Przelewy do Polski 4.7800 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9290 0.08% 

Przelewy do Polski 4.7800 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9290 0.08% 

Rand Corporation: Brexit jest niekorzystny dla interesów USA

Amerykański think tank Rand Corporation przedstawił raport na temat implikacji Brexitu dla relacji gospodarczych i politycznych w trójkącie Wielka Brytania – Unia Europejska – Stany Zjednoczone. W ogólnej ocenie skutków Brexitu dla UK ustalenia amerykańskich ekspertów nie różnią się zbyt od ustaleń brytyjskich placówek badawczych. Jednakże opracowanie to jest ciekawe ze względu na szersze uwzględnienie interesów Stanów Zjednoczonych w pobrexitowym krajobrazie.

Rand Corporation jest najbardziej znanym w świecie think tankiem, to jest instytucją badawczą, która zajmuje się badaniami stosowanymi - głównie z zakresu gospodarki, polityki międzynarodowej, obronności, polityki społecznej, ochrony zdrowia – wykonywanymi na zamówienia rządów i jednostek państwowych, biznesu, organizacji międzynarodowych. Rand Corporation ma status organizacji non profit, jest finansowany w połowie przez rząd amerykański, a w pozostałej części przez biznes, uniwersytety i prywatne fundacje; zatrudnia około 1700 osób i oprócz kilku placówek w Stanach Zjednoczonych ma także oddziały w angielskim Cambridge oraz w Brukseli. Rand od dawna jest doradcą Parlamentu Europejskiego oraz Komisji UE.

Główne ustalenia raportu

Ekonomiczne analizy wykazują, że poza Unią Europejską gospodarcza sytuacja Wielkiej Brytanii będzie gorsza we wszystkich prawie możliwych scenariuszach. Kluczową kwestią dla UK jest jak bardzo się pogorszy jego pobrexitowa pozycja.

Najgorszą opcją jest „no deal”, czyli wyjście z UE bez układu handlowego, co będzie oznaczało utrzymywanie dalszych relacji gospodarczych z Unią na ogólnych zasadach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Wtedy do roku 2029 brytyjski produkt krajowy brutto (GDP) skurczy się o około 5%. Ta strata mierzona w pieniądzu wyniesie 140 miliardów dolarów.

Wprawdzie autorzy raportu piszą, że straty spowodowane przez wyjście z Unii mogą być w części skompensowane przez układ handlowy z takimi krajami jak Chiny i Indie, ale realizacja tego w praktyce jest bardzo trudna.

Także Unia Europejska poniesie straty w scenariuszu WTO, ale proporcjonalnie dużo mniejsze, będzie to 0,7% jej GDB, a wartościowo 97 mld dolarów.

Najlepszym ze wszystkich analizowanych scenariuszy byłby trójstronny układ Wielka Brytania – Unia Europejska – Stany Zjednoczone o wolnym handlu, podobny do negocjowanego między UE i USA porozumienia TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji). Autorzy raportu stwierdzają jednak, że w obecnym klimacie politycznym ten scenariusz jest mało prawdopodobny. Jak wiadomo prezydent Trump nie popiera TTIP i negocjacje zostały zawieszone.

Interesy Stanów Zjednoczonych

Dla Stanów Zjednoczonych wyjście Wielkiej Brytanii z europejskiej wspólnoty oznacza – czytamy w raporcie - „utratę wpływu i globalnej perspektywy, jaką ten kraj wnosił do europejskiego procesu podejmowania decyzji, szczególnie jeśli chodzi do politykę zagraniczną, bezpieczeństwo i obronę”.

Odczytując to stwierdzenie wprost - Brexit jest niekorzystny dla interesów Stanów Zjednoczonych z uwagi na specjalne stosunki łączące tradycyjnie te dwa anglosaskie kraje w zakresie współpracy gospodarczej, polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa, wywiadu i więzów kulturalnych. Unia Europejska bez Wielkiej Brytanii będzie – zdaniem autorów raportu – bardziej skłonna to stawiania barier przed nieunijnymi przedsiębiorstwami, a więc działać na szkodę amerykańskich firm i amerykańskiej gospodarki. Dla wielu amerykańskich firm motywem inwestowania w Wielkiej Brytanii był dostęp do unijnego rynku. W kwestiach obronności Wielka Brytania gwarantowała, że unijna polityka obronna nie podważy roli NATO i mocy północnoatlantyckiego partnerstwa. Krótko mówiąc dla Stanów Zjednoczonych Wielka Brytania była „naszym krajem” w Unii. Obydwie kraje podzielały tę samą wizję polityki międzynarodowej, kwestii bezpieczeństwa, metod konfrontacji z Rosją itp. W następstwie Brexitu USA straciły tę dźwignię oddziaływania na zjednoczoną Europę.

Unijne inwestycje bezpośrednie (FTA) w Wielkiej Brytanii spadną spadną o 7,8 mld dolarów przy opcji reguł Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jeśli obie strony podpiszą porozumienia o wolnym handlu, wtedy spadek będzie mniejszy, 3,4 mld dolarów, tj. o 9% mniej w porównaniem z poziomem w okresie członkostwa w Unii. Natomiast jeśli Wielka Brytania podpisze układ o wolnym handlu z USA, to pociągnie to napływ około 3,2 mld dolarów amerykańskich inwestycji bezpośrednich. Będzie to stanowiło kompensacje jednej trzeciej FTA utraconych w wyniku ustania członkostwa w Unii.

Gra o sumie negatywnej

Według raportu Rand Corporation najlepiej byłoby we wzajemnych negocjacjach Wielka Brytania i Unia przyjęły „strategię gry o sumie dodatniej”, to jest wypracowały rozwiązanie, które przyniesie maksymalne gospodarcze korzyści obydwu stronom. Jednakże zdaniem ekspertów Randu bardziej prawdopodobny jest scenariusz przyjęcia przez Komisję UE „strategii gry o sumie ujemnej” jako bardziej korzystnej dla dalekosiężnych interesów Unii. Wielka Brytania nie może zostać „nagrodzona” za opuszczenie europejskiej wspólnoty, ponieważ stanowiłoby to zachętę dla innych potencjalnych separatystów.

Poza tym zwolennikami tej strategii są te kraje, które widzą szansę w przejęciu części międzynarodowego biznesu, głównie usług, które dotąd były zdominowane przez Londyn. Taka postawa Komisji jednak może zostać w części złagodzona przez niektóre z 27 państw Unii, zwłaszcza tych nie należących do strefy euro, które nie chcą zbyt surowego „karania” Brytyjczyków. Także w samej Wielkiej Brytanii sprawa jest skomplikowana przez rozdarcie wewnątrz rządzącej Partii Konserwatywnej co do sposobu rozwodu z Unią.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 18.12.2017

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8551 

Do W. Brytanii4.8852 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?