Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Przelewy do Polski 4.7500 -0.42% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8990 0.00% 

Uprzedzenia rasowe Brytyjczyków

Liczba Brytyjczyków, którzy przyznają, że są uprzedzeni wobec innych ras wzrosła od początku XXI wieku. Sytuacja ta budzi obawy, że rosnąca wrogość względem imigrantów i szerząca się islamofobia ustanawia relacje społeczne, jakie panowały 20 lat temu.

Nowe dane z NatCen Social Research British Social Attitudes Survey pokazują, że po latach rosnącej tolerancji, procent ludzi, którzy mają uprzedzenia do innych ras znacznie wzrósł - w 2013 roku 30 proc. Brytyjczyków przyznało, że jest uprzedzona rasowo.
 
W Londynie odnotowano najniższy poziom uprzedzenia rasowego tj.16 proc.; natomiast w West Midlands liczba ta wyniosła aż 35 proc. Okazuje się, że poziom uprzedzenia rasowego zależy od wieku, i tak oto 25 proc. osób w wieku od 17 do 34 lat określiło siebie, jako rasistów, w porównaniu z 36 proc. osobami powyżej 55 roku życia. Ponadto wykształcenie również ma wpływ na pogląd społeczny, 19 proc. „uczonych” tj. osób z dyplomami szkół wyższych potwierdziło, że są uprzedzeni rasowo, taki sam osąd wydało aż 38 proc. osób niewykształconych. Ponad 9 na 10 osób, którzy nazwali siebie rasistami uważa, że powinna nastąpić obniżka poziomu imigracji. Wskaźnik dotyczący uprzedzenia wobec innych ras jest znacznie wyższy od wskaźnika zmian społecznych takich jak stosunek do związków osób o tej samej płci i współżycia seksualnego przed zawarcie związku małżeńskiego.

Dane te powinny stanowić pobudkę dla Wielkiej Brytanii, powiedział Sadiq Khan - minister sprawiedliwości w gabinecie cieni Partii Pracy. Tam gdzie panują uprzedzenia, społeczeństwo jest niweczone. Osoby przy władzy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju. Jest to również adresowane do osób indywidualnych, które powinny mieć na uwadze przyczyny istniejącego problemu.
 
Trevor Phillips, były szef brytyjskiej komisji ds. równouprawnienia i praw człowieka stoi twardo przy tezie, że integracja nie dzieje się przez przypadek – wręcz przeciwnie trzeba nad nią pracować. Jeśli chcemy uniknąć powolnego schodzenia we wzajemną bigoterię, potrzebujemy porzucić wszelkie dogmaty, przestać śpiewać Kumbaya i wypracować program zarówno symboliczny jak i praktyczny, wszystko, by zmienić rzeczywistość.
 
Badania wskazują na duży spadek liczby osób, którzy przyznali, że byli uprzedzeni do osób o odmiennej rasie, w 1987 roku liczba takich osób wynosiła 38 proc., natomiast najniższy poziom uprzedzenia w historii tj. 25 proc. został odnotowany w 2001 roku. Jednakże, już w 2002 roku po zamachu z 11 września 2001 roku a także po inwazji na Afganistan w latach 2001-2002 nastąpił gwałtowny wzrost uprzedzenia rasowego. W ciągu kolejnych 12 lat trwająca tendencja zwyżkowa osiągnęła poziom 38 proc. w 2011 roku. W 2013 roku liczba ta spadła do 30 proc. – eksperci uważają, że jest to zasługa Igrzysk Olimpijskich w Londynie, wywarły one bez wątpienia pozytywny wpływ na mentalność społeczeństwa. UK stała się bardziej tolerancyjnym i liberalnym państwem.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 29.05.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8100 

Do W. Brytanii4.8690 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

GG_logo