Przelewy do Polski 4.7700 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7700 0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Zachwiana równowaga religii w UK

W niektórych dzielnicach mieszka więcej obcokrajowców niż samych rodowitych Brytyjczyków. Według ekspertów trzeba podjąć działania, by społeczeństwo nie stało się podzielone na religijne granice. Eksperci wskazują kilka obszarów UK, w których po raz pierwszy tradycyjne przekonania religijne zostały zaćmione przez odmienną religię.

Nie jest to niczym nowym, by na brytyjskich ulicach spotkać osoby o różnym pochodzeniu etnicznym. Jednak zatrważająca liczba imigrantów powoduje, że w ostatnim czasie możemy zauważyć znaczną demograficzną zmianę na terenie Wielkiej Brytanii. Chodzi o zmieniające się społeczeństwo na Wyspach. Już w niektórych dzielnicach mieszka więcej obcokrajowców niż samych rodowitych Brytyjczyków. Według ekspertów trzeba podjąć działania, by społeczeństwo nie stało się podzielone na religijne granice. Eksperci wskazują kilka obszarów UK, w których po raz pierwszy tradycyjne przekonania religijne zostały zaćmione przez odmienną religię.

Dane spisu ludności z 2011 roku wskazują, że w Birmingham chowa się więcej dzieci wyznania muzułmańskiego niż dzieci wyznania chrześcijańskiego. Spośród 278.623 dzieci aż 97.099 zostało zarejestrowanych, jako Muzułmanie w porównaniu do 93.828 zarejestrowanych, jako Chrześcijaninie. Pozostali byli Hindusami, Żydami bądź ateistami.  Podobne zjawisko można zaobserwować w Bradford, Leicester oraz dzielnicach Londynu takich jak Tower Hamlets, Redbridge i Newham, w których jest ponad 2/3 dzieci wyznania muzułmańskiego.

Ted Cantle z Institute of Community Cohesion, który promuje jedność społeczeństwa powiedział, że to, co obserwujemy to kilka trendów idących razem w parze. Przede wszystkim panuje długoterminowy spadek poparcia zatwierdzonych religii, zwłaszcza Chrześcijaństwa; wciąć rosnąca liczba imigrantów z subkontynentu azjatyckiego; wysoka rozrodczość wśród muzułmańskiej populacji, która rozpoczyna prokreacje w coraz młodszym wieku. Ponadto można zaobserwować pogłębiającą się segregację w wyniku utraty białej populacji w miastach i intensywniejszego zagęszczenia czarnoskórej populacji i mniejszości grup etnicznych. Stanowi to bez wątpienia problem, ponieważ mieszkaniowa segregacja jest w głównej mierze pogłębiana przez szkolną i społeczną segregację. Cantle jest zaskoczony faktem, że rząd brytyjski nie ma żadnej polityki, by zwalczyć podział. Póki, co zmniejsza nieustannie rozumienie i tolerancję po obu stronach podziału.

Chrześcijaństwo jest wciąż dominującą religią w każdym lokalnym obszarze na terenie Anglii i Walii, nawet w najbardziej kulturowo zróżnicowanych miastach. Spośród 45,5 mln osób, 27,9 mln subskrybowało siebie Chrześcijaninem, w porównaniu do 1,8 mln subskrypcji na Muzułmanina, która stanowi drugą największą grupę religijną. Sughra Ahmed, przewodnicza Islamskiej Społeczności Wielkiej Brytanii utrzymuje, że brytyjscy Muzułmanie stanowią jedynie 5 proc. populacji, lecz o młodszym profilu demograficznym w przeciwieństwie do innych religii. Ważne jest to, aby kolejne pokolenie młodych brytyjskich Muzułmanów zdobyło poczucie brytyjskiej tożsamości, za którą kryje się szacunek i tolerancja. Według badań opinii publicznej Wielka Brytania jest przykładnym państwem na tle innych państw pod względem stosowania metod w celu zintegrowania dzieci obcokrajowców z rodowitymi Brytyjczykami.  UK to jedno z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, które nie zamierza się zmieniać.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 18.09.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8252 

Do W. Brytanii4.8545 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo