Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Przelewy do Polski 4.7000 0.43% 

Przelewy do Wielkiej Brytanii 4.8550 0.21% 

Ukryty skandal w UK - starsi ludzie są nękani

Liczba osób w wieku ponad 66 lat, którzy są zaniedbywani, nękani fizycznie, psychicznie, oszukiwani w kwestiach finansowych oraz napastowani seksualnie przez swoich opiekunów może dojść do 457,600 do roku 2020; natomiast do 2030 roku przewiduje się, że liczba ta przekroczy pół miliona i wyniesie około 558,700.

W momencie gdy się starzejemy, możemy potrzebować wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności, a nawet zarządzaniu naszymi finansami. Chociaż wiele osób wydaje się być uczciwych, będąc zależnym od innych możemy doprowadzić, że jesteśmy gorzej traktowani. Ważne jest to, aby podjąć pewne kroki by kontrolować nasze decyzje, i być świadomym, że zawsze mamy prawo bycia wysłuchanym oraz szanowanym. Wyzyskiwacz osoby starszej nie musi należeć do grona nieznajomych, wręcz przeciwnie coraz częściej słyszy się, że jest to osoba dobrze nam znana. Jak to zatem możliwe, że mogą one krzywdzić bliskich sobie bezbronnych starszych ludzi?

Aż 371,900  ludzi w podeszłym wieku, po 66 roku życia było maltretowanych w zeszłym roku. Ludzie starsi ze wszystkich środowisk społecznych i zawodowych mieszkający we własnych domach na terenie Wielkiej Brytanii są źle traktowani przez opiekunów czy bliskich, utrzymuje Paul Burstow z partii Liberalni Demokraci. Dodaje on, że niedola tych osób jest często ignorowana. Szacuje się, że liczba osób w wieku ponad 66 lat, którzy są zaniedbywani, nękani fizycznie, psychicznie, oszukiwani w kwestiach finansowych oraz napastowani seksualnie przez swoich opiekunów może dojść do 457,600 do 2020; natomiast do 2030 roku przewiduje się, że liczba ta przekroczy pół miliona i wyniesie około 558,700.    Przewidywany wzrost liczby osób będących maltretowanych koreluje ze starzeniem się populacji Wielkiej Brytanii. Osoby w wieku 85 lat i starsi to najszybciej rosnąca grupa populacji i przewiduje się, że znacznie wzrośnie przez kolejne dekady.

Skala nękania, i jej szybki wzrost powinien zostać rozwiązany szeregiem zmian w prawie, aby pomóc wykryć niewłaściwe traktowanie ludzi starszych. Obecnie, opieka społeczna ma ograniczony dostęp do osób starszych mieszkających we własnych domach nawet w momencie kiedy jest podejrzenie o złe traktowanie starszej osoby przez jego opiekuna. Nie ma również oskarżenia karnego o zaniedbanie przeciwko tym, którzy źle traktują bezbronną starszą osobę, która jest zdrowa psychicznie. Ludzie w podeszłym wieku, którzy mają zapewnioną opiekę w domu mogą korzystać z kilku legalnych zabezpieczeń, jednak tego nie czynią dlatego też są oni bardzo często potępiani za mieszkanie w niedoli.      

Burstow powiedział: „David Cameron powinien wykorzystać ustawę o opiece nad osobami starszymi, aby wzmocnić prawo oraz powiadomić, że znęcanie się oraz zaniedbywanie ludzi starszych wyjdzie na jaw oraz nie ujdzie bezkarnie.” Jest to nie do przyjęcia udawać, że nie wie się, że większość maltretowań ludzi starszych ma miejsce w domach. Prawo musi chronić osoby w sytuacji nawet, kiedy boją się wezwać pomoc.

W badaniach przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Badań Społecznych (ang. National Center for Social Research) oraz King's College London, w których wzięło udział 2 tys. osób w podeszłym wieku mieszkających we własnych domach dowiedziono, że większość gnębicieli tj. 53% mieszkało w domu respondenta w czasie znęcania. 65% przestępców zostało uznanych za winnych popełnienia nadużycia fizycznego, psychicznego oraz seksualnego. Dane dotyczące znęcania się nad osobami starszymi są alarmujące gdyż nie uwzględniają one mieszkańców domów opieki społecznej oraz osób cierpiących na demencję, które żyją w społeczeństwie.

Za kilka dni zostaną ogłoszone proponowane reformy w związku z traktowaniem osób starszych. Burstow będzie wywierał nacisk na prawo umożliwiające opiece społecznej dostęp do domów osób starszych, w celu przeprowadzenia szczerych rozmów i upewnieniu się, że żadnej starszej osobie nie odmawia się ochrony. Burstow szuka także nowego wykroczenia dotyczącego zaniedbania, aby zapewnić ochronę osobom, które  są narażone na maltretowanie w instytucjach czy też w społeczności.
Trzeba zahamować rozwój sytuacji, w których ludzie starsi stają się więźniami w ich własnych domach oraz wymierzyć sprawiedliwości opiekunom, którzy postępują niehumanitarnie.

Opracowanie: Kornelia Toczyska

Aktualności 

Orientacyjny kurs dla transakcji
powyżej 10 000 GBP

Do Polski4.7714 

Do W. Brytanii4.8009 

Negocjacje możliwe już
od 2000 GBP


Kontakt do Dealera 

Wysyłasz do Niemiec, Holandii, Włoch czy Norwegii?