Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8390 -0.12% 

Wielka Brytania otwarta na wszystkich

30 lat temu prawie 2/3 Brytyjczyków było przeciwnych związkom pomiędzy osobami tej samej płci, według nich było to zło moralne. Jednak według najnowszego raportu przeprowadzonych przez British Social Attitudes obecnie jedynie jedna na pięć osób nie aprobuje w zasadzie związków homoseksualnych.

Przez ostatnie 30 lat Wielka Brytania zmieniała się i dzisiaj jest państwem, w którym pozwala się żyć wszystkim bez względu na to jakie dana osoba ma poglądy. Brytyjczycy mają luźniejszy stosunek w kwestii orientacji seksualnej, jednak wrogie nastawienie względem banków i Europy. Mieszkańcy Wysp Brytyjskich wypracowali wspólny dialog w pewnych kwestiach, a w różniących się poglądach pozostają tolerancyjni.

30 lat temu prawie 2/3 Brytyjczyków było przeciwnych związkom pomiędzy osobami tej samej płci, według nich było to zło moralne. Jednak według najnowszego raportu przeprowadzonych przez British Social Attitudes obecnie jedynie jedna na pięć osób nie aprobuje w zasadzie związków homoseksualnych. 56% ankietowanych aprobuje małżeństwo osób o tej samej płci, które jest ustanowione w zbiorze praw (ang. statute book). Natomiast kwestia adopcji dzieci przez takie małżeństwa jest wciąż mocno podzielona. Na początku lat 80 XX wieku ponad połowa populacji uważała, że osoby o poglądach homoseksualnych nie powinny pełnić funkcji nauczyciela oraz 4 osoby na 10 twierdziło, że takie osoby nie powinny obejmować stanowisk w życiu publicznym. Obecnie, 83% Brytyjczyków popiera koncepcję, aby w szkołach uczyły osoby o poglądach homoseksualnych.
 
Pomimo rosnącego zainteresowania polityką wśród Brytyjczyków, opinia publiczna o rządzie brytyjskim pozostaje na niskim poziomie. 93% Brytyjczyków podtrzymuje, że nie ufa wywodom płynących z ust polityków. Liczba osób, która ufa rządowi angielskiemu, że przedkłada on dobro narodu  nad sprawami partii politycznej spadła z 38% do 18% w 2012 roku. W latach 80 XX wieku około 90% społeczności spostrzegało banki jako dobrze prosperujące, dziś liczba ta wynosi jedynie 19%, w wyniku kryzysu finansowego, który rozpoczął się 2008 roku.

W innych kwestiach społecznych również możemy zauważyć znaczne zmiany. Tak oto w 1989, 70% osób było zdania, że jeśli chce się mieć dzieci najpierw powinno zawrzeć się związek małżeński, w dzisiejszych czasach liczba ta spadła do 42%. Zauważono także spadek przynależności do Kościoła anglikańskiego, która spadła do 20% w porównaniu do 40% w 1983 roku. W 1983 roku, jedynie 37% Brytyjczyków wyraziło aprobatę co do podjęcia decyzji przez kobietę dotyczącej dokonania aborcji, obecnie liczba ta wzrosła do 62%. Eurosceptycyzm, być może dziś najbardziej oczywisty polityczny trend, jest, jak wskazuje raport, stanowczo w dominacji wśród Brytyjczyków.  67% z nich uważa, że Unia Europejska stała się mniej wpływowa na losy Wielkiej Brytanii.
 
Ed Miliband, lider brytyjskiej Partii Pracy jest zadowolony faktem, że doświadczenie kryzysu, a co za tym idzie cięcia świadczeń wydaje się zmieniać nastawienie Brytyjczyków.  Komentując ostatni spadek liczby ludzi, którzy uważają, że zasiłki są za wysokie, Alison Park z National Centre for Social Research powiedziała: „30 lat badań postaw społecznych w Wielkiej Brytanii pokazuje, że Brytyjczycy stali się bardziej cyniczni względem państwa opiekuńczego oraz osób otrzymujących zasiłki, jednak trudna sytuacja ekonomiczna wydaje się być początkiem łagodzenia publicznego nastawienia.”

Nigdy nie zadowoli się wszystkich osób, zawsze będą podzielne opinie, chociaż i te mogą być w jakimś stopniu zbliżone. Trzeba szukać kompromisów, aby brytyjskie państwo funkcjonowało bez zastrzeżeń.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7758 

Do W. Brytanii4.8053 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?