Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.08% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.08% 

Wsparcie polskich rodzin w Wielkiej Brytanii

Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) w Londynie

Centrum Pomocy Rodzinie (CPR) przy Polish Psychologists’ Association w Londynie jest projektem mającym na celu wsparcie polskich rodzin w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa ta jest wspólnym wysiłkiem polskich organizacji społecznych, w tym: PPA, Polskiej Macierzy Szkolnej, Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej, Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii oraz otrzymuje wsparcie ze strony Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie oraz Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego. CPR kieruje swoją ofertę do rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują wsparcia we współpracy z brytyjskimi placówkami opieki społecznej oraz zarządami gmin i miast.

Centrum Pomoc Rodzinie oferuje bezpłatne, polskojęzyczne:

  • wsparcie i konsultacje psychologiczne;
  • wsparcie pracownika socjalnego;
  • informacje dotyczące dostępnych w Wielkiej Brytanii form opieki zastępczej oraz możliwości tworzenia polskich rodzin zastępczych (fostering);
  • konsultacje prawne.


CPR, oprócz indywidualnych konsultacji, organizuje warsztaty psychoedukacyjne z zakresu rozwoju dziecka, wyzwań wychowawczych oraz dwujęzyczności, skierowane do rodziców, opiekunów, a także nauczycieli polskich szkół sobotnich.

Centrum Pomocy Rodzinie jest otwarte:

  • w poniedziałki w godzinach od 15:00 do 20:00
  • w czwartki od 11:00 do 15:00
  • w soboty od 15:00 do 18:00

Adres:  POSK, IV piętro, 238-246, King Street, Hammersmith, Londyn, W6 0RF

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy:
Napisz:  info@centrumpomocy.org
Zadzwoń:  0782 740 2331
Kliknij:  www.centrumpomocy.org
Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną Centrum Pomocy Rodzinie na portalu Facebook: www.facebook.com/centrumpomocy.org

 

 

 

 

 

 Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8100 

Do W. Brytanii4.8650 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo