2017-09-25 09:05 4.7900 4.9250
2017-09-22 17:58 4.7400 4.8990
2017-09-22 16:32 4.7500 4.8990
2017-09-22 12:01 4.7600 4.8990
2017-09-22 11:42 4.7600 4.9090
2017-09-22 10:11 4.7700 4.9090
2017-09-22 10:10 4.7600 4.9090
2017-09-21 18:05 4.7600 4.9290
2017-09-21 13:56 4.7600 4.9190
2017-09-21 10:45 4.7600 4.9290
2017-09-21 10:24 4.7400 4.9290
2017-09-21 10:09 4.7400 4.9190
2017-09-20 18:10 4.7400 4.8990
2017-09-20 16:21 4.7500 4.8990
2017-09-20 13:11 4.7500 4.8950
2017-09-20 11:08 4.7500 4.8990
2017-09-20 10:22 4.7500 4.8950
2017-09-19 19:20 4.7500 4.8990
2017-09-19 11:30 4.7600 4.8990
2017-09-19 10:14 4.7700 4.8990
2017-09-18 22:27 4.7800 4.8990
2017-09-18 21:04 4.7801 4.8992
2017-09-18 18:10 4.7800 4.8990
2017-09-18 18:07 4.7900 4.8990
2017-09-18 17:21 4.7900 4.9290
2017-09-18 15:53 4.8000 4.9290
2017-09-18 13:33 4.8000 4.9250
2017-09-18 10:15 4.8000 4.9290
2017-09-18 10:14 4.8300 4.9290
2017-09-15 16:01 4.7500 4.9190
2017-09-15 15:15 4.7500 4.9150
2017-09-15 15:01 4.7200 4.9150
2017-09-15 12:01 4.7200 4.9290
2017-09-15 11:09 4.7200 4.8990
2017-09-15 08:28 4.7200 4.8950
2017-09-14 22:56 4.7200 4.7200
2017-09-14 22:53 4.7250 4.7250
2017-09-14 22:48 4.7250 4.7250
2017-09-14 22:38 4.7200 4.7200
2017-09-14 22:36 4.7200 4.7200
2017-09-14 22:29 4.7200 4.7200
2017-09-14 22:27 4.8850 4.8850
2017-09-14 22:23 4.8850 4.8850
2017-09-14 22:16 4.8850 4.8850
2017-09-14 22:14 4.8850 4.8850
2017-09-14 22:13 4.7200 4.7200
2017-09-14 18:40 4.7200 4.7200
2017-09-14 18:30 4.7000 4.8890
2017-09-14 18:29 4.7000 4.8780
2017-09-14 14:57 4.7000 4.8790
2017-09-14 13:29 4.7000 4.8690
2017-09-14 13:08 4.6800 4.8490
2017-09-14 11:05 4.8290 4.8150
2017-09-13 18:11 4.6800 4.8290
2017-09-13 18:06 4.6700 4.8290
2017-09-13 16:56 4.6700 4.8250
2017-09-13 16:17 4.6700 4.8190
2017-09-13 16:15 4.6600 4.8190
2017-09-13 14:05 4.6600 4.8090
2017-09-13 13:47 4.6600 4.7990
2017-09-13 09:48 4.6500 4.7990
2017-09-12 18:08 4.6500 4.7890
2017-09-12 14:13 4.6500 4.7990
2017-09-12 13:03 4.6300 4.7990
2017-09-12 13:00 4.6300 4.7890
2017-09-12 12:14 4.6200 4.7890
2017-09-12 10:47 4.6000 4.7790
2017-09-12 09:43 4.6000 4.7490
2017-09-11 13:53 4.6000 4.7390
2017-09-11 12:13 4.6000 4.7250
2017-09-08 15:40 4.5700 4.7250
2017-09-08 14:10 4.5600 4.7250
2017-09-08 12:51 4.5600 4.7150
2017-09-08 12:44 4.5600 4.6990
2017-09-08 12:11 4.5500 4.6990
2017-09-07 19:08 4.5500 4.6950
2017-09-07 14:58 4.5600 4.6950
2017-09-07 13:09 4.5600 4.7090
2017-09-07 13:08 4.5600 4.7050
2017-09-07 12:02 4.5600 4.6950
2017-09-07 11:53 4.5700 4.6950
2017-09-06 16:22 4.5700 4.7150
2017-09-06 16:12 4.5700 4.7090
2017-09-06 15:58 4.5600 4.7090
2017-09-06 13:18 4.5600 4.6990
2017-09-06 12:12 4.5600 4.6950
2017-09-05 18:49 4.5500 4.6950
2017-09-05 17:48 4.5400 4.6950
2017-09-05 15:54 4.5400 4.6890
2017-09-05 14:44 4.5400 4.6750
2017-09-05 10:18 4.5300 4.6750
2017-09-04 18:11 4.5300 4.6790
2017-09-04 16:02 4.5400 4.6790
2017-09-04 11:00 4.5400 4.6890
2017-09-04 10:58 4.5300 4.6890
2017-09-01 17:29 4.5300 4.7190
2017-09-01 17:10 4.5300 4.7090
2017-09-01 15:49 4.5300 4.6990
2017-09-01 11:49 4.5300 4.6850
2017-08-31 18:14 4.5300 4.6950
2017-08-31 17:16 4.5400 4.6950
2017-08-31 12:18 4.5500 4.6950
2017-08-31 10:26 4.5500 4.6850
2017-08-30 16:14 4.5400 4.6850
2017-08-30 15:43 4.5400 4.6750
2017-08-30 11:14 4.5300 4.6750
2017-08-30 11:12 4.5300 4.6650
2017-08-30 09:40 4.5200 4.6650
2017-08-29 11:54 4.5100 4.6650
2017-08-29 11:19 4.5100 4.6890
2017-08-25 18:15 4.5200 4.6890
2017-08-25 18:11 4.5400 4.6890
2017-08-25 16:15 4.5400 4.6950
2017-08-25 15:55 4.5500 4.6950
2017-08-25 11:09 4.5500 4.6990
2017-08-24 18:20 4.5400 4.6990
2017-08-24 17:03 4.5600 4.6990
2017-08-24 17:00 4.5600 4.7150
2017-08-24 14:45 4.5700 4.7150
2017-08-24 11:51 4.5800 4.7150
2017-08-23 17:14 4.5700 4.7150
2017-08-23 16:22 4.5700 4.7190
2017-08-23 16:02 4.5800 4.7190
2017-08-23 10:44 4.5800 4.7290
2017-08-23 10:14 4.5900 4.7290
2017-08-23 10:11 4.5900 4.7390
2017-08-22 20:14 4.6000 4.7390
2017-08-22 18:13 4.5900 4.7390
2017-08-22 10:50 4.6000 4.7390
2017-08-21 17:24 4.6000 4.7290
2017-08-21 15:12 4.6000 4.7490
2017-08-21 15:00 4.6200 4.7490
2017-08-21 14:16 4.6200 4.7590
2017-08-21 11:52 4.6200 4.7650
2017-08-21 10:25 4.6200 4.7590
2017-08-21 10:12 4.6100 4.7590
2017-08-21 10:07 4.6000 4.7590
