Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Przelewy do Polski 4.6600 -1.27% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8150 -1.11% 

Brytyjczycy walczą z depresją poporodową

Obecnie ponad 2,2 mln rodziców nie pracuje, ponieważ opiekuje się swoimi dziećmi. Jednakże ponad 60% rodziców chce wrócić do pracy, lecz nie wie, w jaki sposób ma to zrobić bądź obawia się, że nie będzie w stanie jednocześnie skupić się na opiece nad dzieckiem i karierą zawodową.
 
W stycznia br. analitycy z organizacji My Family Care (jednego z organizatorów The Baby Show) drogą elektroniczną wysłali ankiety już pracującym rodzicom oraz przyszłym rodzicom w celu zbadania harmonii rodzinnej i zawodowej. Organizacja otrzymała tysiąc zwrotnych odpowiedzi. Badania zostały przeprowadzone w związku z imprezami: the Work and Family Show i the Baby Show, odbywającymi się w londyńskim ExCel od 21 do 23 lutego br. Organizatorzy wydarzenia twierdzą, że impreza ma na celu dać pracującym rodzicom praktyczne rady, podsunąć inspiracje oraz pomysły, aby rozwiązać ich dylematy i pomóc im stworzyć równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Według badań więcej niż jeden na trzech Brytyjczyków zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin przyznaje, że wolałoby nadal opiekować się swoim dzieckiem niż wracać do pracy, która nie oferuje im elastycznych godzin zatrudnienia. Co więcej badania wskazują, że 80% kobiet czuje się winna w związku z powrotem do pracy po urodzeniu dziecka oraz martwi się pozostawieniem dziecka pod opieką „obcych” osób.  Aż 39% mężczyzn dzieli obawy kobiet. Jednakże, zaledwie 24% kobiet wyznało, że powróciłoby do pracy po pojawieniu się potomka, w porównaniu z 22% mężczyzn. Ponad 20% kobiet twierdzi, że mają zaburzoną pewność swoich umiejętności, kiedy wracają do pracy, w porównaniu do 2,5% mężczyzn. Około 20% mężczyzn i kobiet wyznało, że znalazło równowagę pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym.

The Fatherhood Institute, brytyjska organizacja przyznaje, że wyniki badań pokrywają się ze wcześniejszymi statystykami. Adrienne Burgess z The Fatherhood Institute dodaje, że to właśnie mężczyźni, nie kobiety są przeważnie niezadowoleni z osiągnięcia równowagi rodzinno-zawodowej. Więcej ojców niż mam pracuje na pełen etat będąc tym samym jedynymi żywicielami rodziny. Ponadto mężczyźni pracujący w pełnym wymiarze godzin spędzają więcej czasu w pracy niż kobiety, oprócz tego ich miejsce pracy jest znacznie dalej niż kobiet.
 
Mike Black dyrektor My Family Care podał do publicznej wiadomości, że więcej przedsiębiorstw niż kiedykolwiek w przeszłości wdrożyło pewne działania mające na celu pomóc ich pracownikom zbalansować ich życie zawodowe z potrzebami rodzinnymi. Black dodaje, że system pogodzenia tych dwóch istotnych elementów może być sprawniejszy.

Rząd brytyjski utrzymuje, że pragnie zachęcić wszystkich pracodawców, aby ci wprowadzili bardziej elastyczny czas pracy oraz mówi o przyszłej polityce wspólnego urlopu wychowawczego, który w konsekwencji pomoże rodzicom osiągnąć lepszy balans osobisto-zawodowy.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

 
 

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7150 

Do W. Brytanii4.7590 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?