Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Skromność polskiego bohatera - pogrzeb żołnierza AK w Goodwick

W minionym miesiącu w Goodwick (Walia) zmarł Janusz Szuch. Dopiero podczas pogrzebu jego brytyjscy przyjaciele i sąsiedzi, ku swojemu zaskoczeniu, dowiedzieli się, że ich znajomy był polskim bohaterem z okresu II wojny światowej i jednym z niewielu żyjących jeszcze w UK żołnierzy Armii Krajowej.

Historię Pana Szucha opowiedział jego siostrzeniec, przybyły specjalnie na tę okoliczność z Polski. Zdziwienie zebranych było tym większe, że na uroczystości pojawił się także reprezentant polskiego konsulatu, który w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy złożył na grobie wieniec. Po tym wydarzeniu tematem zainteresowała się również brytyjska prasa.

Skromny miłośnik zegarów z Goodwick

Janusz Szuch mieszkał w Goodwick od 1993 roku. W tym małym nadmorskim miasteczku był znany raczej jako „Bob” i słynął z serdecznego usposobienia i zamiłowania do starych zegarków, które zbierał i odnawiał. Jednak nikomu, oprócz zaprzyjaźnionego właściciela Hotelu Glendower and Bay, nie zdradził historii swojej wojennej przeszłości i ani faktu udziału w Powstaniu Warszawskim. Nawet jego partnerka, Teresa Feerick, nie wiedziała o tych wydarzeniach. Wspominała, że P. Janusz, cofając się do czasów niemieckiej okupacji w Polsce, zdawkowo opowiadał, że jego rodzina i on byli bardzo zaangażowani w pomaganie Żydom, a liczne blizny które miał, pochodzą właśnie z tego okresu. Natomiast dopiero podczas uroczystości pogrzebowych większość osób dowiedział się o powstańczym zaangażowaniu i dalszych wojennych losach Polaka i o tym, że do tej pory nieznana dla nich biografia znajomego z Goodwick, stanowi część ekspozycji w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Prawdziwy życiorys

Janusz Szuch 1944
Janusz Szuch 1944

Janusz Szuch (pseudonim „Janusz”) urodził się w 1926 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Od momentu wybuchu II wojny światowej do 1944 roku uczestniczył w działaniach konspiracyjnych Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej – kompanii „Pegaz”. W tym czasie przyczynił się do wydostania z warszawskiego getta dziesiątek żydowskich rodzin, zanim jeszcze zdążono wysłać je do Auschwitz. Uczestniczył również w dalszym przerzucaniu ocalonych od obozu koncentracyjnego, zdobywania dla nich fałszywych dokumentów i wywożeniu z okupowanej stolicy. W 1944 roku, w wieku 17 lat, dołączył do 2. kompanii batalionu „Parasol” i skierowany został do bezpośredniej walki z niemieckim najeźdźcą. Był kilkukrotnie ranny podczas Powstania Warszawskiego, a następnie pojmany przez hitlerowców, którzy dokonywali eksterminacji polowego szpitala powstańczego. Ostatecznie uniknął śmierci dzięki polskiemu personelowi, który pomógł mu w ucieczce i wydostaniu się z Warszawy. Odznaczony został Krzyżem Walecznych.

Dalsze losy po wejściu do Polski wojsk ZSRR

Janusz Szuch 2005
Janusz Szuch 2005

Janusz Szuch kontynuował działalność konspiracyjną po wkroczeniu Armii Czerwonej - jako żołnierz ochrony Komendanta Głównego AK gen. Leopolda Okulickiego. Po aresztowaniu generała w 1945 roku przez NKWD udało mu się wydostać z Polski a następnie dotarł do Włoch, gdzie wstąpił do 7 pułku ułanów. W tym czasie Urząd Bezpieczeństwa zastawił już na niego pułapkę w Warszawie, organizując dwutygodniowy tzw. "kocioł" w mieszkaniu Szuchów. Żołnierz, wiedząc, że w kraju czeka go aresztowanie i prawdopodobnie śmierć, przedostał się do Wielkiej Brytanii i zamieszkał w okolicach Londynu, a w późniejszych latach przeniósł się do Goodwick. Nie powrócił już nad Wisłę, pozostał na stałe w Zjednoczonym Królestwie, przez resztę życia unikał rozgłosu, trzymając swoją wojenną przeszłość w tajemnicy przed otoczeniem.

 

Opracowanie: Kajetan Soliński, England.pl, 18.08.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?