Przelewy do Polski 4.7400 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7400 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Heartwood Forest - odbudowany las

W niedzielę 25 marca grupa wolontariuszy świętowała zakończenie 10-letniego programu odtwarzania lasu o powierzchni 347 ha w hrabstwie Hertfordshire, koło miasta St Albane. Ochotnicy zasadzili ostatnie z zaplanowanych 600 tysięcy drzew. Tego dnia nowy las został oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Projekt jest ciekawy zarówno ze względów przyrodniczych, jak i społecznych.

Teren nowego lasu znajduje się w tak zwanym zielonym pasie Londynu, oficjalnie Metropolitan Green Belt, czyli otaczającym stolicę obszarze, który wyznaczono dla ochrony przed niekontrolowanym rozlewaniem się miejskiej zabudowy. Z centrum Londynu, jadąc na północ najpierw autostradą M1, jest do tego miejsca zaledwie 33 km. Teren nowego lasu graniczy ze wsią Sandrige, która ze swoją gastronomią, toaletami i parkingiem oferuje usługowe zaplecze dla zwiedzających.

Przed dziesięciu lat był to teren rolniczy, rosła tu pszenica i rzepak. Wśród pól zachowało się kilka kęp starego lasu, nawet z kilkusetletnimi drzewami, razem niecałe 18 hektarów. W 2008 r. teren ten przejęła fundacja Woodland Trust, która zajmuje się odtwarzaniem lasów w Wielkiej Brytanii. Pierwsze nasadzenia zaczęły się zimą 2009/10 i były kontynuowane przez kolejne sezony wyłącznie rękami wolontariuszy. W ciągu dziesięciu lat pracowało tu łącznie 45 tysięcy ochotników w wieku „od jednego roku do stu lat”, w tym połowa z tej liczby to młodzież szkolna.

Rękami wolontariuszy

W założeniu ma to być odbudowa rodzimego, angielskiego drzewostanu, a więc ma tu rosnąć głównie dąb, buk, brzoza, lipa, klon, jesion, grab, osika; podobnie jest z krzewami, np. tarnina; razem 60 gatunków. W obecnym – oczywiście nie ostatecznym – stanie główne części struktury 347 hektarów Heartwood Forest to 247 ha nasadzeń nowych drzew, 10 ha zarośli, 79 ha łąk i wspomniane 18 ha starodrzewia w czterech skupiskach. Poza tym prawie dwa i pół hektara wydzielono na tzw. community orchard, czyli sad, w którym posadzono 600 drzew owocowych. Jest dzieło głównie lokalnych dzieci.

Obecnie jest to już obszar o nieprzerwanym zalesieniu i tak urządzony aby łączyć funkcję przyrodniczą – to jest rozwoju bioróżnorodności – ze społeczną, to jest edukacyjną i rekreacyjną. Dla zwiedzających nowy las został pocięty ścieżkami spacerowymi dla zwiedzających. Niektóre z nich są dostępne dla rowerzystów oraz konnej jazdy. Większość wejść do nowego lasu odbywa przez tzw. kissing gate, czyli rodzaj furtek, która można spotkać chyba tylko w UK. Widzi się je głównie w ogrodzeniach pastwisk i są tak skonstruowana – można rzec na zasadzie śluzy – że człowiek może przez nią przejść, ale zwierze już nie. Z tego samego powodu nie da się ich pokonać z rowerem.

Patrząc na mapę Heartwood Forest widzimy jak od północnej strony w jego kontur wrzyna się farma o nazwie Hillend Farm, albo ujmując rzecz bardziej chronologicznie Heartwood Forest wziął farmę w kleszce. Jest to w tej okolicy ostaniec dawnego sposobu wykorzystania terenu. Zwiedzający mają dodatkową atrakcję, mogą obserwować pole uprawne i pracę rolnika.

Heartwood Forest - odbudowa rodzimego, angielskiego drzewostanu

Z polskiego punktu widzenia cały projekt jest ciekawy przede wszystkim ze względów społecznych. Zaczęło się od pomysłu kilku ludzi niezwiązanych z żadnymi państwowymi czy administracyjnymi strukturami, którzy potrafili zmobilizować armię ochotników i zrealizować projekt. Przy tej okazji osiągnięto ogromny edukacyjny efekt wśród dzieci i młodzieży. Projekt wyzwolił wiele innych towarzyszących wydarzeń i przedsięwzięć.

Woodland Trust

Można rzec, że ten projekt był realizowany w bardzo brytyjski sposób. W tym kraju ogromna część projektów z zakresu ochrony środowiska, a także dziedzictwa materialnego odbywa się poprzez organizację pozarządowe, które czerpią fundusze z różnych źródeł i otrzymują rządowe granty. Największe to oczywiście National Trust i English Heritage, które dysponują ogromnymi budżetami; misją tej pierwszej jest ochrona przyrody, a drugiej zabytków kultury materialnej. Ta pierwsza jest największym posiadaczem ziemskim w UK.

Wspomniana fundacja Woodland Trust, która jest patronem budowy lasu Heartwood Forest, ma zapisane w swoim statucie, 1) ochronę starych lasów, 2) restauracja zdewastowanych starych lasów, 3) tworzenie przez nasadzenia nowych lasów. Organizację tę założył w 1972 r. emerytowany farmer Kenneth Watkins i tamtego czasu organizacja zyskała pół miliona członków i osób wspierających i zasadziła 30 milionów drzew. Obecnie Woodland Trust jest właścicielem ponad tysiąca różnych gruntów o łącznej powierzchni ponad 26.000 ha. Zatrudniająca 300 osób główna siedziba fundacji znajduje się w miejscowości Grantham w Lincolnshire.

Misją Woodland Trust jest odwrócenie trendu wylesiania kraju. Od lat 30. Wielka Brytania w wyniku szybkiej urbanizacji straciła połowę swoich lasów i obecnie jest nimi pokryte zaledwie 12% powierzchni kraju przy europejskiej średniej 37%. Stąd mieszkaniec Norwegii, czy Rosji – krajów, gdzie można całymi dniami błądzić po lasach nie spotkawszy człowieka – Heartwood Forest nazwałby raczej parkiem, a nie lasem. Ze względu na relację liczby ludności do powierzchni podobne zalesienie Zjednoczonego Królestwa jest raczej niemożliwe i Brytyjczycy muszą gospodarować tym co mają, a to także może być ciekawe i pouczające.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 22.04.2018

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7940 

Do W. Brytanii4.8235 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo