Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8350 -0.21% 

Program w szkołach wzbogacony o elementy polskiej kultury

Brytyjska tkanka społeczna, której już od dziesięcioleci istotny element składowy stanowią między innymi takie narodowości jak: Pakistańczycy, Hindusi, Niemcy, Irlandczycy, Francuzi czy Chińczycy, w ciągu ostatniej dekady przeszła istotną metamorfozę. Jedną z największych mniejszości narodowych stali się Polacy.

W brytyjskim systemie nauczania, już od wielu lat, w szczególny sposób uwzględnia się wielokulturowość. Wynika to m.in. z różnego pochodzenia etnicznego, rozmaitych narodowości, odmiennych religii i zwyczajów osób tworzących społeczeństwo Zjednoczonego Królestwa. Takie podejście pełni nie tylko funkcję edukacyjną, mającą za cel zaznajamianie z innymi kulturami, ale jego rolą jest także uczenie tolerancji i szacunku. Taki punkt widzenia ma wiele zalet, bo brak świadomości, wynikający z nieznajomości zwyczajów i historii, może prowadzić do niepotrzebnych napięć po obu stronach. Natomiast brytyjska tkanka społeczna, której już od dziesięcioleci istotny element składowy stanowią między innymi takie narodowości jak: Pakistańczycy, Hindusi, Niemcy, Irlandczycy, Francuzi czy Chińczycy, w ciągu ostatniej dekady przeszła istotną metamorfozę. Jedną z największych mniejszości narodowych stali się Polacy.

Wielokulturowość w programie nauczania

Wiedzę o zwyczajach innych mniejszości zamieszkujących Zjednoczone Królestwo dzieci zaczynają zdobywać tutaj już nawet na etapie przedszkola, gdzie w formie zabawy wplata się np. przygotowywanie lampionów na indyjskie święto świateł. Następnie w trakcie nauki w szkole przekazywana jest im wiedza o ważnych zwyczajach innych nacji. Dowiadują się o Ramadamie, Eid, obchodach Chińskiego Nowego Roku, Diwali i wielu innych tradycjach. Uczone są także o istotnych faktach w historii krajów ich kolegów i koleżanek. Jest to bez wątpienia bardzo dobre rozwiązanie, które, stosowane z wyczuciem i w odpowiedniej proporcji, skutecznie pomaga w koegzystowaniu i budowaniu więzi pomiędzy pochodzącymi z różnych stron świata mieszkańcami jednego państwa. Co więcej niejednokrotnie prowadzi to również do nowych inicjatyw i rozwoju dzięki wzajemnemu uczeniu się od siebie tak kulturowo złożonej i zróżnicowanej społeczności jak mieszkańcy brytyjskich wysp. Zwrócić jednak należy uwagę na fakt, że ta w miarę stabilna proporcja pomiędzy przybyszami z różnych stron świata, która ukształtowała się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, zaczęła ulegać intensywnemu przeobrażeniu od momentu poszerzenia UE o nowe kraje członkowskie z Europy Środkowo-Wschodniej.

Szybka zmiana na liście mniejszości

Od roku 2004, kiedy Polska została członkiem Unii Europejskiej, proporcje mniejszości nad Tamizą zaczęły niepostrzeżenie ulegać istotnym zmianom. Na skutek silnej migracji z naszego kraju, Polacy wg oficjalnych danych Office for National Statistics (ONS) w 2015 roku stali się drugą największą mniejszością narodową na Wyspach. Z urzędowych statystyk wynika, że w UK przebywa 688 tysięcy naszych rodaków. Wyprzedzają nas tylko Hindusi, których, wg informacji ONS jest tutaj 760 tysięcy. W ciągu jednej dekady do Zjednoczonego Królestwa przybyło ponad pół miliona imigrantów znad Wisły, do 2004 r. mieszkało tutaj nieco poniżej 100 tysięcy Polaków. Przed pojawieniem się tego zjawiska, na Wyspach najliczniej osiedlali się obywatele byłych brytyjskich kolonii - zwłaszcza Pakistańczycy, których ilość szacuje się na ok. 500 tysięcy, a także Irlandczycy (378 tys.) i Niemcy (297 tys.). Tymczasem po 2004 r. zostali, z dużą nawiązką, prześcignięci przez naszych rodaków, którzy obecnie są największą mniejszością narodową z całej Europy i jednocześnie stanowią znacznie ponad połowę spośród 1 mln wszystkich przybyszów z Europy Środkowo-Wschodniej.

Czas na polskie akcenty

Szybkość i intensywność procesu, w wyniku którego staliśmy się drugą największą mniejszością w UK mogła zaskoczyć nie tylko brytyjskie szkolnictwo. Z perspektywy półwiecza – drugiej połowy XX wieku, podczas której w dużym stopniu powoli, krok po kroku ukształtowała się wielonarodowość i wieloetniczność brytyjskiego społeczeństwa, jest to niewątpliwie zjawisko dosyć nowe. Z drugiej strony sytuacja ta trwa już ponad dekadę, dlatego Polacy, którzy osiedlili się na dobre, wychowują i posyłają tutaj dzieci do szkół, zaczynają zwracać uwagę na znikome a niejednokrotnie zupełne nieuwzględnianie kontekstu kulturowego i historycznego dotyczącego naszej nacji. Z tego powodu polonijna organizacja The Signpost to Polish Success (SPS), działająca w Anglii na terenie East Midlands, wystosował list otwarty do przedstawicieli brytyjskiej oświaty, zwracający uwagę na tę kwestię. Autorzy inicjatywy piszą:

„(...) Pozytywnym przesłaniem mogłoby być dołączenie do programu nauczania elementów wiedzy o wkładzie polskiej społeczności w życie UK (np. wkład Polaków w brytyjską akcję zbrojną podczas II Wojny Światowej) lub poprzez wprowadzenie elementów polskiej kultury, języka i tradycji. (...) Wasza szkoła prowadzi lekcje o II Wojnie Światowej. Polacy służyli w wojsku, marynarce i lotnictwie. Odegrali ważną rolę w prowadzeniu przez Wielką Brytanię zwycięskiej walki. W Nottingham i East Midlands znajduje się wiele pomników oraz miejsc pamięci, które oddają hołd bohaterstwu Polaków zasłużonych podczas II Wojny Światowej. (...)Te wątki mogłyby stać się częścią programu nauczania na lekcjach historii. Wśród nas nadal żyją weterani, którzy pamiętają te czasy. Niektórzy z nich odgrywali ważną rolę w wydarzeniach takich jak Bitwa o Anglię. W Nottingham znamy panią Wandę z West Bridgford (94 lata), która służyła w Dywizjonie 300. Bogactwo tego rodzaju referencji kulturowo-historycznych mogłoby być wykorzystane w dyskusjach prowadzonych podczas lekcji wśród uczniów Waszej szkoły. (...)”

Pod listem podpisali się nie tylko członkowie społeczności polonijnych z całej Wielkiej Brytanii, ale także Brytyjczycy popierający tę inicjatywę. Pierwszym efektem tego przedsięwzięcia są obecnie organizowane już w szkołach w rejonie Nottingham spotkania z polską sybiraczką, Wandą Szuwalską.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 05.12.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7300 

Do W. Brytanii4.7790 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?