Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Pranie pieniędzy

England.pl Sp. z o.o. jako podmioty dokonujący transakcji na rynku finansowym, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązana jest do prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania procederowi tzw. prania pieniędzy (ang. AML). Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

W związku z powyższym przestrzegamy zasad związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu mimo, że stosowanie powyższych zasad może być często uciążliwe dla wszystkich uczciwych klientów, za co z góry przepraszamy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (w Wielkiej Brytanii -  The Money Laundering Regulations 2007) jesteśmy zobowiązani w szczególności do:

  • potwierdzania tożsamości naszych klientów,
  • rejestrowania i monitorowania wszystkich transakcji,
  • wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
  • stałego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników w w/w zakresie,
  • stałego doskonalenia wewnątrz zakładowego systemu AML,
  • przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres 5 lat,
  • proszenia klientów o udokumentowanie źródła pochodzenia pieniędzy, w szczególności przy transakcjach powyżej 10 000 GBP


Przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii:

The Money Laundering Regulations 2007

Przepisy obowiązujące w Polsce:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - poradnik (wydany przez HMRC) dla klientów firm dokonujących transferów pieniędzy:

Ulotka informacyjna wydana przez HMRC (w języku polskim)

Więcej informacji na temat wymagań stawianych firmom transferowym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy można znaleźć w obszernym poradniku wydanym przez HMRC:

MLR 2007 Supervision of Money Service Businesses (publikacja w języku angielskim)

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8583 

Do W. Brytanii4.8884 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?