Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Status mniejszości dla Kornwalijczyków

Kilka wieków temu język kornijski zwany również kornwalijskim albo kornickim był jedynym językiem, którym posługiwali się mieszkańcy Kornwalii. Z biegiem lat coraz więcej ludzi zaczęło rozmawiać po angielsku odstawiając kornwalijski na drugi plan. Wielu rodowitych Kornwalijczyków umarło, a Biblia napisana w języku angielskim przyczyniała się do zaniku języka mieszkańców Kornwalii.

Do 1800 roku była niewielka liczba osób mówiąca po kornijsku. Mówi się, że kobieta zwana Dolly Pentreath była jedną z ostatnich osób, które posługiwały się tym językiem zamiast angielskim. Niektórzy Brytyjczycy uczyli się kornijskiego podróżując po Wielkiej Brytanii i rozmawiając z ludźmi, którzy wciąż potrafili ten unikatowy język. W 1904 roku uczony  Henry Jenner napisał książkę, aby pomóc ludziom uczyć się tego języka. W ten sposób język kornijski znów powrócił do użytku. Nikt nie wie ile jest osób mówiących w tym języku. Uważa się, że jest ich od 3 do 5 tys. Niektóre młode osoby dorastały ucząc się kornijskiego, inni znają kilka zdań albo kilka słów w tym języku. Dla wielu osób jest to bardzo fascynujące, że język ten rozrósł się ze znikomej grupy osób do kilku tysięcy. Dziś można znaleźć Biblię, książki oraz piosenki napisane w języku kornijskim. A co najważniejsze dla Kornwalijczyków to fakt, że w ostatnim czasie uzyskali oni status mniejszości narodowej.
 
Kornwalijczycy jako jeden z najstarszych celtyckich ludów na Wyspach Brytyjskich otrzymał status mniejszości z dniem 24 kwietnia br. Mieszkańcy Kornwalii uzyskali status gwarantowany przez konwencję Rady Europy.  W ten sposób status Kornwalijczyków będzie taki sam jak status innych celtyckich społeczności w Wielkiej Brytanii - Szkotów, Walijczyków i Irlandczyków.
 
Danny Alexander piastujący stanowisko naczelnego sekretarza skarbu w Wielkiej Brytanii ogłosił 24 kwietnia br., że kornwalijska dumna historia, unikatowa kultura, prawdziwie demokratyczne społeczeństwo szanujące etniczną i kulturową tożsamość oraz dystynktywny język będzie w pełni uznany w świetle prawa. Dick Cole, lider Mebyon Kernow (Synowie Kornwalii) tj. lewicowej partii politycznej w Wielkiej Brytanii, która dąży do uzyskania większej autonomii Kornwalii, przyznaje, że Kornwalia otrzymując statusu mniejszości narodowej zyska w kwestii rozwoju. Jest to bez wątpienia powód do dumy. Dodajmy, że grupa kluczowych postaci w Kornwalii walczyła prawie przez 15 lat, aby Kornwalijczycy byli uznani przez konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych (ang. Framework Convention for the Protection of National Minorities).
 
Co oznacza status mniejszości dla Kornwalijczyków? Przede wszystkim będą oni chronieni w ten sam sposób jak Walijczycy, Szkoci oraz Irlandczycy. Co więcej urzędy i instytucje publiczne będą musiały brać pod uwagę poglądy Kornwalii przy podejmowaniu decyzji w państwie. Co więcej nabycie statusu mniejszości narodowej zapewnia, że prawa mniejszości narodowej są przestrzegane poprzez zwalczanie dyskryminacji, propagowanie równości, zachowanie i rozwój kultury i tożsamości danej mniejszości. Zmiana statusu nie ma powiązania z jakimikolwiek dodatkowymi środkami finansowymi.
 
W marcu br. Nick Clegg wicepremier Wielkiej Brytanii ogłosił, że rząd brytyjski zainwestuje kolejne 120 tys. funtów na rzecz Cornish Language Partnership (MAGA) tj. Partnerstwa na Rzecz Języka Kornickiego, aby promować i rozwijać ten język. Od 2010 roku rząd brytyjski wydał ponad 500 tys. funtów na MAGA. Cole przyznaje, że wiele osób pracowało przez wiele lat, aby Kornwalia uzyskała uznanie innych ludów celtyckich Wielkiej Brytanii, którzy obecnie są uznani za mniejszości narodowe. Ustanowienie statusu mniejszości dla Kornwalijczyków może uchronić od zniknięcia język kornijski, a wraz z nim tożsamość, kulturę i tradycję grupy.

 

Opracowanie: Kornelia Sawicka, 27.04.2014

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?