2017-08-18 18:13 4.6000 4.7690
2017-08-18 18:12 4.6100 4.7690
2017-08-18 13:47 4.6200 4.7690
2017-08-18 10:27 4.6100 4.7690
2017-08-18 10:13 4.6100 4.7650
2017-08-17 13:51 4.6100 4.7590
2017-08-17 12:17 4.6100 4.7450
2017-08-17 11:58 4.6000 4.7450
2017-08-17 08:55 4.6000 4.7350
2017-08-17 08:51 4.6000 4.7490
2017-08-16 18:18 4.6100 4.7490
2017-08-16 18:15 4.6100 4.7650
2017-08-16 14:44 4.6200 4.7650
2017-08-16 08:37 4.6300 4.7650
2017-08-15 16:41 4.6300 4.7790
2017-08-15 16:24 4.6200 4.7790
2017-08-15 14:55 4.6200 4.7690
2017-08-15 13:51 4.6200 4.7650
2017-08-15 13:15 4.6100 4.7650
2017-08-15 12:55 4.6200 4.7650
2017-08-15 12:50 4.6200 4.7750
2017-08-15 11:56 4.6300 4.7750
2017-08-15 11:19 4.6400 4.7750
2017-08-14 17:20 4.6400 4.7890
2017-08-14 11:24 4.6400 4.7790
2017-08-14 10:43 4.6500 4.7790
2017-08-14 10:25 4.6400 4.7790
2017-08-14 10:22 4.6300 4.7790
2017-08-11 16:46 4.6300 4.7950
2017-08-11 14:58 4.6300 4.7790
2017-08-11 14:10 4.6500 4.7990
2017-08-10 18:13 4.6400 4.7990
2017-08-10 17:08 4.6300 4.7990
2017-08-10 11:59 4.6300 4.8090
2017-08-10 11:53 4.6300 4.7990
2017-08-10 09:30 4.6300 4.7890
2017-08-09 18:13 4.6300 4.7950
2017-08-09 09:49 4.6300 4.7890
2017-08-08 17:59 4.6200 4.7890
2017-08-08 17:55 4.6200 4.7850
2017-08-08 17:48 4.6100 4.7850
2017-08-08 15:46 4.6100 4.7750
2017-08-08 09:43 4.6200 4.7750
2017-08-07 18:12 4.6100 4.7750
2017-08-07 17:52 4.6200 4.7750
2017-08-07 10:12 4.6200 4.7690
2017-08-07 09:59 4.6000 4.7690
2017-08-04 18:06 4.6000 4.7790
2017-08-04 17:04 4.6000 4.7750
2017-08-04 15:46 4.6000 4.7690
2017-08-04 09:18 4.6200 4.7690
2017-08-04 09:16 4.6200 4.7890
2017-08-03 17:55 4.6100 4.7890
2017-08-03 17:08 4.6300 4.7890
2017-08-03 16:46 4.6300 4.7990
2017-08-03 14:16 4.6400 4.7990
2017-08-03 14:09 4.6500 4.7990
2017-08-03 13:57 4.6500 4.8090
2017-08-03 13:54 4.6600 4.8090
2017-08-03 13:18 4.6600 4.8250
2017-08-03 12:07 4.6800 4.8250
2017-08-03 11:14 4.6800 4.8290
2017-08-03 10:19 4.6800 4.8250
2017-08-02 18:12 4.6700 4.8250
2017-08-02 11:04 4.6800 4.8250
2017-08-01 18:14 4.6800 4.8290
2017-08-01 12:43 4.6900 4.8290
2017-08-01 10:22 4.6800 4.8290
2017-07-31 18:12 4.6700 4.8290
2017-07-31 09:56 4.6800 4.8290
2017-07-28 18:42 4.6700 4.8290
2017-07-28 11:04 4.6800 4.8290
2017-07-28 09:46 4.6800 4.8190
2017-07-28 09:11 4.6800 4.8390
2017-07-27 17:45 4.7000 4.8390
2017-07-27 12:41 4.7100 4.8390
2017-07-26 13:52 4.7000 4.8390
2017-07-26 08:54 4.7000 4.8280
2017-07-25 10:07 4.6800 4.8280
2017-07-24 19:57 4.6900 4.8280
2017-07-24 10:09 4.6800 4.8280
2017-07-21 19:48 4.6600 4.7990
2017-07-21 14:44 4.6500 4.7990
2017-07-21 12:13 4.6400 4.7990
2017-07-21 10:08 4.6400 4.7850
2017-07-21 10:03 4.6200 4.7850
2017-07-20 19:40 4.6200 4.7660
2017-07-20 17:16 4.6300 4.7660
2017-07-20 17:04 4.6500 4.7660
2017-07-20 15:44 4.6500 4.7880
2017-07-20 14:53 4.6700 4.7880
2017-07-20 12:56 4.6700 4.8190
2017-07-20 12:02 4.6800 4.8190
2017-07-19 17:15 4.6900 4.8190
2017-07-19 11:36 4.6800 4.8190
2017-07-19 09:07 4.6700 4.8190
2017-07-18 15:27 4.6600 4.7890
2017-07-18 13:12 4.6700 4.7990
2017-07-18 11:54 4.6800 4.7990
2017-07-18 11:49 4.6800 4.8490
2017-07-18 11:08 4.6900 4.8490
2017-07-17 20:23 4.7100 4.8490
2017-07-17 16:33 4.7200 4.8490
2017-07-17 14:52 4.7300 4.8590
2017-07-17 10:43 4.7400 4.8590
2017-07-14 16:13 4.7200 4.8590
2017-07-13 14:10 4.7200 4.8490
2017-07-12 18:04 4.7000 4.8490
2017-07-12 12:43 4.7000 4.8290
2017-07-12 09:49 4.6800 4.8090
2017-07-11 21:29 4.6800 4.8550
2017-07-11 16:44 4.7000 4.8550
2017-07-11 16:41 4.7000 4.8650
2017-07-11 12:13 4.7300 4.8650
2017-07-11 09:53 4.7200 4.8650
2017-07-07 12:48 4.7200 4.8590
2017-07-07 10:54 4.7000 4.8590
2017-07-07 10:46 4.7200 4.8590
2017-07-07 10:38 4.7200 4.8880
2017-07-06 18:17 4.7300 4.8880
2017-07-06 17:48 4.7400 4.8990
2017-07-05 19:41 4.7500 4.8990
2017-07-05 13:40 4.7600 4.9090
2017-07-05 12:13 4.7500 4.9090
2017-07-05 10:55 4.7500 4.8990
2017-07-05 10:11 4.7500 4.8950
2017-07-04 17:29 4.7500 4.8990
2017-07-04 17:04 4.7500 4.8950
2017-07-04 11:48 4.7500 4.8990
2017-07-04 09:51 4.7600 4.8990
2017-07-03 18:20 4.7600 4.9090
2017-07-03 17:42 4.7500 4.9090
2017-07-03 11:58 4.7500 4.8990
2017-07-03 11:26 4.7500 4.8850
2017-06-30 17:12 4.7200 4.8850
2017-06-30 16:47 4.7200 4.8690
2017-06-30 16:45 4.7200 4.8750
2017-06-30 14:56 4.7300 4.8750
2017-06-30 13:08 4.7300 4.8750
2017-06-30 12:40 4.7400 4.8850
2017-06-30 11:04 4.7500 4.8850
2017-06-29 18:13 4.7500 4.8890
2017-06-29 15:11 4.7500 4.8950
2017-06-29 11:56 4.7500 4.8850
2017-06-29 10:09 4.7500 4.8990
2017-06-28 16:30 4.7100 4.8990
2017-06-28 15:54 4.7100 4.8890
2017-06-28 14:54 4.7100 4.8650
2017-06-28 11:51 4.7100 4.8490
2017-06-28 11:48 4.7000 4.8490
2017-06-28 10:16 4.7000 4.8350
2017-06-27 11:41 4.7000 4.8450
2017-06-27 10:58 4.7100 4.8450
2017-06-26 17:44 4.7100 4.8590
2017-06-26 15:09 4.7100 4.8490
2017-06-26 15:06 4.7200 4.8490
2017-06-26 14:41 4.7200 4.8650
2017-06-26 12:40 4.7300 4.8650
2017-06-26 11:57 4.7200 4.8650
2017-06-26 11:28 4.7200 4.8690
2017-06-26 10:13 4.7300 4.8690
2017-06-23 18:11 4.7300 4.8850
2017-06-23 15:42 4.7400 4.8850
2017-06-23 13:26 4.7500 4.8850
2017-06-22 16:46 4.7400 4.8850
2017-06-22 12:58 4.7400 4.8750
2017-06-22 11:47 4.7300 4.8750
2017-06-22 11:44 4.7300 4.8850
2017-06-22 10:55 4.7500 4.8850
2017-06-21 18:05 4.7500 4.8990
2017-06-21 15:37 4.7500 4.8950
2017-06-21 13:44 4.7300 4.8950
2017-06-21 10:12 4.7300 4.8690
2017-06-20 18:23 4.7300 4.8850
2017-06-20 18:09 4.7200 4.8850
2017-06-20 17:08 4.7200 4.8750
2017-06-20 16:53 4.7200 4.8650
2017-06-20 15:49 4.7200 4.8550
2017-06-20 15:37 4.7200 4.8690
2017-06-20 12:47 4.7300 4.8690
2017-06-20 12:15 4.7300 4.8790
2017-06-19 16:19 4.7400 4.8790
2017-06-16 17:00 4.7000 4.8790
2017-06-16 12:58 4.7000 4.8890
2017-06-16 10:13 4.7000 4.8950
2017-06-15 16:35 4.7000 4.9150
2017-06-15 16:20 4.7000 4.9090
2017-06-15 16:16 4.7000 4.9050
2017-06-15 15:23 4.7000 4.8950
2017-06-15 13:52 4.7000 4.8850
2017-06-15 13:12 4.6800 4.8850
2017-06-15 10:12 4.6800 4.8390
2017-06-14 17:47 4.6800 4.8290
2017-06-14 14:52 4.6900 4.8290
2017-06-14 14:48 4.6900 4.8350
2017-06-14 12:57 4.7000 4.8350
2017-06-14 12:47 4.7000 4.8450
2017-06-14 10:12 4.6800 4.8450
2017-06-13 17:49 4.6800 4.8350
2017-06-13 12:56 4.6800 4.8290
2017-06-13 12:52 4.6700 4.8290
2017-06-13 10:51 4.6700 4.8150
2017-06-13 09:08 4.6700 4.8090
2017-06-12 18:12 4.6600 4.8090
2017-06-12 14:38 4.6600 4.8050
2017-06-12 14:09 4.6700 4.8050
2017-06-12 14:06 4.6800 4.8050
2017-06-12 13:06 4.6800 4.8150
2017-06-12 12:19 4.6800 4.8250
2017-06-12 10:19 4.7000 4.8250
2017-06-09 12:55 4.7000 4.8390
2017-06-09 10:25 4.7000 4.8350
2017-06-09 10:15 4.7000 4.8150
2017-06-09 08:40 4.7000 4.8390
2017-06-09 08:39 4.7600 4.8390
2017-06-09 08:32 4.7000 4.8390
2017-06-09 07:53 4.7000 4.9150
2017-06-09 07:08 4.7200 4.9150
2017-06-09 07:07 4.7600 4.9150
2017-06-09 06:35 4.7200 4.9150
2017-06-08 14:04 4.7600 4.9150
2017-06-08 13:31 4.7600 4.9090
2017-06-08 13:26 4.7600 4.9050
2017-06-08 10:07 4.7600 4.9090
2017-06-07 19:09 4.7600 4.8950
2017-06-07 17:54 4.7500 4.8950
2017-06-07 15:57 4.7500 4.8890
2017-06-07 14:47 4.7500 4.8850
2017-06-07 12:22 4.7400 4.8850
2017-06-07 12:16 4.7300 4.8850
2017-06-07 12:06 4.7300 4.8690
2017-06-07 10:48 4.7300 4.8650
2017-06-07 10:24 4.7300 4.8590
2017-06-06 18:11 4.7200 4.8590
2017-06-06 18:06 4.7300 4.8590
2017-06-06 15:58 4.7300 4.8690
2017-06-06 10:15 4.7400 4.8850
2017-06-06 10:14 4.7400 4.7400
2017-06-05 15:55 4.7300 4.8850
2017-06-05 15:49 4.7200 4.8850
2017-06-05 13:23 4.7200 4.8750
2017-06-05 12:50 4.7000 4.8750
2017-06-05 12:49 4.7000 4.8650
2017-06-05 12:00 4.7000 4.8550
2017-06-05 10:51 4.7000 4.8450
2017-06-02 17:48 4.7000 4.8550
2017-06-02 16:06 4.7000 4.8450
2017-06-02 15:55 4.7000 4.8590
2017-06-02 15:06 4.7200 4.8590
2017-06-02 11:07 4.7200 4.8690
2017-06-02 11:06 4.7200 4.8950
2017-06-01 17:45 4.7300 4.8950
2017-06-01 16:11 4.7300 4.8790
2017-06-01 16:00 4.7100 4.8790
2017-06-01 10:50 4.7100 4.8650
2017-06-01 10:21 4.7100 4.8750
2017-05-31 17:39 4.7000 4.8750
2017-05-31 16:43 4.7000 4.8650
2017-05-31 13:49 4.7000 4.8390
2017-05-31 10:12 4.7000 4.8790
2017-05-31 10:11 4.7100 4.8790
2017-05-30 19:40 4.7200 4.8790
2017-05-30 16:19 4.7300 4.8790
2017-05-30 16:12 4.7100 4.8790
2017-05-30 15:57 4.7100 4.8650
2017-05-30 10:06 4.7100 4.8950
2017-05-30 07:10 4.7100 4.8750
2017-05-26 17:21 4.7100 4.8650
2017-05-26 13:56 4.7200 4.8650
2017-05-26 10:45 4.7200 4.8590
2017-05-26 09:15 4.7200 4.8890
2017-05-25 17:18 4.7400 4.8890
2017-05-25 16:28 4.7500 4.8890
