Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Złote wizy do UK tracą na popularności

Setki tysięcy zamożnych inwestorów, które co roku starały się uzyskać obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, straciły w ostatnim czasie zainteresowanie Wielką Brytanią w związku z jej niepewnym losem po referendum na temat Brexitu. Przez dekady UK było w czołówce państw, do których zamierzali dostać się „finansowi imigranci” z Rosji, Chin i Bliskiego Wschodu, by móc swobodnie mieszkać i ubiegać się o obywatelstwo kraju pobyty, a w efekcie - Unii Europejskiej. Obecnie jednak renoma Wysp w tym zakresie znacznie spadła, a wraz z nią... dopływ wielkich fortun.

Brexit odstrasza

Przez całe dekady paszport brytyjski był jednym z najbardziej pożądanych na świecie, o ile nie stał wręcz w na pierwszym miejscu tej listy. Dawał najlepsze możliwości jeżeli chodzi o swobodę podróżowania po świecie, nie wspominając już o dostępie do jednego z najbardziej dynamicznych rynków pracy i inwestycji na świecie. Według rankingu „Power Rank”, który kategoryzuje kraje według liczby innych państw do których jego obywatele mogą udać się bez wizy, paszport UK była na drugim miejscu po niemieckim i szwedzkim ex quo. Dawały one możliwość bezwizowego wjazdu do 158 krajów, a brytyjski ustępował im zaledwie o jeden kraj. Ostatnie wydarzenia polityczne mogą tę passę jednak skutecznie zakończyć. W momencie wyjścia z Unii, i o ile nie zostanie podpisane odpowiednie porozumienie o ruchu bezwizowym, UK spadnie na 26 miejsce, tuż za Meksykiem, z możliwością wjazdu bez wizy do 123 krajów świata.

Utrata atrakcyjności oferty brytyjskiego rządu zaczęła się jednak już przed czerwcem 2016 roku, jak gdyby zainteresowani wstrzymywali oddech w oczekiwaniu na rozwój wypadków. W 2015 roku podania o prawo wjazdu i stałego pobytu złożyło zaledwie 182 inwestorów, co oznacza duży spadek w porównaniu z poprzednim rokiem, kiedy to według Global Investor Immigration Council liczba ta wynosiła 1172 osoby. Arman Arton, prezydent firmy Arton Capital, która doradza bogatym klientom, którzy chcą zmienić adres zamieszkania przewidział, że atrakcyjność Wysp Brytyjskich znacznie spadnie w związku z „polityczną niestabilnością, osłabieniem gospodarki i załamaniem funta”, które to elementy skutecznie odstraszą potencjalnych inwestorów. Co więcej, złote wizy oferowane przez rząd UK oceniane były od początku jako relatywnie drogie, gdyż minimalny poziom inwestycji ustalono na poziomie 2 milionów funtów. Dodatkowo, uzyskanie obywatelstwa nie odbywa się wcale w sposób automatyczny, ale trwa nawet siedem do ośmiu lat.

Paszport brytyjski mniej popularny?

Również inne fakty wskazują na postępującą utratę atrakcyjności paszportu Wielkiej Brytanii. W ostatnim czasie na przykład o ponad 100% wzrosła liczba osób o obywatelstwie brytyjskim, które starają się dodatkowo o paszport irlandzki i złożyły swe wnioski w Edynburgu. Liczba podań przekazanych do władz w Londynie osiągnęła blisko 68 tysięcy. Przypomnijmy, że przepisy Irlandii dają taką możliwość osobom, których rodzice bądź dziadkowie urodzili się na terenie Republiki. Zabezpieczenie drugiego, przynajmniej na razie, Europejskiego paszportu wydało się więc wielu osobom koniecznością w związku z ograniczeniami w podróży, jakie mogą nastąpić po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Także ambasady innych państw europejskich odnotowały wzrost zainteresowania uzyskaniem przez obywateli Brytyjskich dodatkowego obywatelstwa. Według wspomnianego wcześniej Armana Artona, dla wielu Brytyjczyków szansą na utrzymanie europejskiego paszportu będzie w tym przypadku udowodnienie pochodzenia przodków z innych krajów członkowskich. Dodaje on również, że paradoksalnie będą oni mogli starać się o „pozostanie w Europie” dzięki... programom inwestycyjnym takim właśnie jak złote wizy oferowanym przez kraje członkowskie Unii Europejskiej.

Konkurencja nie śpi

Ci, którym nie odpowiadają warunki oferowane przez Londyn lub uważają sytuacje polityczną Wielkiej Brytanii za zbyt niepewną, mogą szukać innych miejsc w Europie do inwestycji i osiedlenia się. Wiele krajów wypracowało już własne systemy przyciągania inwestorów w zamian za wizę, często tańsze i szybsze niż ten oferowany przez Wyspy. Rozwój tych programów był zwłaszcza widoczny po kryzysie finansowym z 2008 roku i był odpowiedzią na poszukiwanie przez rządy nowych źródeł dochodów w obliczu załamania koniunktury. Tak na przykład jest z programami wizowymi oferowanym przez inne państwa należące do Unii Europejskiej – na Cyprze można uzyskać obywatelstwo nawet w tak krótkim czasie jak 90 dni przy inwestycji rzędu 750 tysięcy dolarów. Malta wymaga rezydentury przez 12 miesięcy oraz bezzwrotnej dotacji w wysokości 650 tysięcy Euro. Mimo to od rozpoczęcia programu w 2014 roku udało się w ten sposób już sprzedać blisko 1400 ”pakietów”. W Portugali obywatelstwo dzięki inwestycji w nieruchomość uzyskało od 2012 roku już ponad 4 tysiące osób. Za zakup domu lub mieszkania o wartości nie mniejszej niż pół miliona Euro można tam nabyć rezydenturę i wystąpić o paszport tego kraju po sześciu latach pobytu. Najtańszą opcję oferuje Grecja, gdzie wystarczy zapłacić za lokum 250 tysięcy Euro, chociaż w związku z kłopotami ekonomicznymi tego kraju zainteresowanie tą ofertą nie jest duże.

 

Opracowanie: Małgorzata Solińska, England.pl, 24.01.2017

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8500 

Do W. Brytanii4.8990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?