Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9250 0.20% 

Nierówności w brytyjskim sądownictwie

Młotek sędziowski

Niespełna 100 lat temu Wielka Brytania przyznała kobietom prawo głosu. Szklany sufit został rozbity na rzecz kobiet. Kobiety zaczęły walczyć o zajęcie wyższych stanowisk w biznesie lub polityce. Na dzień dzisiejszy UK pozostaje jednym z krajów Europy, w którym najmniej kobiet zajmuje stanowisko sędzi. Jedynie Azerbejdżan znajduje się za UK pod względem najmniej licznej żeńskiej reprezentacji w sądownictwie.
  
Wyższe sfery wymiaru sprawiedliwości często nazywane są klubem „old boys”, jednak jak wygląda naprawdę sytuacja w sądownictwie ujawnia nowy raport. Spośród 47 państw przebadanych przez Radę Europy (Council of Europe) jedynie Azerbejdżan ma mniejszą liczbę procentową żeńskich sędziów od Wielkiej Brytanii – tylko 1 na cztery kobiety ma urząd w systemie prawnym. W Anglii i Walii tylko ponad 25 proc. kobiet zajmuje stanowiska w sądownictwie, w Irlandii Północnej i Szkocji liczba ta wynosi relatywnie 22,2 proc. i 21,6 proc. Wcześniej w tym roku jedyna brytyjska sędzina Sądu Najwyższego domagała się, by nastąpiła większa równość płci na szczeblu sądowniczym, z pewnością przedłożyłoby się to na polepszeniu jakości wymiaru sprawiedliwości. Państwa takie jak Słowenia, Łotwa, Rumunia, Serbia oraz Austria łączy znaczna przewaga żeńskiej reprezentacji w sądownictwie. W tych krajach władze sądowniczą wykonuje trzykrotnie większa liczba kobiet.
 
Raport nie uwzględnia sędziów na niepełnym etacie oraz sędzi pokoju – sędzi niezawodowych orzekających samodzielnie w drobnych sprawach cywilnych lub karnych. Najnowsze statystyki dla Anglii i Walii, które obejmują wszystkie rodzaje zatrudnienia związanego z sądownictwem ujawniają, że kobiety stanowią 24,5 proc. władzy sądowniczej, 44,7 proc. w trybunałach (Tribunals) i 52,2 proc. w sądach pokoju (Magistrates Courts).
 
Program oszczędnościowy wprowadzony przez rząd brytyjski doprowadził do ponad 7 proc. cięcia budżetu trzech brytyjskich systemów sądowych w latach 2010-2012. Sytuacja na Wyspach Brytyjskich miała odwrotny oddźwięk niż sytuacja w innych krajach europejskich, które doświadczały w ciągu tych dwóch lat średni wzrost budżetu o prawie 5 proc. Pomimo, że brytyjscy sędziowie doświadczyli trzyletniego zamrożenia płac nadal znajdują się w górnej tabeli wynagrodzeń. Roczna pensja początkowa zaczyna się od 123,941 funtów, warto dodać, że szkoccy sędziowie są najlepiej zarabiającymi sędziami w Europie – zarabiają 137 razy więcej niż ich armeńscy odpowiednicy oraz prawie 23,600 funtów więcej od norweskich sędziów, którzy znajdują się na drugiej pozycji najlepiej zarabiających sędziów w Europie.

Pensja początkowa sędziów w Anglii i Walii rozpoczyna się od ponad 100 tys. funtów, podczas gdy pensja sędziów w Irlandii Północnej zaczyna się od 96 tys. funtów. Jednakże sędziowie, którzy pracują w Sądzie Najwyższym Anglii i Walii (The Supreme Court) otrzymują wyższe wynagrodzenie o prawie 12 tys. funtów niż sędziowie zatrudnieni w szkockim Sądzie Najwyższym. Jedynie szwajcarscy sędziowie na tych samych stanowiskach zarabiają więcej. Średnie roczne wynagrodzenie sędziego w Europie w 2012 roku wynosiło 25,732 funtów.

Roczna pensja brutto brytyjskich sędziów stanowiła ośmiokrotność średniego krajowego wynagrodzenia brutto w Irlandii Północnej, relatywnie 7,8 - wielokrotności w Szkocji i 7,7  w Anglii i Walii. Brytyjski budżet pomocy prawnej był najwyższy w Europie, i wyniósł 2 mld funtów, dla porównania francuski budżet pomocy prawnej zamykał się w 290 mln funtów, a niemiecki w 272 mln funtów. Średnia europejska stanowiła tylko 97 mln funtów.

Na dzień dzisiejszy w brytyjskim sądownictwie przeważają mężczyźni. Stanowi to raczej konserwatywny schemat. Czy w przyszłość liczba brytyjskich sędzin ma szanse się zwiększyć i w konsekwencji przełamać stereotypowy wzór sądownictwa?

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 14.10.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8585 

Do W. Brytanii4.8885 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?