2017-05-25 16:26 4.7500 4.8990
2017-05-25 10:45 4.7600 4.8990
2017-05-24 15:23 4.7600 4.9090
2017-05-24 14:43 4.7700 4.9090
2017-05-24 14:39 4.7700 4.9190
2017-05-24 12:57 4.7900 4.9190
2017-05-23 18:09 4.8000 4.9390
2017-05-23 18:01 4.7800 4.9390
2017-05-23 17:48 4.7800 4.9350
2017-05-23 16:50 4.7800 4.9250
2017-05-23 13:49 4.7800 4.9190
2017-05-23 12:49 4.7700 4.9090
2017-05-23 12:42 4.7700 4.9190
2017-05-23 10:47 4.7800 4.9190
2017-05-22 19:39 4.7800 4.9290
2017-05-22 18:17 4.7900 4.9290
2017-05-22 15:47 4.7900 4.9190
2017-05-22 13:12 4.7800 4.9190
2017-05-22 13:09 4.7900 4.9190
2017-05-22 12:45 4.7900 4.9350
2017-05-22 11:58 4.8000 4.9350
2017-05-22 11:14 4.8000 4.9590
2017-05-19 14:02 4.8200 4.9590
2017-05-19 10:11 4.8200 4.9750
2017-05-18 17:11 4.8200 5.0090
2017-05-18 12:57 4.8200 5.0190
2017-05-18 11:49 4.8200 5.0250
2017-05-18 10:51 4.8200 4.9990
2017-05-18 10:18 4.8200 4.9750
2017-05-18 10:13 4.8000 4.9750
2017-05-18 10:12 4.8000 4.9690
2017-05-17 17:58 4.8000 4.9390
2017-05-17 17:28 4.8000 4.9490
2017-05-17 16:17 4.8100 4.9490
2017-05-17 13:58 4.8200 4.9550
2017-05-17 10:08 4.8200 4.9590
2017-05-17 07:23 4.8000 4.9590
2017-05-16 15:45 4.8200 4.9590
2017-05-16 14:48 4.8300 4.9590
2017-05-16 13:02 4.8300 4.9650
2017-05-16 11:13 4.8300 4.9750
2017-05-16 10:44 4.8400 4.9750
2017-05-16 09:12 4.8500 4.9750
2017-05-16 09:09 4.8700 5.0090
2017-05-15 16:11 4.8700 5.0090
2017-05-15 16:00 4.8800 5.0090
2017-05-15 15:50 4.8800 5.0290
2017-05-15 14:43 4.8900 5.0290
2017-05-15 12:46 4.9000 5.0290
2017-05-15 10:49 4.9000 5.0350
2017-05-12 18:10 4.9000 5.0490
2017-05-12 15:00 4.9100 5.0490
2017-05-12 14:20 4.9100 5.0550
2017-05-12 13:05 4.9200 5.0550
2017-05-12 11:23 4.9200 5.0590
2017-05-11 15:10 4.9300 5.0590
2017-05-11 15:08 4.9400 5.0590
2017-05-11 11:51 4.9400 5.0790
2017-05-11 10:51 4.9400 5.0690
2017-05-10 18:16 4.9400 5.0790
2017-05-10 14:26 4.9500 5.0790
2017-05-10 12:10 4.9300 5.0790
2017-05-09 18:14 4.9300 5.0950
2017-05-09 15:50 4.9300 5.0850
2017-05-09 15:28 4.9300 5.0750
2017-05-08 18:13 4.9100 5.0750
2017-05-08 17:21 4.9100 5.0650
2017-05-08 12:47 4.9100 5.0390
2017-05-08 10:20 4.9000 5.0390
2017-05-05 19:50 4.8500 5.0390
2017-05-05 19:43 4.8700 5.0390
2017-05-05 14:42 4.9000 5.0450
2017-05-05 10:46 4.9100 5.0450
2017-05-04 14:57 4.9000 5.0450
2017-05-04 13:51 4.9000 5.0290
2017-05-04 13:49 4.9000 5.0390
2017-05-04 11:47 4.9100 5.0390
2017-05-04 10:48 4.9000 5.0390
2017-05-02 18:21 4.9000 5.0550
2017-05-02 17:21 4.9100 5.0550
2017-05-02 13:48 4.9100 5.0450
2017-05-02 13:45 4.9200 5.0450
2017-05-02 12:10 4.9200 5.0590
2017-05-02 10:56 4.9200 5.0490
2017-04-28 17:18 4.9200 5.0790
2017-04-28 12:16 4.9200 5.0590
2017-04-28 12:09 4.9300 5.0590
2017-04-28 10:17 4.9300 5.0750
2017-04-28 10:13 4.9200 5.0750
2017-04-27 18:15 4.9200 5.0650
2017-04-27 15:52 4.9200 5.0690
2017-04-27 14:49 4.9200 5.0490
2017-04-27 14:42 4.9200 5.0650
2017-04-27 13:44 4.9300 5.0650
2017-04-27 11:45 4.9200 5.0650
2017-04-27 11:16 4.9200 5.0550
2017-04-26 16:57 4.9100 5.0550
2017-04-26 15:45 4.9100 5.0350
2017-04-26 11:53 4.9000 5.0350
2017-04-26 08:42 4.9000 5.0250
2017-04-25 17:51 4.8900 5.0250
2017-04-25 16:22 4.9000 5.0250
2017-04-25 15:57 4.9000 5.0350
2017-04-25 14:52 4.9100 5.0350
2017-04-25 14:49 4.9100 5.0490
2017-04-25 10:47 4.9200 5.0490
2017-04-24 18:02 4.9200 5.0650
2017-04-24 16:59 4.9200 5.0550
2017-04-24 15:53 4.9200 5.0450
2017-04-24 15:41 4.9200 5.0690
2017-04-24 15:11 4.9300 5.0690
2017-04-24 13:52 4.9400 5.0650
2017-04-24 11:55 4.9400 5.0590
2017-04-24 09:52 4.9400 5.0990
2017-04-24 08:50 4.9400 5.1590
2017-04-24 08:49 4.9500 5.1590
2017-04-24 08:46 4.9400 5.1590
2017-04-24 08:44 5.0100 5.1590
2017-04-24 06:58 4.9500 5.1590
2017-04-24 06:46 5.0000 5.1590
2017-04-22 10:20 5.0100 5.1590
2017-04-22 10:19 5.0200 5.1590
2017-04-21 18:11 5.0300 5.1590
2017-04-21 15:51 5.0300 5.1690
2017-04-21 11:44 5.0300 5.1590
2017-04-21 10:49 5.0100 5.1590
2017-04-21 08:21 5.0100 5.1690
2017-04-20 17:52 5.0100 5.1490
2017-04-20 17:22 5.0100 5.1390
2017-04-20 16:28 5.0000 5.1390
2017-04-20 15:18 5.0000 5.1290
2017-04-20 15:04 5.0100 5.1290
2017-04-20 14:52 5.0100 5.1350
2017-04-20 10:12 5.0100 5.1390
2017-04-20 09:17 5.0000 5.1390
2017-04-19 13:53 5.0000 5.1290
2017-04-19 11:42 5.0100 5.1290
2017-04-19 10:57 5.0000 5.1290
2017-04-19 08:44 5.0000 5.1190
2017-04-19 08:32 4.9400 5.1190
2017-04-18 16:21 4.9400 5.1090
2017-04-18 14:59 4.9400 5.0890
2017-04-18 13:17 4.9400 5.0790
2017-04-18 12:56 4.9300 5.0790
2017-04-18 12:38 4.9300 5.0650
2017-04-18 12:37 4.9200 5.0650
2017-04-18 12:33 4.9300 5.0650
2017-04-18 12:13 4.9200 5.0650
2017-04-18 11:56 4.9200 5.0490
2017-04-18 11:48 4.9300 5.0490
2017-04-18 11:41 4.9300 5.0750
2017-04-18 10:16 4.9400 5.0750
2017-04-18 10:15 4.9300 5.0750
2017-04-13 17:46 4.9300 5.0590
2017-04-13 10:13 4.9400 5.0590
2017-04-12 14:12 4.9300 5.0590
2017-04-11 18:20 4.9200 5.0590
2017-04-11 18:06 4.9100 5.0590
2017-04-11 17:23 4.9100 5.0490
2017-04-11 16:56 4.9100 5.0390
2017-04-11 16:54 4.9100 5.0290
2017-04-11 16:17 4.9100 5.0250
2017-04-11 10:57 4.9000 5.0250
2017-04-10 18:15 4.9000 5.0190
2017-04-10 14:44 4.8900 5.0190
2017-04-10 12:57 4.8800 5.0190
2017-04-10 12:52 4.8800 5.0090
2017-04-10 10:15 4.8600 5.0090
2017-04-07 16:52 4.8600 4.9890
2017-04-07 16:33 4.8600 4.9990
2017-04-07 11:38 4.8700 4.9990
2017-04-07 10:42 4.8800 4.9990
2017-04-07 10:40 4.8800 5.0090
2017-04-07 10:12 4.8900 5.0090
2017-04-06 18:10 4.8900 5.0190
2017-04-06 17:54 4.8800 5.0190
2017-04-06 17:18 4.8800 5.0090
2017-04-06 12:56 4.8800 4.9990
2017-04-06 12:53 4.8800 5.0150
2017-04-06 12:52 4.8900 5.0150
2017-04-06 10:41 4.9000 5.0150
2017-04-06 10:06 4.9000 5.0350
2017-04-05 16:13 4.8900 5.0090
2017-04-05 15:12 4.8800 5.0090
2017-04-05 15:11 4.8900 5.0090
2017-04-05 13:55 4.8900 5.0190
2017-04-05 10:53 4.9000 5.0190
2017-04-05 10:52 4.8900 5.0190
2017-04-04 20:01 4.8900 5.0150
2017-04-04 18:38 4.9000 5.0150
2017-04-04 13:55 4.9000 5.0250
2017-04-04 12:14 4.9000 5.0390
2017-04-04 11:29 4.9000 5.0290
2017-04-04 11:11 4.9000 5.0190
2017-04-04 10:18 4.8900 5.0190
2017-04-03 16:06 4.8900 5.0290
2017-04-03 15:11 4.8900 5.0190
2017-04-03 14:05 4.8900 5.0090
2017-04-03 13:13 4.8900 5.0150
2017-04-03 12:17 4.8900 5.0190
2017-04-03 10:44 4.8900 5.0090
2017-04-03 10:43 4.8600 5.0090
2017-04-03 10:42 4.8600 5.0050
2017-03-31 18:06 4.8600 5.0290
2017-03-31 17:57 4.8600 5.0190
2017-03-31 16:51 4.8600 5.0090
2017-03-31 14:44 4.8600 4.9950
2017-03-31 14:09 4.8500 4.9950
2017-03-31 14:08 4.8500 4.9500
2017-03-31 13:49 4.8500 4.9850
2017-03-31 11:39 4.8500 4.9750
2017-03-31 09:46 4.8400 4.9750
2017-03-30 17:52 4.8400 4.9690
2017-03-30 15:49 4.8400 4.9790
2017-03-30 13:45 4.8400 4.9650
2017-03-30 13:42 4.8400 4.9590
2017-03-30 11:38 4.8300 4.9590
2017-03-30 10:45 4.9300 4.9490
2017-03-30 08:49 4.8200 4.9390
2017-03-29 18:13 4.8100 4.9350
2017-03-29 18:03 4.8300 4.9350
2017-03-29 16:21 4.8300 4.9550
2017-03-29 14:57 4.8300 4.9650
2017-03-29 14:09 4.8400 4.9650
2017-03-29 14:03 4.8300 4.9650
2017-03-29 14:01 4.8300 4.9590
2017-03-29 13:33 4.8300 4.9490
2017-03-29 10:59 4.8200 4.9490
2017-03-29 09:50 4.8200 4.9390
2017-03-28 18:12 4.8100 4.9390
2017-03-28 17:56 4.8200 4.9390
2017-03-28 17:15 4.8200 4.9550
2017-03-28 16:55 4.8300 4.9550
2017-03-28 16:14 4.8300 4.9650
2017-03-28 15:50 4.8400 4.9650
2017-03-28 14:53 4.8500 4.9650
2017-03-28 14:26 4.8500 4.9790
2017-03-28 12:01 4.8600 4.9790
2017-03-28 10:28 4.8600 4.9890
2017-03-28 09:46 4.8600 4.9790
2017-03-27 17:31 4.8500 4.9790
2017-03-27 16:57 4.8600 4.9790
2017-03-27 16:44 4.8600 4.9890
2017-03-27 09:54 4.8700 4.9890
2017-03-24 18:13 4.8600 4.9890
2017-03-24 17:59 4.8700 4.9890
2017-03-24 10:42 4.8700 4.9990
2017-03-24 09:10 4.8800 4.9990
2017-03-23 18:15 4.8800 5.0090
2017-03-23 13:05 4.8900 5.0090
2017-03-23 10:49 4.8900 5.0190
2017-03-23 10:23 4.8900 5.0090
2017-03-23 08:39 4.8800 5.0090
2017-03-23 08:23 4.8700 5.0090
2017-03-22 17:26 4.8700 4.9990
2017-03-22 16:01 4.8700 4.9890
2017-03-22 15:49 4.8700 4.9990
2017-03-22 14:20 4.8800 4.9990
2017-03-22 14:18 4.8800 4.9950
2017-03-22 14:15 4.8800 5.0090
2017-03-22 10:55 4.8900 5.0090
2017-03-22 09:42 4.8800 5.0090
2017-03-21 18:11 4.8700 4.9890
2017-03-21 16:59 4.8600 4.9890
2017-03-21 11:40 4.8600 4.9750
2017-03-21 10:52 4.8500 4.9750
2017-03-21 10:48 4.8500 4.9590
2017-03-21 09:44 4.8400 4.9590
2017-03-21 07:13 4.8400 4.9790
2017-03-21 07:12 4.8500 4.9790
2017-03-20 18:04 4.8600 4.9790
2017-03-20 17:12 4.8600 4.9890
2017-03-20 15:12 4.8700 4.9890
2017-03-20 14:17 4.8800 4.9890
2017-03-20 10:09 4.8800 4.9990
2017-03-17 18:12 4.8700 4.9990
2017-03-17 14:56 4.8800 4.9990
2017-03-17 10:17 4.8900 4.9990
2017-03-16 19:49 4.8800 4.9990
2017-03-16 16:12 4.8900 4.9990
2017-03-16 16:03 4.9000 4.9990
2017-03-16 13:31 4.9000 5.0090
2017-03-16 13:18 4.8700 5.0090
2017-03-16 12:14 4.8700 4.9890
2017-03-16 12:10 4.8700 4.9990
2017-03-16 10:55 4.8800 4.9990
2017-03-16 09:17 4.8700 4.9990
2017-03-15 18:13 4.8900 5.0090
2017-03-15 16:07 4.9000 5.0090
2017-03-15 14:59 4.9000 5.0190
2017-03-15 14:45 4.9000 5.0090
2017-03-15 12:50 4.8900 5.0090
2017-03-15 10:46 4.8900 5.0190
2017-03-15 10:26 4.9000 5.0190
2017-03-15 09:54 4.8900 5.0190
2017-03-15 08:53 4.8800 5.0190
2017-03-14 11:07 4.8800 4.9990
2017-03-14 10:58 4.8800 5.0090
2017-03-14 10:26 4.8900 5.0090
2017-03-14 10:25 4.8800 5.0090
2017-03-14 09:08 4.8800 4.9990
2017-03-14 08:40 4.8800 5.0350
2017-03-14 08:38 4.9100 5.0350
2017-03-14 07:26 4.8800 5.0350
2017-03-13 18:13 4.9100 5.0350
2017-03-13 15:20 4.9200 5.0350
2017-03-13 15:17 4.9200 5.0250
2017-03-13 11:45 4.9100 5.0250
2017-03-13 10:14 4.9000 5.0250
2017-03-13 10:09 4.8600 5.0250
2017-03-13 08:49 4.8600 5.0100
2017-03-13 08:41 4.8600 4.9990
2017-03-13 08:38 4.8800 4.9990
2017-03-13 07:18 4.8600 4.9990
2017-03-10 17:30 4.8800 4.9990
2017-03-10 15:58 4.8900 4.9990
2017-03-10 15:29 4.8900 5.0090
2017-03-10 12:51 4.9000 5.0090
2017-03-10 11:44 4.9000 5.0190
2017-03-09 16:11 4.9100 5.0190
2017-03-09 16:06 4.9200 5.0190
2017-03-09 13:45 4.9200 5.0290
2017-03-08 13:58 4.9100 5.0290
2017-03-08 11:53 4.9100 5.0190
2017-03-07 16:12 4.9100 5.0250
2017-03-07 16:05 4.9100 5.0290
2017-03-07 13:26 4.9100 5.0390
2017-03-07 13:24 4.9100 5.0390
2017-03-07 10:25 4.9200 5.0390
2017-03-07 10:24 4.9200 5.0490
2017-03-06 12:13 4.9300 5.0490
2017-03-06 11:29 4.9200 5.0490
2017-03-03 19:48 4.9200 5.0390
2017-03-03 17:03 4.9200 5.0490
2017-03-03 15:52 4.9200 5.0450
2017-03-03 14:51 4.9200 5.0490
2017-03-03 13:55 4.9300 5.0590
2017-03-03 12:53 4.9400 5.0590
2017-03-03 12:27 4.9400 5.0690
2017-03-03 10:18 4.9500 5.0690
2017-03-02 18:59 4.9400 5.0690
2017-03-02 18:11 4.9500 5.0690
2017-03-02 18:07 4.9600 5.0690
2017-03-02 17:16 4.9600 5.0790
2017-03-02 15:56 4.9500 5.0790
2017-03-02 14:08 4.9500 5.0690
2017-03-02 09:55 4.9500 5.0590
2017-03-01 19:55 4.9400 5.0590
2017-03-01 17:58 4.9500 5.0590
2017-03-01 17:28 4.9500 5.0790
2017-03-01 16:50 4.9600 5.0790
2017-03-01 16:02 4.9600 5.0850
2017-03-01 14:24 4.9600 5.0990
2017-03-01 13:15 4.9700 5.0990
2017-03-01 13:06 4.9800 5.0990
2017-03-01 12:31 4.9800 5.1090
2017-02-28 18:19 4.9900 5.1090
2017-02-28 17:52 5.0000 5.1190
2017-02-28 11:48 5.0100 5.1190
2017-02-27 17:51 5.0000 5.1190
2017-02-27 16:02 5.0000 5.1090
2017-02-27 13:21 5.0000 5.1150
2017-02-27 12:05 5.0100 5.1150
2017-02-27 11:56 5.0100 5.1190
2017-02-27 08:55 5.0100 5.1250
2017-02-24 18:14 5.0400 5.1590
2017-02-24 11:40 5.0500 5.1590
2017-02-23 17:53 5.0400 5.1590
2017-02-23 17:49 5.0300 5.1590
2017-02-23 10:53 5.0300 5.1490
2017-02-23 10:48 5.0200 5.1490
2017-02-23 10:43 5.0200 5.1250
2017-02-23 08:19 5.0100 5.1250
2017-02-23 07:39 5.0100 5.1490
2017-02-22 17:48 5.0300 5.1490
2017-02-22 17:47 5.0400 5.1490
2017-02-22 16:01 5.0400 5.1590
2017-02-22 10:54 5.0400 5.1490
2017-02-22 09:14 5.0400 5.1590
2017-02-21 11:53 5.0200 5.1390
2017-02-21 10:12 5.0100 5.1390
2017-02-20 16:52 5.0100 5.1290
2017-02-20 15:52 5.0100 5.1390
2017-02-20 10:53 5.0200 5.1390
2017-02-20 10:16 5.0000 5.1390
2017-02-17 18:02 5.0000 5.1290
2017-02-17 17:02 5.0000 5.1190
2017-02-17 10:57 5.0000 5.1090
2017-02-17 10:10 5.0000 5.1190
2017-02-16 18:13 4.9900 5.1190
2017-02-16 17:11 5.0000 5.1190
2017-02-16 16:40 5.0000 5.1290
2017-02-16 15:57 5.0100 5.1290
2017-02-16 14:52 5.0200 5.1290
2017-02-16 10:14 5.0100 5.1290
2017-02-16 10:12 5.0100 5.1190
2017-02-15 16:19 5.0100 5.1290
2017-02-15 16:17 5.0000 5.1290
2017-02-15 13:45 5.0000 5.1190
2017-02-15 13:23 5.0000 5.1290
2017-02-15 11:50 5.0100 5.1290
2017-02-15 10:46 5.0000 5.1290
2017-02-15 10:44 5.0000 5.1390
2017-02-15 09:41 5.0100 5.1390
2017-02-14 17:10 5.0000 5.1390
2017-02-14 16:34 5.0000 5.1290
2017-02-14 16:19 5.0000 5.1190
2017-02-14 14:21 5.0000 5.1090
2017-02-14 13:11 4.9900 5.1090
2017-02-14 13:09 5.0000 5.1090
2017-02-14 10:52 5.0000 5.1150
