Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Brexit, ale co ze Szkocją?

W Szkocji poparcie dla Unii Europejskiej jest dużo wyższe niż w Anglii. Po ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Szkoci znajdą się w sytuacji nastolatka, który po rozwodzie rodziców będzie musiał wybrać z kim zostać, z mamą czy tatą. Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana na względu na terytorialne sąsiedztwo.

Co będzie ze Szkocją, jeśli Wielka Brytania jako całość zagłosuje za wyjściem z Unii, a jednocześnie sama Szkocja wypowie się w zdecydowanej większości za pozostaniem? Na to pytanie stara się odpowiedzieć dr Kirsty Hughes, która pracuje dla mającego siedzibę w Brukseli think-tanku o nazwie Friends of Europe. Organizacja ta swoją misję sformułowała jako „stymulowanie myślenia o globalnych i europejskich kluczowych wyzwaniach politycznych”.

Szkocja wtedy znajdzie się przed poważnym dylematem – pisze Kirsty Hughes. Wyjście z Unii będzie miało dla niej poważne polityczne i gospodarcze konsekwencje. Równie poważne konsekwencje ją czekają, jeśli niepodległa Szkocja pozostanie w Unii, a pozostała część Wielkiej Brytanii znajdzie się poza Unia. Wtedy między Anglią i Szkocją będzie przebiegać zewnętrzna granica UE.

Unijna granica w poprzek wyspy

W politycznym kryzysie, który się zrodzi z Brexitu, jedną z opcji dla Szkocji jest postawienie na niepodległość. Poparcie dla Unii Europejskiej jest wysokie zarówno wśród zwolenników, jak i przeciwników niepodległości w zeszłorocznym referendum. Jednak czy Brexit skłoni tych wyborców, którzy wcześniej przeciwstawili się niepodległości, do zmiany swych poglądów, ma obecnie kluczowe znaczenie i pozostaje kwestią otwartą. Może być tak, że perspektywa granicy między Anglią i Szkocją, a co za tym idzie pozostawanie Szkocji w innym systemie gospodarczym niże reszta Wielkiej Brytanii, bardziej odstraszy głosujących niż zrobi z nich zwolenników niepodległości.

Jeśli po Brexicie w szkockiej opinii nastąpi zwrot w kierunku niepodległości, wtedy jedni będą chcieli przeprowadzenia w krótkim terminie drugiego referendum niepodległościowego, ale inni będą przestrzegać przed zbytnim pośpiechem. Jeśli drugie referendum ponowanie zostanie przegrane, to na kolejne trzeba będzie poczekać kilkadziesiąt lat. Jednakże jeśli Szkocja będzie się wahać i zwlekać, to znalazłszy się poza Unią będzie miała niewiele do powiedzenia w negocjacjach UK z Brukselą na temat przyszłych stosunków. Jeśli więc nowe referendum odbędzie się kilka lat później, to Szkocja będzie musiała już formalnie starać się o ponowne przyjęcie do UE.

Jeszcze jedno referendum

Można przewidzieć szereg politycznych kryzysów po głosowaniu, które skończy się opuszczeniem wyjściem UK z Unii. Jeśli Szkocka Partia Narodowa zdecyduje się na drugie referendum niepodległościowe, wtedy Londyn może się na to nie zgodzić, co doprowadzi do ostrego politycznego impasu. Co więcej, choć unijne dyrektywy nie będą już brane pod uwagę, to jednak autonomiczny status Szkocji opiera się w części na unijnym prawie (Scotland Act), a szkocki parlament wciela unijne dyrektywy do własnego systemu prawnego. Jeśli szkocki parlament odmówi uchylenia lub rewizji unijnego prawa w następstwie Brexitu, wtedy dojdzie do wielkiego politycznego kryzysu w stosunkach między Szkocją i pozostałą częścią Wielkiej Brytanii. Szkocki rząd może domagać się rekompensaty utraty w następstwie Brexitu praw, które były nabyte wcześniej przez szkockich obywateli i szkocki sektor gospodarczy.

Polityczny kryzys zagwarantowany

Szkocki rząd zapewne będzie chciał zbić polityczny kapitał na tym kryzysie zwracając się do Unii Europejskiej o pomoc w kwestii pozostania w Unii. Nie jest wykluczone, że przyłączą się do niej Walia i Północna Irlandia.

W obliczu unijnego referendum Szkocja będzie musiała przeprowadzić narodową debatę na temat stosunków z Unią Europejską i różnymi opcjami, przed jakimi stoi. Szkocja będzie musiała decydować niezwłocznie i starannie, aby nie znaleźć się poza Unią i jednocześnie nie mieć wiele do powiedzenia w kwestii przyszłych stosunków z UE.

Jeśli szkocki rząd wystąpi z drugim referendum niepodległościowym i odniesie sukces, wtedy dojdzie do rozwiązania Wielkiej Brytanii w tym samym czasie co wyjście całego państwa z Unii Europejskiej. Wtedy trzeba będzie przeprowadzić trzy równoległe negocjacje; reszta UK ze Szkocją na temat rozdzielenia, reszty UK z Unią w związku z Brexitem, oraz Szkocji z Unią na temat zostania niezależnym państwem członkowskim.

Cztery opcje

Podsumowując Kirsty Hughes przedstawia cztery główne wybory jakie stoją przed Szkocją w związku z możliwym opuszczeniem Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię:

  1. Opuścić Unię Europejską razem z całym Zjednoczonym Królestwem.
  2. Przeprowadzić szybko drugie referendum niepodległościowe w celu płynnego pozostania w Unii.
  3. Sprzeciwić się, to jest zablokować proces Brexitu, wywołując tym samym głęboki kryzys polityczny i konstytucyjny.
  4. Opuścić Unię razem z UK, ale wystąpić o bliższe, specjalne stosunki z Unią niż będzie je miała pozostała część Zjednoczonego Królestwa.

 

Opracowanie: Marian Skwara, England.pl, 10.03.2016

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7714 

Do W. Brytanii4.8009 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?