Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

Przelewy do Polski 4.7500 0.00% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.9390 0.49% 

"Prywaciarze" rządzą Wielką Brytanią

Czasami można by użyć stwierdzenia, że "epoka wiktoriańska" w Wielkiej Brytanii trwa do dnia dzisiejszego. Podział na klasy społeczne jest wciąż widoczny, szczególnie jeśli chodzi o kwestię zatrudnienia. Osoba pochodząca z lepszej tj. bogatszej dzielnicy ma większe szansę na rozwój zawodowy, może tym samym objąć pozycję na wyższym szczeblu.

Osoby pochodzące z biedniejszych rodzin oraz należące do mniejszości etnicznej mają niski poziom aspiracji jeśli chodzi o zdobycie określonego zawodu, powiedział brytyjski premier David Cameron. Według premiera takie osoby potrzebują pomocy w formie uświadomienia, że są wartościowe oraz mają możliwość znalezienia się na szczycie drabiny kariery.

Sir John Major, absolwent państwowej szkoły średniej Rutlish School w Merton, premier Wielkiej Brytanii w latach 1990-1997 przyznaje, że jest to skandaliczne, aby w każdej sferze wpływów Wielkiej Brytanii  dominowali  absolwenci prywatnych szkół oraz osoby dobrze usytuowane. Cameron - wychowanek elitarnej szkoły Eton oraz absolwent Uniwersytetu Oksfordzkiego, zgadza się z Majorem, zwracając przy tym uwagę, że problem tkwi w niskich aspiracjach osób uboższych.  Dodając, że mobilność socjalna wzrośnie w momencie, gdy takie osoby zmienią nastawienie do samych siebie. Sposób myślenia Camerona został skrytykowany przez Partię Pracy, która oskarża premiera o mówienie do młodych ludzi z poczuciem wyższości i wypowiadanie się jedynie za osoby dobrze sytuowane.
 
Z jakich klas społecznych pochodzą osoby obejmujące wysokie stanowiska w brytyjskim wojsku, sądownictwie czy polityce? Z pewnością nie dostrzeżemy tam różnorodności pod względem pochodzenia danych pracowników. Przeważają głównie absolwenci instytucji prywatnych. Cameron próbuje zmienić tę rozbieżność, chociażby zwracając uwagę, że odniósł już w tym pewien sukces. Mianowicie, zwiększając liczbę posłów w Partii Konserwatywnej, którzy należą do grup mniejszości etnicznych i absolwentów szkół publicznych, na przykład, mianując Patricka McLoughlina, ówczesnego górnika w kopalni węgla w Cannock, na  ministra transportu. Oprócz tego, rząd Camerona przyczynił się do poprawy mobilności społecznej, wprowadzając przykładowo pupil premium  tj. dotację dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin. Cameron dodaje, że pomimo wzrostu opłaty za naukę, liczba osób z ubogich rodzin rozpoczynająca studia osiągnęła rekordowy poziom.
 
Według Camerona zadaniem rządu brytyjskiego jest dotarcie do ubogich zarazem utalentowanych osób, aby przełamać ich bariery zawodowe. Bez względu na status społeczny, wiarę jaką wyznajesz, narodowość możesz objąć wysokie stanowisko w  sądownictwie, wojsku, polityce czy redakcji gazety, pisma, stacji telewizyjnej lub radiowej, przyznaje premier.
 
Doradca brytyjskiego rządu do spraw społecznych Alan Milburn, bez zawahania potrafi stwierdzić, że brytyjskie społeczeństwo jest oparte na elitaryzmie. Głęboko zakorzeniona nierówność oraz  niska mobilność społeczna wciąż są obecne. Niektórzy twierdzą, że niemożliwością jest zmienienie stanu rzeczy, Miliburn jednak nie ulega owemu pesymizmowi.
 
Samo głoszenie ideologii, że jest się za równością szans nie jest wystarczającym działaniem. Rząd brytyjski oraz wolne zawody muszą poczynić kroki, aby brytyjskie życie publiczne było bardziej merytokratyczne. Sir John Major sugeruje, aby brytyjskie instytucje powróciły do systemu, według którego jedynie ciężka praca doprowadzi do sukcesu, aniżeli poleganie na przywileju z tytułu pochodzenia z bogatego domu.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.8500 

Do W. Brytanii4.8990 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?