Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Gwałtowny spadek liczby ciężarnych nastolatek

Wielka Brytania od dawna bywa wytykana palcami, także w Polsce, jako kraj z największym odsetkiem ciężarnych nastolatek. Ma to być dowodem nieszczęsnych skutków permisywizmu obyczajowego, a niektórzy winią edukację seksualną w szkołąch.

Bliższe przyjrzenie się temu zjawisku przekonuje – jak zwykle - że rzeczywistość nie pokrywa się ze stereotypami. Poza tym od 2007 r. liczba poczęć wśród nastolatek zmniejszyła się w UK o połowę. Dlaczego? Nikt nie potrafi wskazać bezpośrednich przyczyn.

Międzynarodowe porównania w tej dziedzinie mają jedyne sens kiedy porównuje się kraje tego samego kręgu kulturowego. Wielka Brytania faktycznie ma najwyższy wskaźnik dzietności nieletnich dziewczyn, ale tylko w zachodniej Europie. Na tle całej Europy jest na dalszym miejscu, za Bułgarią, Rumunią, Rosją i Słowacją. A jeśli chodzi o światowe porównania krajów z tego samego kręgu kulturowego, to sporo wyższy współczynnik teenage pregnancy ma tak znaczący kraj jak Stany Zjednoczone.

O międzynarodowe porównania dzietności nastolatek jest dość trudno, ponieważ nie wszędzie się to zjawisko rejestruje według jednolitych kryteriów, a do tego występują znaczące różnice w dostępie do antykoncepcji w różnych krajach. Dużo lepiej uchwytne są liczby dotyczące żywych urodzeń przez nastoletnie matki. Na tej postawie możną obliczyć dane dotyczące poczęć, ale też tylko w przybliżeniu ze względu na różnice w dostępności i rozpowszechnienia aborcji w poszczególnych krajach. Poniższe tabela oddaje pokazuje liczbę żywych urodzeń w 2015 r. według danych Banku Światowego.

Kraj

Liczba urodzeń na 1000 kobiet w wieku 15-19 lat w roku 2015

cały świat

44

Bułgaria

37

Rumunia

34

Federacja Rosyjska

23

USA

21

Słowacja

20

Wielka Brytania

14

Polska

13

Unia Europejska

10

Czechy

10

Kanada

9

Francja

9

Niemcy

6

Włochy

6

Źródło: data.worldbank.org/indicator/SP.ADO.TFRT

W Anglii i Walii liczba zaszłych w ciążę nastolatek spadła od 2007 roku o 51% i obecnie jest na najniższym poziomie od 50 lat. Brytyjski urząd statystyczny, Office for National Statistics, opublikował niedawno raport na ten temat, Conceptions in England and Wales. W liczbach bezwzględnych to spadek od niespełna 42 tys. ciężarnych nastolatek do 18 roku życia w 2007 r. do około 21 tys. w roku ubiegłym.

Gdzie się podziało 20 tysięcy ciężarnych nastolatek?

Spadek o połowę zaledwie w ciągu 9 lat, czyli o 6 do 7 procent każdego roku, to zawrotne tempo jak dla procesów społecznych. Naukowcy i praktycy starają się jakoś wyjaśnić ten fenomen. Wyszczególnić jakieś czynniki odpowiedzialne za ten proces. Stacja radiowa BBC Radio 4 poświęciła temu tematowi całotygodniowy serial w stylu detektywistycznej opowieści Whodunnit?, czyli kto jest sprawcą zniknięcia 20 tysięcy ciężarnych nastolatek?

Formułowane są różne teorie. Wymienia się takie czynniki jak edukacja seksualna, zmiana klimatu społecznego wokół młodych matek, wzrost aspiracji młodzieży, kształceniowych i zawodowych, edukacja seksualna w szkołach, zmiana zachowań, w tym spadek spożycia alkoholu i narkotyków, którym przypisuje się niechciane poczęcia. Wymieniano nawet taką okoliczność jak rosnącą liczbę imigrantów. Szczególnie dużo miejsca, przynajmniej w mediach, w tych spekulacjach poświęca się roli mediów społecznościowych. Zwolennicy tej teorii wskazują na okoliczność, że początek ostrego spadku krzywej statystycznej mierzącej odsetek ciężarnych nastolatek zaczął się w roku 2007, a więc zbiegł się z początkiem eksplozji Facebooka w Zjednoczonym Królestwie. Pytanie, czy to przypadkowa koincydencja, czy może istnieje jakiś związek przyczynowo-skutkowy?

Wina Facebooka?

Prof. David Paton z Nottingham University, który jako pierwszy zasugerował istnienie związku między współczynnikiem poczęć a rozwojem mediów społecznościowych, napisał, że teraz „młodzież zamiast wysiadywać na przystanku z butelką wódki, woli raczej siedzieć w domu i zdalnie komunikować z przyjaciółmi”. Ale sam przyznał, ze to tylko hipoteza, choć to samo zjawisko się notuje w innych krajach, np. w Nowej Zelandii.

Autorytet w dziedzinie zdrowia seksualnego, Prof. Kaye Wellings z londyńskiej uczelni medycznej (LSHTM), autorka raportu England's Teenage Pregnancy Strategy: a Hard-won Success, przyczyny spadku poczęć wśród nastolatek widzi w całym splocie różnorodnych czynników, a w tym wymienione wyżej takie jak, dłużej trwająca edukacja, udoskonalenie metod i środków antykoncepcji, a także zmiana norm społecznych.

Podkreślić tu należy, że spadek odsetka ciężarnych nastolatek jest częścią szerszego zjawiska spadku odsetka poczęć u kobiet poniżej 25 roku życia, któremu jednak z drugiej strony towarzyszy wzrost poczęć u kobiet powyżej 30 roku życia, co świadczy o świadomym odkładaniu macierzyństwa do czasu uzyskania materialnej stabilizacji. Tu nasuwa jeden ogólny wniosek co przyczyn omawianego zjawiska, mianowicie kobiety w każdym wieku coraz lepiej kontrolują swoją seksualność. Ale w tym nie ma brytyjskiej specyfiki. To samo obserwuje się w całym świecie, także w Polsce.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 19.12.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?