Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Pranie brudnych pieniędzy

England.pl Sp. z o.o. jako podmioty dokonujący transakcji na rynku finansowym, zgodnie z obowiązującym prawem, zobowiązana jest do prowadzenia działań prewencyjnych zmierzających do przeciwdziałania procederowi tzw. prania brudnych pieniędzy (ang. AML). Terminem tym określa się wprowadzenie do obiegu wartości pieniężnych, które pochodzą z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł.

W związku z powyższym przestrzegamy zasad związanych z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu terroryzmu mimo, że stosowanie powyższych zasad może być często uciążliwe dla wszystkich uczciwych klientów, za co z góry przepraszamy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy (w Wielkiej Brytanii -  The Money Laundering Regulations 2007) jesteśmy zobowiązani w szczególności do:

  • potwierdzania tożsamości naszych klientów,
  • rejestrowania i monitorowania wszystkich transakcji,
  • wyznaczenia przeszkolonego pracownika do zagadnień związanych z AML,
  • stałego podnoszenia kwalifikacji naszych pracowników w w/w zakresie,
  • stałego doskonalenia wewnątrz zakładowego systemu AML,
  • przechowywania dokumentacji związanej ze wszystkim transakcjami przez okres 5 lat,
  • proszenia klientów o udokumentowanie źródła pochodzenia pieniędzy, w szczególności przy transakcjach powyżej 10 000 GBP


Przepisy obowiązujące w Wielkiej Brytanii:

The Money Laundering Regulations 2007

Przepisy obowiązujące w Polsce:

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy - poradnik (wydany przez HMRC) dla klientów firm dokonujących transferów pieniędzy:

Ulotka informacyjna wydana przez HMRC (w języku polskim)

Więcej informacji na temat wymagań stawianych firmom transferowym w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy można znaleźć w obszernym poradniku wydanym przez HMRC:

MLR 2007 Supervision of Money Service Businesses (publikacja w języku angielskim)

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8100 

Do W. Brytanii4.8690 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo