Przelewy do Polski 4.7700 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7700 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Współczesne niewolnictwo w Wielkiej Brytanii

Według opublikowanego 26 marca b.r. urzędowego raportu w 2017 roku zarejestrowano w Wielkiej Brytanii 5145 osób, które znajdowały się w sytuacji, która odpowiada definicji niewolnictwa. Ofiary były eksploatowane głównie jako pracownicy w fabrykach i na farmach, niewolnicy seksualni, jako służba domowa, a także przy rozprowadzaniu narkotyków. W statystyce podziału ofiar według narodowości za 2017 rok widnieje 102 Polaków.

Rok wcześniej, w 2016, zarejestrowano 163 Polaków, co jest znaczącym spadkiem liczby pochodzących z Polski niewolników. W tej porównawczej tabeli w roku 2017 najwięcej zarejestrowano obywateli Wielkiej Brytanii (819), potem Albanii (777) oraz Wietnamu (739). Jak widać także w tej kryminalnej statystyce, podobnie jak w innych, np. w liczbie osadzonych w brytyjskich więzieniach, Albańczycy wyróżniają się, choć jest w UK zaledwie kilkadziesiąt tysięcy.

W urzędowych aktach omawiane zjawisko jest definiowane jako handel ludźmi (human trafficking) oraz jako niewolnicza służba i praca (servitude and forced or compulsory labour). Metodami zniewalania ludzi są użycie siły lub groźba jej użycia, porwania, oszustwa, nadużycia władzy, wykorzystanie ludzkiej bezradności, w tym dzieci. Celem jest eksploatacja, głównie niewolnictwo seksualne, przymusowa praca w fabrykach, na farmach, w usługach, lub jako służba domowa, poza tym wyzysk finansowy, zmuszanie do żebractwa oraz rozprowadzania narkotyków. W tej kategorii rejestruje się także pobieranie ludzkich organów.

Antyniewolnicza ustawa

Zjawisko współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi jest na wyspach monitorowane od lat i tak samo od dawna trwają wysiłki zwalczania tej plagi. Jednym z narzędzi jest uchwalona kilka lat temu ustawa o nazwie Modern Slavery Act 2015, która ma ułatwiać sądom zadanie w definiowaniu współczesnego niewolnictwa oraz orzekanie o winie i karze. Maksymalna kara jaką jest zagrożony handel ludźmi to 14 lat pozbawienia wolności.

Głównym organem, który zajmuje się ściganiem współczesnego niewolnictwa jest National Crime Agency (NCA), czyli czołowa instytucja powołana w 2013 r. do zwalczania najcięższych przestępstw, powstała po reorganizacji wcześniejszych struktur. Wewnątrz NCA działa jednostka o nazwie Modern Slavery Human Trafficking Unit, która zajmuje się zbieraniem informacji na temat ofiar posługując się międzyresortowym narzędziem o nazwie National Refferal Mechanisms. Jest to ustalona metodyka wykrywania, kwalifikowania i rejestrowania przejawów handlu ludźmi i niewolniczej eksploatacji.

Opublikowany właśnie raport powstał w NCA. Są to surowe dane, bez analizy i komentarzy. Dotyczą jedynie rejestracji zgłoszonych przypadków. W ubiegłych roku zanotowano znaczący wzrost – o 35% - liczby potencjalnych ofiar, a nieletnich aż o 66%. Jednakże towarzyszy temu uwaga, że ten wzrost może być także skutkiem zwiększonej wykrywalności nieustannie doskonalonego systemu. Wg szefów NCA należy mówić o niedoszacowaniu skali zjawiska. „Obserwowany jest raczej czubek góry lodowej, im więcej patrzymy, tym więcej widzimy” - powiedział jeden z szefów NCA.

Gangi wykorzystują dzieci

Według NCA skokowy wzrost liczby dzieci niewolników – 2.118 w porównaniu z 1.278 w 2016 r. - jest związany z rozwojem sieci handlu narkotykami. Nieletni są wykorzystywani przez miejskie gangi jako kurierzy w tak zwanych „county lines”, to jest dostarczania narkotyków na tereny wiejskie i do ośrodków nadmorskich. Gangi rekrutują często dzieci z obozów dla uchodźców, szczególnie te, które przybyły do UK bez rodziców. Najmłodsze mają dopiero 12 lat.

Will Kerr, jeden z dyrektorów NCA, powiedział w wywiadzie prasowym, że współczesnych niewolników można rozpoznać po wyglądzie i sposobie bycia, tj. oznakach życia w stresie, śladach obrażeń, sposobie ubierania i udawania się na miejsce pracy w danej okolicy.

Poniżej jedna z tabel raportu NCA:

Współczesne niewolnictwo na Wyspach

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 27.03.2018

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8266 

Do W. Brytanii4.8559 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo