Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8450 -0.21% 

Skuteczna antyreklama Wielkiej Brytanii?

Mija już prawie trzeci miesiąc odkąd Rumunii i Bułgarzy mają pełne prawo do udziału w brytyjskim rynku pracy, jednak do tej pory Wielka Brytania nie doświadczyła „zalania” obywatelami z tych wschodnich krajów.

Wraz ze zniesieniem granic dla obywateli Rumunii i Bułgarii do rozpoczęcia życia zawodowego w Wielkiej Brytanii napłynęła znacznie mniejsza liczba imigrantów niż wielu polityków przewidywało. Szerzące się informacje o zarezerwowanych wszystkich miejscach u przewoźników lotniczych i autokarowych z Rumunii i Bułgarii do Wielkiej Brytanii zostały zdementowane.

Członkowie brytyjskiego parlamentu ułatwili zadanie osobom bojącym się napływu obywateli z Rumunii i Bułgarii po zniesieniu tymczasowej restrykcji dotyczących zatrudnienia z dniem 1 stycznia 2014 roku. Rząd Davida Camerona rozbudził ksenofobię w wyniku błędnego oszacowania ilu tak naprawdę Rumunów i Bułgarów zamierza rozpocząć życie na Wyspach Brytyjskich. Imigracja stała się gorącym tematem politycznym. Byliśmy świadkami jak rząd Camerona w każdej dziedzinie polityki uszczuplał prawa społeczne i stawiał wymogi dla potencjalnych imigrantów.
 
Komisja Specjalna Spraw Wewnętrznych Izby Gmin w swoim sprawozdaniu zwraca uwagę, że rząd brytyjski popełnił błąd nie zwracając się do komitetu doradczego ds. migracji (ang. Migration Advisory Committee) o sporządzenie przybliżonej liczby osób, które przybędą na Wyspy. Komisja Specjalna Spraw Wewnętrznych Izby Gmin obawia się, że prognozy zwiększyły uprzedzenie przeciwko imigrantom oraz zostały wypowiedziane przez osoby, które pragnęły stworzyć napiętą atmosferę dla uzyskania politycznych korzyści.

Dla Davida Hansona, zajmującego się sprawami imigrantów w Gabinecie Cieni raport wskazuje, że rząd brytyjski ewidentnie nie wywiązał się z podstawowego obowiązku w kwestii przygotowania końcowych kontroli przejściowych dotyczących Rumunów i Bułgarów. W związku z tym rząd Camerona wzmocnił uprzedzenie, co do imigrantów.  Niekompetencja rządu brytyjskiego w kwestii radzenia sobie z systemem imigracyjnym jest powiązana jedynie z umiejętnością podsycania ksenofobi ze szkodą dla brytyjskiego społeczeństwa, dodaje Hanson.

A może retoryka Camerona okazała się skuteczna i zmniejszyła napływ imigrantów? Przed zniesieniem tymczasowych restrykcji dotyczących zatrudnienia ogłosił on szereg działań mających na celu odstraszyć przed przybyciem potencjalnych imigrantów. Mowa była o znajomości języka angielskiego, deportacji do ojczyzny w momencie bycia bezrobotnym przez okres trzech miesięcy czy dowodów na utrzymanie przez okres 6 miesięcy.
 
Keith Vaz,  przewodniczący Komisji Spraw Wewnętrznych przy brytyjskim parlamencie utrzymuje, że zaniedbanie ze strony rządu brytyjskiego kwestii sporządzenia szacunkowej liczby imigrantów doprowadziło do niepotrzebnego uprzedzenia przed imigrantami, co gorsza przyczyniło się to do skalania tolerancji brytyjskiego społeczeństwa.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7500 

Do W. Brytanii4.7990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?