Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7200 -0.21% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8690 0.00% 

Zatrzymani imigranci zarabiają £1 na godzinę

Prywatne firmy wykorzystują zatrzymanych imigrantów, jako tanią siłę roboczą, płacąc im zaledwie funta za godzinę za sprzątanie i gotowanie. Ze statystyk Home Office wynika, że w maju br. zatrzymani w izbach prowadzonych przez Serco i G4S oraz innych kontrahentów wypracowali łącznie 45 tys. godzin za 45 tys. funtów. Gdyby zatrzymani pracowali za najniższą krajową, koszt byłby znacznie wyższy tj. ponad 280 tys. funtów.

Według grupy badawczej Corporate Watch przez 12 miesięcy prywatne firmy mogły zaoszczędzić ponad 2,8 mln funtów. Home Office podkreśla, że zatrzymani mają wybór czy podjąć pracę czy też nie. Inspektorzy zaś pochwalają praktykę zezwalającą zatrzymanym pracować, kiedy czekają na deportację z UK. Obrońcy ostro krytykują działania prywatnych firm. Statystyki odnoszą się do siedmiu centrów: Yarl's Wood i Colnbrook, które są obsługiwane przez Serco; Brook House i Tinsley House, które są prowadzone przez G4s; Harmondsworth i Dungavel, które są zarządzane przez amerykańską firmę GEO. Siódma izba zatrzymań, Campsfield, jest obsługiwana przez Mitie.

W izbie zatrzymań dla młodocianych przestępców Yarl’s Wood, w hrabstwie Bedfordshire z relacji jednej z byłych zatrzymanych, która pracowała, jako sprzątaczka wynika, że wszyscy zatrzymani zastępowali personel zarabiający najniższą krajową. Inny zatrzymany Ralph Ojotu, który pracuje, jako sprzątacz w izbie zatrzymań Harmondsworth powiedział, że to obłudne ze strony rządu brytyjskie zakazywać mu pracować w celu zapewnienia bytu jego dwójce dzieci w świecie zewnętrznym. W zamian za to aprobując jego zatrudnienie za funta na godzinę w izbie zatrzymań prowadzonej przez jego kontrahenta GEO.  Zatrzymani nie mają pozwolenia pracować poza izbami zatrzymań, jednak mają prawo to robić podczas odbywania kary. Praca jest wydzielana jak kawałki ciasta, dodaje Ojotu.

Dwie rządowe izby zatrzymań tj. Dover i Morton Hall także zatrudniają zatrzymanych za 1 funta na godzinę, potencjalnie oszczędzając ponad 1,4 mln funtów rocznie.  Phil Miller, pracownik naukowy w Corporate Watch, utrzymuje, że wszystkie te firmy prawdopodobnie oszczędzają miliony funtów poprzez wykorzystywanie pojmanej siły roboczej. Badania firmy Corporate Watch pokazują, że izby zatrzymań ugrzęzłyby bez zatrzymanych, którzy wykonują kawał dobrej roboty każdego dnia – mowa o gotowaniu i sprzątaniu.

Status zatrzymanych imigrantów przetrzymywanych w izbach, podczas gdy ich sprawy sądowe są w toku różni się od statusu skazanych. Jednak podobnie jak więźniowie, zatrzymani nie kwalifikują się do otrzymywania najniższej płacy krajowej. Ponadto mają również zakaz wykonywania innej formy pracy, niż ta, jaką mają oferowaną w izbach. Muszą ponosić koszty za podstawowe towary takie jak przybory toaletowe. Ostatnie dane finansowe ze strony G4S w Wielkiej Brytanii i Irlandii pokazują, że firma zarobiła 122 mln funtów brutto w 2013 roku, a Serco 106 mln funtów w tym samym czasie. Księgowość Mitie ukazuje zarobek w wysokości 127,5 mln funtów w ciągu 12 miesięcy do czerwca 2014 roku, a GEO odnotowała 184 mln funtów zysków brutto.

W imieniu firm, rzecznik Home Office podtrzymuje, że długotrwała praktyka oferowania płatnej pracy zatrzymanym jest pochwalana przez Inspektorat Więziennictwa Jej Królewskiej Mości, jako że pomaga im utrzymać zatrudnienie, podczas gdy ich deportacja jest w toku. Czy zatrzymani mają życzenie pracować zależy wyłącznie od nich. Obecna praktyka nie jest skierowana, by zastępować wyspecjalizowaną kadrę pracowników.   
Wyn Jones z  Serco oświadczył, że płatna praca jest opcjonalna i zgodna z wytycznymi Home Office. Jones dodaje, że umożliwienie pracy pomaga zmniejszyć nudę i poprawić stan psychiczny zatrzymanych. Serco obala pogłoski, że zatrzymani wykonują pracę w zamian za oficerów i pracowników w celu uzyskania większych profitów.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 25.08.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7800 

Do W. Brytanii4.8270 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?