Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Wiek emerytalny kobiet w UK – nowe propozycje

Komitet brytyjskich parlamentarzystów przedstawił propozycję, w której zaleca rządowi umożliwienie kobietom wyboru, w jakim wieku będą chciały odejść na emeryturę. Jednak nic za darmo - wcześniejsza rezygnacja z życia zawodowego pociągnie za sobą oczywiście zmniejszenie cotygodniowych świadczeń. Propozycja jest odpowiedzią na postulaty tych grup reprezentujących kobiece interesy, które twierdzą, że państwowa kampania informacyjna niedostatecznie podkreślała fakt, że wiek, w którym kobiety będą mogły odejść na emeryturę, do 2020 roku wzrośnie do 66 lat.

Czas do negocjacji?

Część kobiet urodzonych w latach pięćdziesiątych, które jako pierwsze doświadczą wydłużonego życia zawodowego, wciąż domaga się od rządu ustanowienia jakiejś formy przejściowej, która pomoże im dostosować się do nowych oczekiwań. Z ich punktu widzenia zaproponowane rozwiązanie mogłoby okazać się kompromisowym wyjściem z trudnej sytuacji, jako że nie niesie za sobą obciążeń dla budżetu. Jak twierdzi inicjator projektu, socjalistyczny parlamentarzysta Frank Field, wynagrodzenia byłyby bowiem skalkulowane w taki sposób, by nie obciążać dodatkowo kieszeni podatnika. Jednak konserwatywny rząd Davida Camerona daje do zrozumienia, że ma już dość ustępstw w sprawie wysokości wieku emerytalnego. Jego przedstawiciele podkreślają, że wprowadzenie tego aspektu reformy emerytalnej zostało już i tak przesunięte o osiemnaście miesięcy i obliczają koszt tej decyzji na ponad miliard funtów.

Równanie do góry

Przypomnijmy, że przepisy, zgodnie z którymi wiek emerytalny kobiet i mężczyzn będzie zrównany i osiągnie do 2020 roku wysokość 66 lat, weszły w życie razem z ustawą o Pension Act z 1995. Docelowo po tej dacie będzie on nadal rósł, na przykład w 2028 wyniesie 67 lat. W 2011 w wyniku petycji, pod którą podpisało się ponad sto trzydzieści tysięcy obywateli, zaapelowano do rządu o wprowadzenie okresów przejściowych dla kobiet, dla których wiek emerytalny „skoczył” w wyniku reformy aż o 6 lat. Dodajmy, że wcześniej mężczyźni przechodzili odpowiednio na emeryturę w wieku 65 lat, dla nich więc zmiana może wydawać się mniej drastyczna i nie została w społeczeństwie odebrana tak negatywnie. Obecnie jednak Ros Altmann, szefowa Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej stanowczo odrzuca możliwość renegocjacji uzgodnień na podstawie rzekomego fiaska polityki informacyjnej rządu. Przypomina ona, że wszyscy zainteresowani otrzymali jasno sformułowane listy w sprawie wchodzących w życie regulacji, a dodatkowo prowadzona była kampania społeczno-reklamowa w mediach.

Gorąco na forach

Projekt rozbudził wiele komentarzy wśród internautów, którzy zwrócili przede wszystkim uwagę na niesprawiedliwość zaproponowanego rozwiązania wobec mężczyzn, którzy takiej opcji do wyboru nie mają. Część osób z kolei zaproponowała, by powiązać wysokość świadczenia i kwestie wieku ze spodziewaną długością życia, która jak wiadomo jest większa w przypadku kobiet. Pojawiły się również głosy przypominające, że z założenia tak zwana emerytura państwowa miała stanowić tylko siatkę bezpieczeństwa i gwarantować finansowe minimum obok „emerytury prywatnej” pochodzącej z innych źródeł. Nie zabrakło sarkazmu u tych, którzy przypomnieli, że postanowienia ustawy obowiązują od 21 lat, trudno więc mówić o zaskoczeniu czy braku czasu na zaplanowanie swej kariery zawodowej. Wszystkie te głosy potwierdzają, że wiek emerytalny jest wciąż przedmiotem ożywionej dyskusji. Nie zapominajmy również, że będzie on przecież rósł nadal, więc kontrowersje wokół zagadnienia mogą być tym bardziej coraz większe.

 

Opracowanie: Małgorzata Solińska, England.pl, 16.03.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?