Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski z UK

Sprawdź, jak szybko zlecić przelew do Polski

1. Zarejestruj się na England.pl

2. Dodaj dane odbiorcy przelewu

3. Zleć dyspozycję wykonania przelewu

4. Zrób przelew na nasze konto bankowe lub opłać kartą

5. Gotowe! Pieniądze zaraz będą u odbiorcy

Prawda, że proste? Zarejestruj się w naszym systemie transakcyjnym i sprawdź sam!

Lubisz dużo czytać? Poniżej kilka dodatkowych informacji o przelewach do Polski z UK

 1. Wszystkie przelewy bankowe o wartości powyżej oraz równej 100 GBP transferujemy do Polski bezpłatnie. Przelewy poniżej 100 GBP będą obciążone opłatą 3 GBP (potrącaną od wpływu).
 2. Nie przyjmujemy na nasze konto wpłat gotówkowych, a jedynie przelewy bezgotówkowe (z konta bankowego na konto bankowe) lub płatności kartą (warunki zostałe określone w regulaminie).
 3. Nadawcą przelewu może być tylko właściciel konta bankowego (nie realizujemy przelewów dokonywanych z cudzego konta).
 4. Złamanie wymogów punktu 2 lub 3 skutkuje zwrotem środków do nadawcy.
 5. Standardowo, kwota jednorazowego przelewu nie może być wyższa niż 30 000 GBP, ale w wyjątkowych wypadkach wykonujemy również większe przelewy po skontaktowaniu się z nami i uzgodnieniu warunków.
 6. Przed dokonaniem transferu należy dokonać rejestracji w naszym serwisie, przez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
 7. Przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego podajecie Państwo własne dane niezbędne do realizacji przelewów oraz adres e-mail i ustanawiacie hasło, które będzie służyło do logowania w naszym serwisie. Po dokonaniu rejestracji otrzymacie Państwo unikatowy numer klienta, którym należy się posługiwać w kontaktach z nami oraz zamieszczać w tytule przelewu.
 8. Nasz rachunek bankowy na przelewy do Polski znajdą Państwo w sekcji rachunki po zalogowaniu się do naszego systemu.
 9. Po dokonaniu przelewu na nasze konto, należy zalogować się do swojego indywidualnego panelu, wybrać odbiorce przelewu (z wcześniej utworzonej listy), a następnie zlecić przelew.
 10. Jeżeli kwota jednorazowego przelewu lub suma drobnych przelewów dokonanych za naszym pośrednictwem przekracza narastająco równowartość 1000 euro, wówczas przed realizacją przelewu należy dostarczyć WYMAGANE DOKUMENTY
 11. Jeżeli dokonaliście Państwo wpłaty na nasze konto oraz prawidłowego zlecenia w swoim panelu przed godz. 14 czasu polskiego (dzień roboczy), to pieniądze na złotówkowym koncie w Polsce powinny zostać zaksięgowane tego samego dnia. Przy wpłatach późniejszych, także tego samego dnia lub najpóźniej następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. Przelewy do Polski w godzinach roboczych zazwyczaj są realizowane w ciągu 1 h.
 12. W przypadkach podejrzenia tzw. prania pieniędzy lub niedopełnienia rejestracji np. przez niedosłanie wymaganych dokumentów, przelew zostanie wstrzymany celem wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów. Przy większych transakcjach możemy poprosić o przedstawienie dokumentu potwierdzającego źródło pochodzenia pieniędzy.
 13. Pieniądze zostaną przeliczone wg kursu dla przelewów z Wielkiej Brytanii do Polski, jaki obowiązywał w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie. Kursy zmieniają się codziennie i są publikowane na pierwszej stronie naszego serwisu www.England.pl oraz w indywidualnym panelu klienta.

UWAGA! Przy przelewach powyżej równowartości 1000 euro, lub kiedy suma drobnych przelewów narastająco przekracza równowartość 1000 euro, nadawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające tożsamości (paszport lub dowód osobisty) oraz dokumenty potwierdzające adres zamieszkania w UK (np. pismo z urzędu, banku, bądź rachunek, na którym widnieje nazwisko nadawcy i aktualny adres). Obowiązek powyższy wynika z ustawy o przeciwdziałaniu tzw. praniu pieniędzy.

Gromadzone informacje są chronione i wykorzystywane jedynie przez England.pl Limited oraz England.pl Sp. z o.o., celem należytego wykonania usługi transferu pieniędzy i nie są udostępniane osobom trzecim, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innym wytycznym Information Commissioner's Office - Registration Number: Z2120422 (Data Protection Act 1998)

Działalność dotycząca transferów pieniędzy jest zarejestrowana w angielskim urzędzie skarbowym HMRC - nr rej. 12255373, oraz jest regulowana przez Financial Conduct Authority (FCA) - nr rej. 524126. Po stronie polskiej działalność England.pl Sp. z o.o. w zakresie przekazu pieniężnego jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego (rejestr podmiotów nadzorowanych nr IP4/2013). Jesteśmy członkiem organizacji zawodowej - Association UK Payment Institutions (AUKPI) skupiającej podmioty dokonujące transferów pieniędzy.

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7735 

Do W. Brytanii4.8031 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?