Przelewy do Polski 4.6900 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 0.21% 

Przelewy do Polski 4.6900 0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 0.21% 

Zachwiana równowaga religii w UK

W niektórych dzielnicach mieszka więcej obcokrajowców niż samych rodowitych Brytyjczyków. Według ekspertów trzeba podjąć działania, by społeczeństwo nie stało się podzielone na religijne granice. Eksperci wskazują kilka obszarów UK, w których po raz pierwszy tradycyjne przekonania religijne zostały zaćmione przez odmienną religię.

Nie jest to niczym nowym, by na brytyjskich ulicach spotkać osoby o różnym pochodzeniu etnicznym. Jednak zatrważająca liczba imigrantów powoduje, że w ostatnim czasie możemy zauważyć znaczną demograficzną zmianę na terenie Wielkiej Brytanii. Chodzi o zmieniające się społeczeństwo na Wyspach. Już w niektórych dzielnicach mieszka więcej obcokrajowców niż samych rodowitych Brytyjczyków. Według ekspertów trzeba podjąć działania, by społeczeństwo nie stało się podzielone na religijne granice. Eksperci wskazują kilka obszarów UK, w których po raz pierwszy tradycyjne przekonania religijne zostały zaćmione przez odmienną religię.

Dane spisu ludności z 2011 roku wskazują, że w Birmingham chowa się więcej dzieci wyznania muzułmańskiego niż dzieci wyznania chrześcijańskiego. Spośród 278.623 dzieci aż 97.099 zostało zarejestrowanych, jako Muzułmanie w porównaniu do 93.828 zarejestrowanych, jako Chrześcijaninie. Pozostali byli Hindusami, Żydami bądź ateistami.  Podobne zjawisko można zaobserwować w Bradford, Leicester oraz dzielnicach Londynu takich jak Tower Hamlets, Redbridge i Newham, w których jest ponad 2/3 dzieci wyznania muzułmańskiego.

Ted Cantle z Institute of Community Cohesion, który promuje jedność społeczeństwa powiedział, że to, co obserwujemy to kilka trendów idących razem w parze. Przede wszystkim panuje długoterminowy spadek poparcia zatwierdzonych religii, zwłaszcza Chrześcijaństwa; wciąć rosnąca liczba imigrantów z subkontynentu azjatyckiego; wysoka rozrodczość wśród muzułmańskiej populacji, która rozpoczyna prokreacje w coraz młodszym wieku. Ponadto można zaobserwować pogłębiającą się segregację w wyniku utraty białej populacji w miastach i intensywniejszego zagęszczenia czarnoskórej populacji i mniejszości grup etnicznych. Stanowi to bez wątpienia problem, ponieważ mieszkaniowa segregacja jest w głównej mierze pogłębiana przez szkolną i społeczną segregację. Cantle jest zaskoczony faktem, że rząd brytyjski nie ma żadnej polityki, by zwalczyć podział. Póki, co zmniejsza nieustannie rozumienie i tolerancję po obu stronach podziału.

Chrześcijaństwo jest wciąż dominującą religią w każdym lokalnym obszarze na terenie Anglii i Walii, nawet w najbardziej kulturowo zróżnicowanych miastach. Spośród 45,5 mln osób, 27,9 mln subskrybowało siebie Chrześcijaninem, w porównaniu do 1,8 mln subskrypcji na Muzułmanina, która stanowi drugą największą grupę religijną. Sughra Ahmed, przewodnicza Islamskiej Społeczności Wielkiej Brytanii utrzymuje, że brytyjscy Muzułmanie stanowią jedynie 5 proc. populacji, lecz o młodszym profilu demograficznym w przeciwieństwie do innych religii. Ważne jest to, aby kolejne pokolenie młodych brytyjskich Muzułmanów zdobyło poczucie brytyjskiej tożsamości, za którą kryje się szacunek i tolerancja. Według badań opinii publicznej Wielka Brytania jest przykładnym państwem na tle innych państw pod względem stosowania metod w celu zintegrowania dzieci obcokrajowców z rodowitymi Brytyjczykami.  UK to jedno z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, które nie zamierza się zmieniać.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 18.09.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7657 

Do W. Brytanii4.7951 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?