Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Meningitis wciąż groźne w UK

Niektóre przypadki zapalenia opon mózgowych i sepsy w UK wciąż są rozpoznawane zbyt późno, twierdzą twórcy niedawnego raportu Meningitis Research Foundation. Właściwie i szybko postawiona diagnoza jest kluczowa dla losu chorego, którego organizm w ciągu zaledwie kilku godzin może znaleźć się w stanie krytycznym. Choroba, której objawy mogą przypominać zapalenie ucha, grypę czy inną infekcję jest nadal bardzo niebezpieczna, zwłaszcza dla najmłodszych pacjentów.

Zbyt mało informacji

We wnioskach z raportu podkreśla się znaczenie informacji przekazywanych rodzicom dzieci, których stan pozostaje choćby w najmniejszym stopniu niejasny. Zaleca się, by placówka medyczna, która decyduje się odesłać małego pacjenta do domu, poinformowała opiekunów o możliwym rozwoju objawów w kierunku zapalenia opon mózgowych i sepsy. Co więcej, nawet jeśli diagnoza zostanie postawiona, np. lekarz stwierdzi infekcję ucha, rodzic musi mieć świadomość, że niektóre objawy są podobne lub wręcz takie same i żadna z dwu powyższych chorób nie została faktycznie wykluczona.

Niestety, z raportu MRF wynika, że aż w jednej trzeciej przypadków zachorowań małych dzieci, u których ostatecznie potwierdzono zapalenie opon mózgowych, rodzice nie zostali poinformowani jak niebezpieczny obrót może przyjąć choroba. Opóźniło to znacznie podjęcie właściwego leczenia z powodu fałszywego poczucia bezpieczeństwa, że „wszystko jest w porządku”. Raport zamieszcza relacje ponad setki rodziców, którzy twierdzą, że podczas pierwszej wizyty związanej z chorobą dziecka nie uzyskali wystarczającej porady zalecanej w danych okolicznościach. Zgodnie z rekomendacjami NHS w razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia chorego rodzicom powinno się nakazać natychmiastowy ponowny kontakt z placówką medyczną, bez względu na to, kiedy miała miejsce poprzednia wizyta.

Najważniejsza prawidłowa diagnoza

Zapalenie opon mózgowych (ang. Meningitis), zwane też chorobą meningokokową, to w uproszczeniu infekcja, która atakuje tkanki otaczające mózg i rdzeń kręgowy. Może ona być wywołana zarówno przez wirusy jak i bakterie, przy czym te drugie powodują ostrzejszy jej przebieg. Jest na nią narażony każdy, niezależnie od wieku, choć rzadziej zdarza się u osób starszych. W jej konsekwencji może pojawić się zagrażające życiu zatrucie krwi – sepsa. Opóźnienie w podaniu leków może przesądzić o tragicznym losie pacjenta a także o stopniu późniejszego uszczerbku na zdrowiu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nawet jeśli pacjenta uda się uratować, dość często, bo aż w jednej piątej przypadków pacjent nie wraca do pełni zdrowia. Najczęstsze powikłania po zakażeniu to utrata słuchu, wzroku, a także amputacje kończyn i trwałe uszkodzenia tkanek i organów.

Główne objawy, które powinny skłonić otoczenie do wnikliwej obserwacji chorego są następujące:

  • temperatura na poziomie lub powyżej 38C
  • wymioty
  • ból głowy
  • krwistoczerwona wysypka, która nie znika po przyciśnięciu bezbarwnym szkłem (tzw. test szklanki)
  • sztywność karku
  • nietolerancja światła
  • ospałość bądź brak kontaktu
  • zimne stopy i dłonie
  • ciemiączko u niemowląt i małych dzieci może być wybrzuszone

Prawidłową diagnozę utrudnia jednak fakt, że mogą one wystąpić w różnej kolejności, a niektóre nie pojawią się wcale. Najbardziej oczywisty symptom, czyli wysypka, nie zawsze występuje.

Meningitis

Oficjalnie przedstawiane dane świadczą o wysokiej śmiertelności wśród pacjentów z zapaleniem opon mózgowych – blisko 10% osób umiera. Jest to wysoki wynik w sytuacji, gdy współczesna medycyna dysponuje odpowiednimi lekami, by zwalczyć chorobę. Zawodzi więc czynnik czasowy, a może ludzki... Przedstawiciele rządu twierdzą, że podjęli już działania zgodnie z zaleceniami raportu. Pojawić ma się między innymi konieczność wpisania do karty pacjenta, czy jego opiekunowie zostali poinformowani o niebezpieczeństwie rozwinięcia się infekcji w zapalenie opon mózgowych.

 

Opracowanie: Małgorzata Solińska, England.pl, 16.09.2018

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8585 

Do W. Brytanii4.8885 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?