Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Nierówności w brytyjskim sądownictwie

Młotek sędziowski

Niespełna 100 lat temu Wielka Brytania przyznała kobietom prawo głosu. Szklany sufit został rozbity na rzecz kobiet. Kobiety zaczęły walczyć o zajęcie wyższych stanowisk w biznesie lub polityce. Na dzień dzisiejszy UK pozostaje jednym z krajów Europy, w którym najmniej kobiet zajmuje stanowisko sędzi. Jedynie Azerbejdżan znajduje się za UK pod względem najmniej licznej żeńskiej reprezentacji w sądownictwie.
  
Wyższe sfery wymiaru sprawiedliwości często nazywane są klubem „old boys”, jednak jak wygląda naprawdę sytuacja w sądownictwie ujawnia nowy raport. Spośród 47 państw przebadanych przez Radę Europy (Council of Europe) jedynie Azerbejdżan ma mniejszą liczbę procentową żeńskich sędziów od Wielkiej Brytanii – tylko 1 na cztery kobiety ma urząd w systemie prawnym. W Anglii i Walii tylko ponad 25 proc. kobiet zajmuje stanowiska w sądownictwie, w Irlandii Północnej i Szkocji liczba ta wynosi relatywnie 22,2 proc. i 21,6 proc. Wcześniej w tym roku jedyna brytyjska sędzina Sądu Najwyższego domagała się, by nastąpiła większa równość płci na szczeblu sądowniczym, z pewnością przedłożyłoby się to na polepszeniu jakości wymiaru sprawiedliwości. Państwa takie jak Słowenia, Łotwa, Rumunia, Serbia oraz Austria łączy znaczna przewaga żeńskiej reprezentacji w sądownictwie. W tych krajach władze sądowniczą wykonuje trzykrotnie większa liczba kobiet.
 
Raport nie uwzględnia sędziów na niepełnym etacie oraz sędzi pokoju – sędzi niezawodowych orzekających samodzielnie w drobnych sprawach cywilnych lub karnych. Najnowsze statystyki dla Anglii i Walii, które obejmują wszystkie rodzaje zatrudnienia związanego z sądownictwem ujawniają, że kobiety stanowią 24,5 proc. władzy sądowniczej, 44,7 proc. w trybunałach (Tribunals) i 52,2 proc. w sądach pokoju (Magistrates Courts).
 
Program oszczędnościowy wprowadzony przez rząd brytyjski doprowadził do ponad 7 proc. cięcia budżetu trzech brytyjskich systemów sądowych w latach 2010-2012. Sytuacja na Wyspach Brytyjskich miała odwrotny oddźwięk niż sytuacja w innych krajach europejskich, które doświadczały w ciągu tych dwóch lat średni wzrost budżetu o prawie 5 proc. Pomimo, że brytyjscy sędziowie doświadczyli trzyletniego zamrożenia płac nadal znajdują się w górnej tabeli wynagrodzeń. Roczna pensja początkowa zaczyna się od 123,941 funtów, warto dodać, że szkoccy sędziowie są najlepiej zarabiającymi sędziami w Europie – zarabiają 137 razy więcej niż ich armeńscy odpowiednicy oraz prawie 23,600 funtów więcej od norweskich sędziów, którzy znajdują się na drugiej pozycji najlepiej zarabiających sędziów w Europie.

Pensja początkowa sędziów w Anglii i Walii rozpoczyna się od ponad 100 tys. funtów, podczas gdy pensja sędziów w Irlandii Północnej zaczyna się od 96 tys. funtów. Jednakże sędziowie, którzy pracują w Sądzie Najwyższym Anglii i Walii (The Supreme Court) otrzymują wyższe wynagrodzenie o prawie 12 tys. funtów niż sędziowie zatrudnieni w szkockim Sądzie Najwyższym. Jedynie szwajcarscy sędziowie na tych samych stanowiskach zarabiają więcej. Średnie roczne wynagrodzenie sędziego w Europie w 2012 roku wynosiło 25,732 funtów.

Roczna pensja brutto brytyjskich sędziów stanowiła ośmiokrotność średniego krajowego wynagrodzenia brutto w Irlandii Północnej, relatywnie 7,8 - wielokrotności w Szkocji i 7,7  w Anglii i Walii. Brytyjski budżet pomocy prawnej był najwyższy w Europie, i wyniósł 2 mld funtów, dla porównania francuski budżet pomocy prawnej zamykał się w 290 mln funtów, a niemiecki w 272 mln funtów. Średnia europejska stanowiła tylko 97 mln funtów.

Na dzień dzisiejszy w brytyjskim sądownictwie przeważają mężczyźni. Stanowi to raczej konserwatywny schemat. Czy w przyszłość liczba brytyjskich sędzin ma szanse się zwiększyć i w konsekwencji przełamać stereotypowy wzór sądownictwa?

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 14.10.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8100 

Do W. Brytanii4.8690 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo