Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Wsparcie polskich rodzin w Wielkiej Brytanii

Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) w Londynie

Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) przy Polish Psychologists’ Association w Londynie jest projektem mającym na celu wsparcie polskich rodzin w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa ta jest wspólnym wysiłkiem polskich organizacji społecznych, w tym: PPA, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej, Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz otrzymuje wsparcie ze strony Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie oraz Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. CPR kieruje swoją ofertę do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia we współpracy z brytyjskimi placówkami opieki społecznej oraz zarządami gmin i miast.

Centrum Pomoc Rodzinie oferuje bezpłatne, polskojęzyczne:

  • wsparcie i konsultacje psychologiczne;
  • wsparcie pracownika socjalnego;
  • informacje dotyczące dostępnych w Wielkiej Brytanii form opieki zastępczej oraz możliwości tworzenia polskich rodzin zastępczych (fostering);
  • konsultacje prawne.


CPR, oprócz indywidualnych konsultacji, organizuje warsztaty psychoedukacyjne z zakresu rozwoju dziecka, wyzwań wychowawczych oraz dwujęzyczności, skierowane do rodziców, opiekunów, a także nauczycieli polskich szkół sobotnich.

Centrum Pomocy Rodzinie jest otwarte:

  • w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 20:00
  • w czwartki od 11:00 do 15:00
  • w soboty od 15:00 do 18:00

Adres:  POSK, IV piętro, 238-246, King Street, Hammersmith, Londyn, W6 0RF

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
Napisz:  info@centrumpomocy.org
Zadzwoń:  0782 740 2331
Kliknij:  www.centrumpomocy.org
Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną Centrum Pomocy Rodzinie na portalu Facebook: www.facebook.com/centrumpomocy.org

 

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7664 

Do W. Brytanii4.7959 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?