Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Wychowanie do życia w rodzinie dla 7-latków

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie powinny być w programie nauczania od 7 roku życia, a nie od 11 roku życia, utrzymują Liberalni Demokraci. Miałoby to dotyczyć uczniów uczęszczających do angielskich szkół państwowych, wliczając w to „academies” oraz „free schools”.

Według Davida Lawsa z partii Liberalnych Demokratów wszystkie szkoły podstawowe i szkoły średnie powinny mieć w programie nauczania edukację seksualną, aby pomóc młodocianym podejmować decyzje oparte na wiedzy w ich życiu osobistym. Obecnie szkoły podstawowe i średnie zarządzane przez władze lokalne są zobowiązane oferować zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jednak nie dotyczy to szkół poza kontrolą władz lokalnych takich jak „academies” oraz „free schools”. W związku z tym uczniowie takich szkół są pozbawieni istotnych lekcji życiowych, dodaje Laws. Plany wprowadzenia edukacji seksualnej „zablokowane” przez Partię Konserwatywną mają pojawić się w manifeście wyborczym Liberalnych Demokratów.
 
Ważne jest to, aby dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności we wszystkich dziedzinach życia, kiedy chodzą do szkoły. Liberalni Demokraci usilnie wierzą, że od najmłodszych lat dzieci powinny mieć styczność z nabywaniem umiejętności zarządzania własnymi środkami finansowymi, z edukacją obywatelską i edukacją seksualną. Poprzez naukę jak zarządzać pieniędzmi i być dobrym obywatelem, dzieci zostaną „wyposażone” w umiejętności niezbędne do radzenia sobie z wieloma praktycznymi kwestiami, które napotkają w dorosłym życiu, na przykład, zrównoważenie budżetu czy głosowanie po raz pierwszy. Nauczanie tych istotnych lekcji życiowych pozwoli zbudować silniejszą gospodarkę i sprawiedliwsze społeczeństwo. Takie zmiany chce zaobserwować Partia Liberalnych Demokratów.
 
Na mocy obowiązujących przepisów, rodzice mogą zdecydować czy posyłać ich pociechy na zajęcia wychowania do życia w rodzinie czy też nie. Ze źródła Department for Education dowiadujemy się, że brytyjskie społeczeństwo bardziej ufa nauczycielom niż biurokratom z rządu brytyjskiego w celu podejmowania decyzji jak najlepiej prowadzić zajęcia wychowania do życia w rodzinie w szkołach.

W ubiegłym tygodniu badania dowiodły, że wysyłanie za pomocą telefonu odważnych zdjęć o podtekście seksualnym jest obecnie częścią codziennego życia dla połowy nastolatków. 8 na dziesięciu 18 latków wierzy, że mają zbyt łatwy dostęp do pornografii, wliczając również przypadkowe wejścia na takie strony. 6 na dziesięciu przyznaje, że wszechobecność stron erotycznych sprawiło trudności w ich procesie dorastania.  W wyraźnej odmowie ideologii „wolnej miłości” wyznawanej przez wiele osób poprzednich generacji, 2/3 brytyjskich nastolatków dziś twierdzi, że ludzie są zbyt frywolni w kwestiach stosunków płciowych i związkach.
 
Brytyjski Instytut Badań Publicznych (ang. Institute for Public Policy Research - IPPR) ujawnia, że wielu nastolatków wini rodziców, że nie zrobili wystarczająco dużo, by zniechęcić ich do rozpoczęcia wczesnego życia seksualnego. Niektórzy mówili o uczuciu „zmuszenia” do stosunku przez nauczycieli promujących na zajęciach, że stosunek płciowy jest normą przed wiekiem, w którym prawo dopuszcza współżycia seksualnego i zawarcia małżeństwa pod warunkiem, że używa się zabezpieczenia.
 
W dzisiejszych czasach dzieci szybciej dorastają. Dostęp do nowoczesnej technologii oraz pragnienie dorosłego życia jest na porządku dziennym. Dlatego też warto podjąć działania profilaktyczne, by uświadomić młodocianych o sposobach radzenia sobie, gdy dorosną.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 27.08.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?