2017-02-14 10:48 5.0000 5.1390
2017-02-13 14:51 5.0200 5.1390
2017-02-13 13:54 5.0200 5.1490
2017-02-13 13:29 5.0000 5.1490
2017-02-13 12:00 5.0000 5.1390
2017-02-13 11:13 5.0000 5.1290
2017-02-13 11:06 4.9900 5.1290
2017-02-13 09:55 4.9900 5.1190
2017-02-13 09:53 4.9900 5.1050
2017-02-10 18:54 4.9800 5.1050
2017-02-10 18:53 4.9800 5.0990
2017-02-10 17:17 4.9800 5.1150
2017-02-10 17:15 4.9700 5.1150
2017-02-10 16:34 4.9700 5.1090
2017-02-10 13:51 4.9700 5.0950
2017-02-10 13:07 4.9800 5.0950
2017-02-10 10:18 4.9800 5.1090
2017-02-10 10:16 4.9800 5.1250
2017-02-10 09:28 4.9900 5.1250
2017-02-09 14:51 5.0100 5.1250
2017-02-09 10:14 5.0000 5.1250
2017-02-09 10:11 5.0000 5.1150
2017-02-08 18:38 4.9800 5.1150
2017-02-08 16:27 4.9900 5.1150
2017-02-08 13:12 5.0000 5.1150
2017-02-08 12:52 4.9700 5.1150
2017-02-08 10:16 4.9700 5.1090
2017-02-08 09:57 4.9700 5.0890
2017-02-08 08:56 4.9600 5.0890
2017-02-08 08:51 4.9600 5.0790
2017-02-07 19:45 4.9400 5.0790
2017-02-07 18:02 4.9300 5.0790
2017-02-07 17:24 4.9300 5.0690
2017-02-07 17:05 4.9300 5.0490
2017-02-07 13:47 4.9200 5.0490
2017-02-07 12:59 4.9300 5.0490
2017-02-07 12:51 4.9200 5.0490
2017-02-07 11:00 4.9200 5.0390
2017-02-07 10:47 4.9200 5.0290
2017-02-07 10:19 4.9100 5.0290
2017-02-07 10:16 4.9200 5.0290
2017-02-06 20:19 4.9200 5.0390
2017-02-06 17:34 4.9100 5.0390
2017-02-06 16:54 4.9100 5.0290
2017-02-06 15:01 4.9200 5.0290
2017-02-06 11:03 4.9200 5.0390
2017-02-03 16:08 4.9200 5.0490
2017-02-03 15:12 4.9200 5.0590
2017-02-03 14:27 4.9300 5.0590
2017-02-03 11:10 4.9400 5.0590
2017-02-03 10:56 4.9400 5.0750
2017-02-03 10:16 4.9500 5.0750
2017-02-02 18:10 4.9400 5.0750
2017-02-02 15:54 4.9400 5.0650
2017-02-02 15:44 4.9400 5.0790
2017-02-02 14:16 4.9500 5.0790
2017-02-02 14:11 4.9500 5.0950
2017-02-02 13:53 4.9700 5.0950
2017-02-02 13:13 4.9700 5.1150
2017-02-02 11:29 4.9900 5.1150
2017-02-02 08:43 5.0000 5.1150
2017-02-01 16:11 5.0000 5.1350
2017-02-01 16:05 4.9800 5.1350
2017-02-01 14:33 4.9800 5.1250
2017-02-01 12:59 4.9800 5.1150
2017-02-01 11:03 4.9800 5.1090
2017-02-01 11:00 4.9700 5.1090
2017-01-31 18:11 4.9700 5.0990
2017-01-31 17:52 4.9600 5.0990
2017-01-31 14:20 4.9600 5.0790
2017-01-31 12:49 4.9700 5.0790
2017-01-31 12:20 4.9700 5.0990
2017-01-31 11:00 4.9800 5.0990
2017-01-31 10:48 4.9800 5.1190
2017-01-31 08:55 5.0000 5.1190
2017-01-30 17:56 5.0000 5.1390
2017-01-30 17:14 5.0100 5.1390
2017-01-30 17:13 5.0100 5.1450
2017-01-30 16:27 5.0200 5.1450
2017-01-30 16:25 5.0200 5.1550
2017-01-30 14:18 5.0300 5.1550
2017-01-30 14:13 5.0300 5.1390
2017-01-30 11:47 5.0200 5.1390
2017-01-30 10:20 5.0200 5.1490
2017-01-27 17:27 5.0300 5.1490
2017-01-27 14:28 5.0400 5.1490
2017-01-27 12:12 5.0300 5.1490
2017-01-27 12:08 5.0300 5.1590
2017-01-27 09:52 5.0400 5.1590
2017-01-27 09:49 5.0400 5.1790
2017-01-26 15:26 5.0500 5.1790
2017-01-26 13:04 5.0400 5.1790
2017-01-26 12:56 5.0500 5.1790
2017-01-26 11:52 5.0600 5.1790
2017-01-26 10:10 5.0600 5.1990
2017-01-26 10:08 5.0500 5.1990
2017-01-25 18:03 5.0500 5.1750
2017-01-25 15:30 5.0500 5.1650
2017-01-25 10:54 5.0400 5.1650
2017-01-25 10:40 5.0300 5.1650
2017-01-25 10:06 5.0300 5.1550
2017-01-24 18:03 5.0200 5.1550
2017-01-24 17:22 5.0200 5.1390
2017-01-24 17:05 5.0100 5.1390
2017-01-24 13:16 5.0100 5.1290
2017-01-24 13:10 5.0200 5.1290
2017-01-23 17:19 5.0200 5.1390
2017-01-23 17:17 5.0200 5.1250
2017-01-23 10:15 5.0100 5.1250
2017-01-23 09:37 5.0000 5.1190
2017-01-23 08:42 4.9900 5.1190
2017-01-20 13:30 4.9900 5.0990
2017-01-20 12:48 4.9800 5.0990
2017-01-20 10:59 5.0000 5.0990
2017-01-20 10:19 5.0000 5.1150
2017-01-20 09:02 5.0000 5.1090
2017-01-19 17:51 5.0000 5.1250
2017-01-19 15:30 5.0000 5.1290
2017-01-19 15:12 5.0000 5.1190
2017-01-19 11:54 5.0000 5.1090
2017-01-19 11:49 4.9800 5.1090
2017-01-19 10:09 4.9800 5.0950
2017-01-18 17:42 4.9800 5.0850
2017-01-18 13:41 4.9700 5.0850
2017-01-18 13:26 4.9800 5.0850
2017-01-18 10:43 4.9800 5.0950
2017-01-18 10:36 4.9700 5.0950
2017-01-18 09:44 4.9700 5.0850
2017-01-17 18:20 5.0000 5.1150
2017-01-17 13:59 4.9700 5.0990
2017-01-17 13:57 4.9700 5.0790
2017-01-17 13:49 4.9500 5.0790
2017-01-17 13:48 4.9400 5.0790
2017-01-17 13:46 4.9400 5.0690
2017-01-17 13:44 4.9400 5.0490
2017-01-17 13:16 4.9300 5.0490
2017-01-17 13:03 4.9200 5.0490
2017-01-17 12:46 4.9200 5.0290
2017-01-17 11:36 4.9200 5.0490
2017-01-16 10:44 4.9300 5.0490
2017-01-16 10:41 4.9200 5.0490
2017-01-16 10:17 4.9200 5.0290
2017-01-16 09:03 4.9100 5.0290
2017-01-13 18:46 4.9600 5.0990
2017-01-13 17:28 4.9500 5.0990
2017-01-13 17:26 4.9300 5.0990
2017-01-13 17:23 4.9300 5.0890
2017-01-13 17:14 4.9300 5.0790
2017-01-13 14:46 4.9300 5.0690
2017-01-13 13:17 4.9400 5.0690
2017-01-13 12:58 4.9500 5.0690
2017-01-13 12:03 4.9500 5.0790
2017-01-13 11:10 4.9500 5.0690
2017-01-12 19:43 4.9400 5.0690
2017-01-12 19:39 4.9400 5.0790
2017-01-12 17:40 4.9500 5.0790
2017-01-12 17:15 4.9600 5.0790
2017-01-12 17:05 4.9700 5.0790
2017-01-12 16:56 4.9800 5.0790
2017-01-12 11:08 4.9800 5.0990
2017-01-12 09:55 4.9800 5.1090
2017-01-11 16:44 4.9700 5.0990
2017-01-11 16:42 4.9700 5.1090
2017-01-11 16:11 4.9800 5.1090
2017-01-11 15:58 4.9700 5.1090
2017-01-11 12:15 4.9700 5.0990
2017-01-10 18:15 4.9700 5.0890
2017-01-10 17:58 4.9600 5.0890
2017-01-10 14:40 4.9600 5.0790
2017-01-10 12:08 4.9500 5.0790
2017-01-10 11:30 4.9400 5.0790
2017-01-10 10:13 4.9400 5.0690
2017-01-10 09:29 4.9500 5.0690
2017-01-10 09:28 4.9500 5.0770
2017-01-10 08:44 4.9600 5.0770
2017-01-09 18:10 4.9700 5.1090
2017-01-09 17:12 4.9800 5.1090
2017-01-09 17:09 4.9900 5.1090
2017-01-09 15:19 4.9900 5.1190
2017-01-09 14:49 5.0000 5.1190
2017-01-09 12:29 5.0000 5.1290
2017-01-09 11:54 4.9800 5.1290
2017-01-09 08:49 4.9800 5.1450
2017-01-08 09:34 5.0200 5.1450
2017-01-06 15:41 5.0200 5.1650
2017-01-06 12:04 5.0300 5.1650
2017-01-05 18:27 5.0400 5.1650
2017-01-05 15:47 5.0400 5.1790
2017-01-05 14:22 5.0500 5.1790
2017-01-05 13:14 5.0600 5.1790
2017-01-05 10:35 5.0500 5.1790
2017-01-05 09:18 5.0500 5.1650
2017-01-05 09:11 5.0500 5.1950
2017-01-04 17:14 5.0600 5.1950
2017-01-04 16:12 5.0700 5.1950
2017-01-04 16:10 5.0700 5.2090
2017-01-04 12:48 5.0900 5.2090
2017-01-04 10:53 5.0900 5.2190
2017-01-04 10:20 5.0900 5.2390
2017-01-03 17:54 5.1000 5.2390
2017-01-03 15:58 5.1100 5.2390
2017-01-03 15:51 5.1100 5.2490
2017-01-03 14:59 5.1200 5.2490
2017-01-03 12:18 5.1200 5.2590
2017-01-03 11:10 5.0900 5.2590
2017-01-03 11:01 5.0800 5.2590
2016-12-30 15:50 5.0800 5.2290
2016-12-30 11:14 5.0800 5.2150
2016-12-30 09:09 5.0900 5.2150
2016-12-29 18:12 5.0800 5.2150
2016-12-29 17:01 5.0800 5.2250
2016-12-29 16:50 5.1000 5.2250
2016-12-29 10:52 5.1000 5.2290
2016-12-29 09:37 5.1000 5.2450
2016-12-28 16:07 5.1100 5.2450
2016-12-28 15:49 5.1100 5.2350
2016-12-23 15:54 5.1000 5.2350
2016-12-23 13:35 5.1000 5.2390
2016-12-23 10:14 5.1100 5.2390
2016-12-23 10:10 5.1100 5.2690
2016-12-22 16:13 5.1300 5.2690
2016-12-22 14:32 5.1400 5.2690
2016-12-22 13:22 5.1300 5.2690
2016-12-22 12:32 5.1200 5.2690
2016-12-22 12:11 5.1400 5.2690
2016-12-22 11:03 5.1400 5.2790
2016-12-22 10:14 5.1500 5.2790
2016-12-22 10:10 5.1500 5.2990
2016-12-21 15:29 5.1600 5.2990
2016-12-21 10:19 5.1700 5.2990
2016-12-21 10:17 5.1800 5.2990
2016-12-20 16:44 5.1800 5.3090
2016-12-20 15:57 5.1900 5.3090
2016-12-20 12:45 5.1900 5.3190
2016-12-20 12:00 5.1800 5.3190
2016-12-20 10:07 5.1900 5.3190
2016-12-19 18:00 5.1800 5.3190
2016-12-19 17:24 5.1700 5.3190
2016-12-19 15:56 5.1700 5.2990
2016-12-19 14:34 5.1700 5.3090
2016-12-19 14:08 5.1800 5.3090
2016-12-19 13:52 5.1900 5.3090
2016-12-19 12:58 5.1900 5.3250
2016-12-19 12:03 5.2000 5.3250
2016-12-16 12:24 5.2000 5.3350
2016-12-16 11:52 5.1900 5.3350
2016-12-16 11:05 5.1900 5.3250
2016-12-16 11:00 5.2000 5.3250
2016-12-16 10:57 5.2100 5.3250
2016-12-16 10:48 5.2100 5.3350
2016-12-16 10:33 5.2100 5.3650
2016-12-16 10:32 5.2100 5.3450
2016-12-16 09:18 5.2100 5.3650
2016-12-15 17:10 5.2200 5.3650
2016-12-15 14:52 5.2400 5.3650
2016-12-15 12:51 5.2400 5.3950
2016-12-15 11:55 5.2400 5.3850
2016-12-15 11:47 5.2400 5.3750
2016-12-15 11:36 5.2200 5.3750
2016-12-14 17:55 5.2200 5.3550
2016-12-14 14:56 5.2200 5.3590
2016-12-14 11:54 5.2200 5.3490
2016-12-14 11:22 5.2200 5.3590
2016-12-14 10:56 5.2300 5.3590
2016-12-13 17:23 5.2300 5.3650
2016-12-13 16:57 5.2400 5.3650
2016-12-13 16:25 5.2400 5.3890
2016-12-13 14:21 5.2600 5.3890
2016-12-13 12:25 5.2500 5.3890

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7753 

Do W. Brytanii4.8045 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera