Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Wychowanie do życia w rodzinie dla 7-latków

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie powinny być w programie nauczania od 7 roku życia, a nie od 11 roku życia, utrzymują Liberalni Demokraci. Miałoby to dotyczyć uczniów uczęszczających do angielskich szkół państwowych, wliczając w to „academies” oraz „free schools”.

Według Davida Lawsa z partii Liberalnych Demokratów wszystkie szkoły podstawowe i szkoły średnie powinny mieć w programie nauczania edukację seksualną, aby pomóc młodocianym podejmować decyzje oparte na wiedzy w ich życiu osobistym. Obecnie szkoły podstawowe i średnie zarządzane przez władze lokalne są zobowiązane oferować zajęcia wychowania do życia w rodzinie, jednak nie dotyczy to szkół poza kontrolą władz lokalnych takich jak „academies” oraz „free schools”. W związku z tym uczniowie takich szkół są pozbawieni istotnych lekcji życiowych, dodaje Laws. Plany wprowadzenia edukacji seksualnej „zablokowane” przez Partię Konserwatywną mają pojawić się w manifeście wyborczym Liberalnych Demokratów.
 
Ważne jest to, aby dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności we wszystkich dziedzinach życia, kiedy chodzą do szkoły. Liberalni Demokraci usilnie wierzą, że od najmłodszych lat dzieci powinny mieć styczność z nabywaniem umiejętności zarządzania własnymi środkami finansowymi, z edukacją obywatelską i edukacją seksualną. Poprzez naukę jak zarządzać pieniędzmi i być dobrym obywatelem, dzieci zostaną „wyposażone” w umiejętności niezbędne do radzenia sobie z wieloma praktycznymi kwestiami, które napotkają w dorosłym życiu, na przykład, zrównoważenie budżetu czy głosowanie po raz pierwszy. Nauczanie tych istotnych lekcji życiowych pozwoli zbudować silniejszą gospodarkę i sprawiedliwsze społeczeństwo. Takie zmiany chce zaobserwować Partia Liberalnych Demokratów.
 
Na mocy obowiązujących przepisów, rodzice mogą zdecydować czy posyłać ich pociechy na zajęcia wychowania do życia w rodzinie czy też nie. Ze źródła Department for Education dowiadujemy się, że brytyjskie społeczeństwo bardziej ufa nauczycielom niż biurokratom z rządu brytyjskiego w celu podejmowania decyzji jak najlepiej prowadzić zajęcia wychowania do życia w rodzinie w szkołach.

W ubiegłym tygodniu badania dowiodły, że wysyłanie za pomocą telefonu odważnych zdjęć o podtekście seksualnym jest obecnie częścią codziennego życia dla połowy nastolatków. 8 na dziesięciu 18 latków wierzy, że mają zbyt łatwy dostęp do pornografii, wliczając również przypadkowe wejścia na takie strony. 6 na dziesięciu przyznaje, że wszechobecność stron erotycznych sprawiło trudności w ich procesie dorastania.  W wyraźnej odmowie ideologii „wolnej miłości” wyznawanej przez wiele osób poprzednich generacji, 2/3 brytyjskich nastolatków dziś twierdzi, że ludzie są zbyt frywolni w kwestiach stosunków płciowych i związkach.
 
Brytyjski Instytut Badań Publicznych (ang. Institute for Public Policy Research - IPPR) ujawnia, że wielu nastolatków wini rodziców, że nie zrobili wystarczająco dużo, by zniechęcić ich do rozpoczęcia wczesnego życia seksualnego. Niektórzy mówili o uczuciu „zmuszenia” do stosunku przez nauczycieli promujących na zajęciach, że stosunek płciowy jest normą przed wiekiem, w którym prawo dopuszcza współżycia seksualnego i zawarcia małżeństwa pod warunkiem, że używa się zabezpieczenia.
 
W dzisiejszych czasach dzieci szybciej dorastają. Dostęp do nowoczesnej technologii oraz pragnienie dorosłego życia jest na porządku dziennym. Dlatego też warto podjąć działania profilaktyczne, by uświadomić młodocianych o sposobach radzenia sobie, gdy dorosną.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 27.08.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8100 

Do W. Brytanii4.8690 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo