Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Uprzedzenia rasowe Brytyjczyków

Liczba Brytyjczyków, którzy przyznają, że są uprzedzeni wobec innych ras wzrosła od początku XXI wieku. Sytuacja ta budzi obawy, że rosnąca wrogość względem imigrantów i szerząca się islamofobia ustanawia relacje społeczne, jakie panowały 20 lat temu.

Nowe dane z NatCen Social Research British Social Attitudes Survey pokazują, że po latach rosnącej tolerancji, procent ludzi, którzy mają uprzedzenia do innych ras znacznie wzrósł - w 2013 roku 30 proc. Brytyjczyków przyznało, że jest uprzedzona rasowo.
 
W Londynie odnotowano najniższy poziom uprzedzenia rasowego tj.16 proc.; natomiast w West Midlands liczba ta wyniosła aż 35 proc. Okazuje się, że poziom uprzedzenia rasowego zależy od wieku, i tak oto 25 proc. osób w wieku od 17 do 34 lat określiło siebie, jako rasistów, w porównaniu z 36 proc. osobami powyżej 55 roku życia. Ponadto wykształcenie również ma wpływ na pogląd społeczny, 19 proc. „uczonych” tj. osób z dyplomami szkół wyższych potwierdziło, że są uprzedzeni rasowo, taki sam osąd wydało aż 38 proc. osób niewykształconych. Ponad 9 na 10 osób, którzy nazwali siebie rasistami uważa, że powinna nastąpić obniżka poziomu imigracji. Wskaźnik dotyczący uprzedzenia wobec innych ras jest znacznie wyższy od wskaźnika zmian społecznych takich jak stosunek do związków osób o tej samej płci i współżycia seksualnego przed zawarcie związku małżeńskiego.

Dane te powinny stanowić pobudkę dla Wielkiej Brytanii, powiedział Sadiq Khan - minister sprawiedliwości w gabinecie cieni Partii Pracy. Tam gdzie panują uprzedzenia, społeczeństwo jest niweczone. Osoby przy władzy muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju. Jest to również adresowane do osób indywidualnych, które powinny mieć na uwadze przyczyny istniejącego problemu.
 
Trevor Phillips, były szef brytyjskiej komisji ds. równouprawnienia i praw człowieka stoi twardo przy tezie, że integracja nie dzieje się przez przypadek – wręcz przeciwnie trzeba nad nią pracować. Jeśli chcemy uniknąć powolnego schodzenia we wzajemną bigoterię, potrzebujemy porzucić wszelkie dogmaty, przestać śpiewać Kumbaya i wypracować program zarówno symboliczny jak i praktyczny, wszystko, by zmienić rzeczywistość.
 
Badania wskazują na duży spadek liczby osób, którzy przyznali, że byli uprzedzeni do osób o odmiennej rasie, w 1987 roku liczba takich osób wynosiła 38 proc., natomiast najniższy poziom uprzedzenia w historii tj. 25 proc. został odnotowany w 2001 roku. Jednakże, już w 2002 roku po zamachu z 11 września 2001 roku a także po inwazji na Afganistan w latach 2001-2002 nastąpił gwałtowny wzrost uprzedzenia rasowego. W ciągu kolejnych 12 lat trwająca tendencja zwyżkowa osiągnęła poziom 38 proc. w 2011 roku. W 2013 roku liczba ta spadła do 30 proc. – eksperci uważają, że jest to zasługa Igrzysk Olimpijskich w Londynie, wywarły one bez wątpienia pozytywny wpływ na mentalność społeczeństwa. UK stała się bardziej tolerancyjnym i liberalnym państwem.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 29.05.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?