Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Heartwood Forest - odbudowany las

W niedzielę 25 marca grupa wolontariuszy świętowała zakończenie 10-letniego programu odtwarzania lasu o powierzchni 347 ha w hrabstwie Hertfordshire, koło miasta St Albane. Ochotnicy zasadzili ostatnie z zaplanowanych 600 tysięcy drzew. Tego dnia nowy las został oficjalnie otwarty dla zwiedzających. Projekt jest ciekawy zarówno ze względów przyrodniczych, jak i społecznych.

Teren nowego lasu znajduje się w tak zwanym zielonym pasie Londynu, oficjalnie Metropolitan Green Belt, czyli otaczającym stolicę obszarze, który wyznaczono dla ochrony przed niekontrolowanym rozlewaniem się miejskiej zabudowy. Z centrum Londynu, jadąc na północ najpierw autostradą M1, jest do tego miejsca zaledwie 33 km. Teren nowego lasu graniczy ze wsią Sandrige, która ze swoją gastronomią, toaletami i parkingiem oferuje usługowe zaplecze dla zwiedzających.

Przed dziesięciu lat był to teren rolniczy, rosła tu pszenica i rzepak. Wśród pól zachowało się kilka kęp starego lasu, nawet z kilkusetletnimi drzewami, razem niecałe 18 hektarów. W 2008 r. teren ten przejęła fundacja Woodland Trust, która zajmuje się odtwarzaniem lasów w Wielkiej Brytanii. Pierwsze nasadzenia zaczęły się zimą 2009/10 i były kontynuowane przez kolejne sezony wyłącznie rękami wolontariuszy. W ciągu dziesięciu lat pracowało tu łącznie 45 tysięcy ochotników w wieku „od jednego roku do stu lat”, w tym połowa z tej liczby to młodzież szkolna.

Rękami wolontariuszy

W założeniu ma to być odbudowa rodzimego, angielskiego drzewostanu, a więc ma tu rosnąć głównie dąb, buk, brzoza, lipa, klon, jesion, grab, osika; podobnie jest z krzewami, np. tarnina; razem 60 gatunków. W obecnym – oczywiście nie ostatecznym – stanie główne części struktury 347 hektarów Heartwood Forest to 247 ha nasadzeń nowych drzew, 10 ha zarośli, 79 ha łąk i wspomniane 18 ha starodrzewia w czterech skupiskach. Poza tym prawie dwa i pół hektara wydzielono na tzw. community orchard, czyli sad, w którym posadzono 600 drzew owocowych. Jest dzieło głównie lokalnych dzieci.

Obecnie jest to już obszar o nieprzerwanym zalesieniu i tak urządzony aby łączyć funkcję przyrodniczą – to jest rozwoju bioróżnorodności – ze społeczną, to jest edukacyjną i rekreacyjną. Dla zwiedzających nowy las został pocięty ścieżkami spacerowymi dla zwiedzających. Niektóre z nich są dostępne dla rowerzystów oraz konnej jazdy. Większość wejść do nowego lasu odbywa przez tzw. kissing gate, czyli rodzaj furtek, która można spotkać chyba tylko w UK. Widzi się je głównie w ogrodzeniach pastwisk i są tak skonstruowana – można rzec na zasadzie śluzy – że człowiek może przez nią przejść, ale zwierze już nie. Z tego samego powodu nie da się ich pokonać z rowerem.

Patrząc na mapę Heartwood Forest widzimy jak od północnej strony w jego kontur wrzyna się farma o nazwie Hillend Farm, albo ujmując rzecz bardziej chronologicznie Heartwood Forest wziął farmę w kleszce. Jest to w tej okolicy ostaniec dawnego sposobu wykorzystania terenu. Zwiedzający mają dodatkową atrakcję, mogą obserwować pole uprawne i pracę rolnika.

Heartwood Forest - odbudowa rodzimego, angielskiego drzewostanu

Z polskiego punktu widzenia cały projekt jest ciekawy przede wszystkim ze względów społecznych. Zaczęło się od pomysłu kilku ludzi niezwiązanych z żadnymi państwowymi czy administracyjnymi strukturami, którzy potrafili zmobilizować armię ochotników i zrealizować projekt. Przy tej okazji osiągnięto ogromny edukacyjny efekt wśród dzieci i młodzieży. Projekt wyzwolił wiele innych towarzyszących wydarzeń i przedsięwzięć.

Woodland Trust

Można rzec, że ten projekt był realizowany w bardzo brytyjski sposób. W tym kraju ogromna część projektów z zakresu ochrony środowiska, a także dziedzictwa materialnego odbywa się poprzez organizację pozarządowe, które czerpią fundusze z różnych źródeł i otrzymują rządowe granty. Największe to oczywiście National Trust i English Heritage, które dysponują ogromnymi budżetami; misją tej pierwszej jest ochrona przyrody, a drugiej zabytków kultury materialnej. Ta pierwsza jest największym posiadaczem ziemskim w UK.

Wspomniana fundacja Woodland Trust, która jest patronem budowy lasu Heartwood Forest, ma zapisane w swoim statucie, 1) ochronę starych lasów, 2) restauracja zdewastowanych starych lasów, 3) tworzenie przez nasadzenia nowych lasów. Organizację tę założył w 1972 r. emerytowany farmer Kenneth Watkins i tamtego czasu organizacja zyskała pół miliona członków i osób wspierających i zasadziła 30 milionów drzew. Obecnie Woodland Trust jest właścicielem ponad tysiąca różnych gruntów o łącznej powierzchni ponad 26.000 ha. Zatrudniająca 300 osób główna siedziba fundacji znajduje się w miejscowości Grantham w Lincolnshire.

Misją Woodland Trust jest odwrócenie trendu wylesiania kraju. Od lat 30. Wielka Brytania w wyniku szybkiej urbanizacji straciła połowę swoich lasów i obecnie jest nimi pokryte zaledwie 12% powierzchni kraju przy europejskiej średniej 37%. Stąd mieszkaniec Norwegii, czy Rosji – krajów, gdzie można całymi dniami błądzić po lasach nie spotkawszy człowieka – Heartwood Forest nazwałby raczej parkiem, a nie lasem. Ze względu na relację liczby ludności do powierzchni podobne zalesienie Zjednoczonego Królestwa jest raczej niemożliwe i Brytyjczycy muszą gospodarować tym co mają, a to także może być ciekawe i pouczające.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 22.04.2018

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8579 

Do W. Brytanii4.8880 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?