Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Współczesne niewolnictwo w Wielkiej Brytanii

Według opublikowanego 26 marca b.r. urzędowego raportu w 2017 roku zarejestrowano w Wielkiej Brytanii 5145 osób, które znajdowały się w sytuacji, która odpowiada definicji niewolnictwa. Ofiary były eksploatowane głównie jako pracownicy w fabrykach i na farmach, niewolnicy seksualni, jako służba domowa, a także przy rozprowadzaniu narkotyków. W statystyce podziału ofiar według narodowości za 2017 rok widnieje 102 Polaków.

Rok wcześniej, w 2016, zarejestrowano 163 Polaków, co jest znaczącym spadkiem liczby pochodzących z Polski niewolników. W tej porównawczej tabeli w roku 2017 najwięcej zarejestrowano obywateli Wielkiej Brytanii (819), potem Albanii (777) oraz Wietnamu (739). Jak widać także w tej kryminalnej statystyce, podobnie jak w innych, np. w liczbie osadzonych w brytyjskich więzieniach, Albańczycy wyróżniają się, choć jest w UK zaledwie kilkadziesiąt tysięcy.

W urzędowych aktach omawiane zjawisko jest definiowane jako handel ludźmi (human trafficking) oraz jako niewolnicza służba i praca (servitude and forced or compulsory labour). Metodami zniewalania ludzi są użycie siły lub groźba jej użycia, porwania, oszustwa, nadużycia władzy, wykorzystanie ludzkiej bezradności, w tym dzieci. Celem jest eksploatacja, głównie niewolnictwo seksualne, przymusowa praca w fabrykach, na farmach, w usługach, lub jako służba domowa, poza tym wyzysk finansowy, zmuszanie do żebractwa oraz rozprowadzania narkotyków. W tej kategorii rejestruje się także pobieranie ludzkich organów.

Antyniewolnicza ustawa

Zjawisko współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi jest na wyspach monitorowane od lat i tak samo od dawna trwają wysiłki zwalczania tej plagi. Jednym z narzędzi jest uchwalona kilka lat temu ustawa o nazwie Modern Slavery Act 2015, która ma ułatwiać sądom zadanie w definiowaniu współczesnego niewolnictwa oraz orzekanie o winie i karze. Maksymalna kara jaką jest zagrożony handel ludźmi to 14 lat pozbawienia wolności.

Głównym organem, który zajmuje się ściganiem współczesnego niewolnictwa jest National Crime Agency (NCA), czyli czołowa instytucja powołana w 2013 r. do zwalczania najcięższych przestępstw, powstała po reorganizacji wcześniejszych struktur. Wewnątrz NCA działa jednostka o nazwie Modern Slavery Human Trafficking Unit, która zajmuje się zbieraniem informacji na temat ofiar posługując się międzyresortowym narzędziem o nazwie National Refferal Mechanisms. Jest to ustalona metodyka wykrywania, kwalifikowania i rejestrowania przejawów handlu ludźmi i niewolniczej eksploatacji.

Opublikowany właśnie raport powstał w NCA. Są to surowe dane, bez analizy i komentarzy. Dotyczą jedynie rejestracji zgłoszonych przypadków. W ubiegłych roku zanotowano znaczący wzrost – o 35% - liczby potencjalnych ofiar, a nieletnich aż o 66%. Jednakże towarzyszy temu uwaga, że ten wzrost może być także skutkiem zwiększonej wykrywalności nieustannie doskonalonego systemu. Wg szefów NCA należy mówić o niedoszacowaniu skali zjawiska. „Obserwowany jest raczej czubek góry lodowej, im więcej patrzymy, tym więcej widzimy” - powiedział jeden z szefów NCA.

Gangi wykorzystują dzieci

Według NCA skokowy wzrost liczby dzieci niewolników – 2.118 w porównaniu z 1.278 w 2016 r. - jest związany z rozwojem sieci handlu narkotykami. Nieletni są wykorzystywani przez miejskie gangi jako kurierzy w tak zwanych „county lines”, to jest dostarczania narkotyków na tereny wiejskie i do ośrodków nadmorskich. Gangi rekrutują często dzieci z obozów dla uchodźców, szczególnie te, które przybyły do UK bez rodziców. Najmłodsze mają dopiero 12 lat.

Will Kerr, jeden z dyrektorów NCA, powiedział w wywiadzie prasowym, że współczesnych niewolników można rozpoznać po wyglądzie i sposobie bycia, tj. oznakach życia w stresie, śladach obrażeń, sposobie ubierania i udawania się na miejsce pracy w danej okolicy.

Poniżej jedna z tabel raportu NCA:

Współczesne niewolnictwo na Wyspach

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 27.03.2018

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8579 

Do W. Brytanii4.8880 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?