Przelewy do Polski 4.8300 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9690 0.08% 

Przelewy do Polski 4.8300 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9690 0.08% 

Skromność polskiego bohatera - pogrzeb żołnierza AK w Goodwick

W minionym miesiącu w Goodwick (Walia) zmarł Janusz Szuch. Dopiero podczas pogrzebu jego brytyjscy przyjaciele i sąsiedzi, ku swojemu zaskoczeniu, dowiedzieli się, że ich znajomy był polskim bohaterem z okresu II wojny światowej i jednym z niewielu żyjących jeszcze w UK żołnierzy Armii Krajowej.

Historię Pana Szucha opowiedział jego siostrzeniec, przybyły specjalnie na tę okoliczność z Polski. Zdziwienie zebranych było tym większe, że na uroczystości pojawił się także reprezentant polskiego konsulatu, który w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy złożył na grobie wieniec. Po tym wydarzeniu tematem zainteresowała się również brytyjska prasa.

Skromny miłośnik zegarów z Goodwick

Janusz Szuch mieszkał w Goodwick od 1993 roku. W tym małym nadmorskim miasteczku był znany raczej jako „Bob” i słynął z serdecznego usposobienia i zamiłowania do starych zegarków, które zbierał i odnawiał. Jednak nikomu, oprócz zaprzyjaźnionego właściciela Hotelu Glendower and Bay, nie zdradził historii swojej wojennej przeszłości i ani faktu udziału w Powstaniu Warszawskim. Nawet jego partnerka, Teresa Feerick, nie wiedziała o tych wydarzeniach. Wspominała, że P. Janusz, cofając się do czasów niemieckiej okupacji w Polsce, zdawkowo opowiadał, że jego rodzina i on byli bardzo zaangażowani w pomaganie Żydom, a liczne blizny które miał, pochodzą właśnie z tego okresu. Natomiast dopiero podczas uroczystości pogrzebowych większość osób dowiedział się o powstańczym zaangażowaniu i dalszych wojennych losach Polaka i o tym, że do tej pory nieznana dla nich biografia znajomego z Goodwick, stanowi część ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Prawdziwy życiorys

Janusz Szuch 1944
Janusz Szuch 1944

Janusz Szuch (pseudonim „Janusz”) urodził się w 1926 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Od momentu wybuchu II wojny światowej do 1944 roku uczestniczył w działaniach konspiracyjnych Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej – kompanii „Pegaz”. W tym czasie przyczynił się do wydostania z warszawskiego getta dziesiątek żydowskich rodzin, zanim jeszcze zdążono wysłać je do Auschwitz. Uczestniczył również w dalszym przerzucaniu ocalonych od obozu koncentracyjnego, zdobywania dla nich fałszywych dokumentów i wywożeniu z okupowanej stolicy. W 1944 roku, w wieku 17 lat, dołączył do 2. kompanii batalionu „Parasol” i skierowany został do bezpośredniej walki z niemieckim najeźdźcą. Był kilkukrotnie ranny podczas Powstania Warszawskiego, a następnie pojmany przez hitlerowców, którzy dokonywali eksterminacji polowego szpitala powstańczego. Ostatecznie uniknął śmierci dzięki polskiemu personelowi, który pomógł mu w ucieczce i wydostaniu się z Warszawy. Odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Dalsze losy po wejściu do Polski wojsk ZSRR

Janusz Szuch 2005
Janusz Szuch 2005

Janusz Szuch kontynuował działalność konspiracyjną po wkroczeniu Armii Czerwonej - jako żołnierz ochrony Komendanta Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego. Po aresztowaniu generała w 1945 roku przez NKWD udało mu się wydostać z Polski a następnie dotarł do Włoch, gdzie wstąpił do 7 pułku ułanów. W tym czasie Urząd Bezpieczeństwa zastawił już na niego pułapkę w Warszawie, organizując dwutygodniowy tzw. "kocioł" w mieszkaniu Szuchów. Żołnierz, wiedząc, że w kraju czeka go aresztowanie i prawdopodobnie śmierć, przedostał się do Wielkiej Brytanii i zamieszkał w okolicach Londynu, a w późniejszych latach przeniósł się do Goodwick. Nie powrócił już nad Wisłę, pozostał na stałe w Zjednoczonym Królestwie, przez resztę życia unikał rozgłosu, trzymając swoją wojenną przeszłość w tajemnicy przed otoczeniem.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 18.08.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8800 

Do W. Brytanii4.9290 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera